De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw bijgedrukte geld van DNB?

Nieuwe politieke partijen zijn onnodig; een zeepkist in de Kamer is voldoende

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Laten we ons beperken tot datgene wat bij de verkiezingsretoriek niét aan de orde komt

Duurzaam Nederland ??

Is het nodig om nieuwe partijen op te richten? Nee...!!

Waarom niet? 'n Zeepkist in het parlement is voldoende ( klik hier )

Behalve over asielzoekers, de veiligheid op straat, toenemende criminaliteit, wachtlijsten in de zorg en slecht bemiddeld onderwijs als resultaat van de bezuinigingspolitiek van CDA, PvdA, VVD, D66 vanaf 1981 tot nu toe (incl. Zalm-norm) wordt er met geen woord gerept over de verarming van mensen op het allerlaagste minimum. Dat kan je met een enkel woord samenvatten: Poldermodel, ofwel de absolute uitschakeling van de burger in het dagelijkse politieke proces.

Laten we ons beperken tot datgene wat bij de verkiezingsretoriek niét aan de orde komt in de Kamer, de pers en bij de omroepen. Via die media worden we de komende maanden overspoeld met beloftes en de zeven plagen van Egypte, waarvoor de goden, het weer en de ozonlaag verantwoordelijk zijn, behalve de politici zelf natuurlijk. Achterom kijken doen we niet, alleen vooruit; richting pluche. Je vraagt je dan wel af: Wat houdt het vak van journalist eigenlijk nog in? Mannetjesmaker voor de zittende macht met een advertentiebudget?

  Miljoenenprobleem

Er zijn 1,9 miljoen armen in ons land. Dat is 12 procent van de bevolking

De invoering van de euro heeft op tal van plaatsen geleid tot flinke prijsstijgingen. Dankzij het feit dat Ferrari's en Mercedessen in prijs daalden, bleek het prijsindexcijfer van het CBS slechts gestegen met ca. 4,5 procent.

  De netto-uitkering van een bijstandsgezin was eind 2001    fl. 2134.34 of in euro     918,99
  De netto-uitkering van een bijstandsgezin was begin 2002  fl. 2185.86 of in euro     968,52
  De uitkering op bijstandsniveau steeg voor 2 personen nominaal dus met                     49,53

Berekenen we de daling van de koopkracht met het gemiddelde prijsindexcijfer van het CBS met de inflatie van 4,5 procent, dan kostte die inflatie aan koopkracht per maand 4,5% van 969,52 = 43,63 per maand.
De gemiddelde koopkracht steeg voor een gezin van 2 personen op het niveau van de bijstand met 5,90.

Applaus alom. Het hele politieke circus klopt zich op de borst dat de armoede in Nederland zowaar verminderd is. Is dat waar? Nee natuurlijk niet. Is dat een leugen? Ja, maar die krijg je niet op de voorpagina van onze wakkere kranten en al helemaal niet op het tv-scherm. Stel je voor...! Armen plaatsen geen advertenties...!!

Wat we wel uitgemeten krijgen met grote koppen in de krant, op radio en tv is de coup die Leefbaar Nederland dreigde te maken. Gelukkig voor het Haagse establishment hebben noch Pim Fortuyn, noch Jan Nagel water bij de xenofobe wijn gedaan. Gearriveerd Nederland kan dus opgelucht ademhalen, want je weet maar nooit wat Pimmetje allemaal niet boven water had kunnen halen met een fractie van 22 of meer zetels, zomaar uit de paarse hemel.

Stel je voor dat Pim alsnog een sociaal beleid zou hebben willen voeren, en het maatschappelijk/economisch leven van de mensen op het minimum (weet u nog wat het woord 'minimum' betekent?) weer tot een beschaafd niveau optrekken? Enig idee wat dat voor consequenties zou hebben voor de verkiezingen in 2006 of eerder?

Maar ook het milieubeleid van de drie achtereenvolgende PvdA-ministers, om maar te zwijgen van het gesjoemel met wetten en termijnen door de Raad van State . Nee, het geweten van de natie beperkt zich uitsluitend tot het waarnemen en verslaan van rituelen en machtsspelletjes, en niet de oorzaken van de politieke aardverschuiving. Bovengenoemde zaken zijn daarvoor niet belangrijk genoeg. Dat er mensen een beetje doodgaan door gebrek en wanhoop, en ziek worden door diffuse verspreiding van kankerwekkende stoffen met het maken van GIF-groene stroom . Ach, in elke oorlog vallen er slachtoffers. Dus in de oorlog tegen de armen ook. De rijken hebben alleen de pech dat arm en rijk dezelfde lucht ademen. Eindelijk gerechtigheid zul je kunnen zeggen.

Enkele Feiten


 • De hoogte van de bijstandsuitkeringen voor mensen tussen 21 en 64 is op 1 januari 1999 als volgt:
  voor gehuwden: 100% van het netto minimumloon:   € 950,- (per maand)
  voor alleenstaande ouders:   70%,   € 671,-
  voor alleenstaanden:   50%,   € 480,-
  De twee laatstgenoemde groepen kunnen een toeslag krijgen die door de gemeente bepaald wordt per individu. Deze toeslag kan maximaal 20% zijn, oftewel   € 192,-
  Voor ouderen gelden iets hogere bedragen, voor jongeren gelden weer veel lagere cijfers. Zo krijgt een alleenstaande ouder tussen 18 en 20 jaar oud niet meer dan   € 350.-

 • De koopkrachtachterstand van de minimumuitkeringen ten opzichte van de gemiddelde lonen bedraagt sinds 1980 ongeveer 15%.

 • Mensen met een uitkering hebben sinds 1977 bijna een kwart minder te besteden, waar betaald werkenden er op vooruit gegaan zijn (CBS, maart 1999).

 • In Nederland zaten in 1996 ca. 655.000 huishoudens (1,2 miljoen personen) op een inkomen op of rond het sociaal minimum. Dat is 10,6% van de huishoudens. Wanneer men het minimumniveau van 1979 als maatstaf aanhoudt (dit is het jaar dat het minimum het hoogst was), zaten er in 1996 973.000 huishoudens (1,9 miljoen mensen) op een inkomen onder dat niveau. Van de 973.000 huishoudens met een laag inkomen, was 76% afhankelijk van een uitkering, 16% van loondienst, en 7% had een eigen bedrijf. (Armoedemonitor '98 van Sociaal en Cultureel Planbureau en CBS).

 • In de periode 1986 -1995 kreeg éénderde van de Nederlanders gedurende één of meer jaren te maken met armoede (inkomen beneden 105% van het minimum). 12% was 'herhaaldelijk arm' (in minstens twee van de tien jaren) en 7% was 'duurzaam arm' (3 jaar of langer onder 105% van het minimum) ('Arm Nederland - Effecten van armoede'. Derde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting, december 1998).