steun Stichting Sociale Databank Nederland op giro NL57 INGB 0000 7084 52

De euro brengt vrede in Europa, maar ook werkloosheid en armoede

TOPICS...!!

Stichting Sociale Databank Nederland

Wie wil interactieve democratie?


Een exclusief idee van Stichting Sociale Databank Nederland
geestelijk eigendom van Paul L.G. Quekel, geb. 17-01-1944
en coördinator: Robert M. Brockhus, geb. 18-02-1943

0811012002 10:45 0031-416-563059 P.L.G. QUEKEL PAG.01101

F A X B E R I C H T

P.L.G. Quekel en/of De Huyskenners
Waalwijk, Grotestraat 413-A, 5142 CB Waalwijk
Zaak Tel.: 0416-652777 Fax: 0416-651327.
Privé Tel: 0416-563055 Fax: 0416-563059 Handtelefoon: 06-22992975.

Aan       KPN
Faxnr.     070 451 0101 (033 454 0401)
Telnr.     070 451 0100 (033 454 0418)
T.a.v.     De heer Paul Smits cq zijn opvolger de heer A. Scheepbouwer
Van       P.L.G. Quekel
Betreft     Klant vriendelijkheid 4

Referentie   KPNPS-008

Pagina's    1 (inclusief dit voorblad)

Waalwijk, 8 oktober 2002.

Geachte heer Smits en/of de heer Scheepbouwer en Mevrouw M. van Gelderen

Bij deze wil ik u op de hoogte stellen dat ik in overleg met mevrouw van Gelderen begrepen heb en mij niet bewust was dat je aan journalisten, volksvertegenwoordigers, professoren en de bekende Media rubrieken op TV geen e-mail mag sturen. Ondanks het feit dat deze e-mail adressen op de diverse sites staan en voor iedereen toegankelijk zijn zoals op de universiteiten pagina, op de websites van kranten, op de website van het parlement en de websites van de TV nieuwsrubrieken

Op basis van vrije meningsuiting en om voor u het abuse te beperken zouden aan alle internetgebruikers de verplichting moeten worden opgelegd dat als hun e-mail adres in een openbaar bereikbaar bestand staat, op welke website dan ook, dat er geen sprake kan zijn van abuse of men moet er specifiek bij vermelden dat dit e-mail adres alleen maar met toestemming gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld in plaats van @ een #.

Je kunt als gebruiker van internet aan een e-mailadres van bijvoorbeeld Paul Rosenmöller van Groen Links niet zien dat hij als volksvertegenwoordiger geen e-mail van het volk wenst te ontvangen, wanneer deze e-mail niet in zijn straatje past. Ik kan me voorstellen dat schelden en bedreigingen aanleiding geven om abuse klachten in te dienen. Ik heb echter nooit gescholden, bedreigingen geuit of andere onfatsoenlijke zaken verwoord. Ik heb stelling genomen tegen zaken die in kranten staan, op TV worden verteld en in de politieke arena worden gezegd. U als Planet Internet bepaalt mede de dood van het internet als de beperkingen zo worden dat het internet politiek gecontroleerd gaat worden.

Het blijkt hoe langer hoe meer dat vrijheid van meningsuiting in Nederland toebehoort aan een select groepje mensen, die de media afschermen en controleren. J. Houwert van het Wegener-concern heeft bijvoorbeeld 1800 journalisten in dienst. Het enige vrije media medium waar de normale burger over kan beschikken is internet. Politiek gezien probeert men nu deze mogelijkheid te blokkeren, omdat men het gevaar onderkent wat dit medium voor de establishment-democratie kan hebben. De burger mag niet te veel verstandig en mondig worden.

Overigens is de anonimiteit van de klagers ongepast. Ze zouden mij een e-mail kunnen sturen en gewoon als een fatsoenlijke Nederlander door kunnen geven dat mijn e-mail niet op prijs wordt gesteld. Nog beter zou het zijn om stelling te nemen tegen wat ik schrijf om zodoende een discussie te krijgen.

Hartellijk dank en met vriendelijke groet,


P.L.G. QuekelIngeschreven in de K.v.K. te Tilburg onder nummer 18130540

Aan         :      KPN 
Faxnr.       :      070 451 0101 (033 454 0401)
Telnr.       :      070 451 0100 (033 454 0418)
T.a.v.       :      De heer Paul Smits cq zijn opvolger de heer A. Scheepbouwer
Van         :      P.L.G. Quekel 
Betref       :      Klant vriendelijkheid 5 

Referentie : KPNPS-009

Pagina's : 4 (inclusief dit voorblad) 1

Waalwijk, 11 oktober 2002.


Geachte heer Smits en/of de heer Scheepbouwer en Mevrouw M. van Gelderen

Vandaag gesproken met uw mevrouw Diana Berg. Mijn gestuurde fax was kennelijk niet ontvangen. Nog steeds heb ik geen toegang tot het internet! Deze mevrouw vertelde mij dat het geen zin had om de dames van het hoofdkantoor te benaderen. Ook vertelde ze mij dat ik bedreigingen zou hebben geuit en dat ik daarom van het internet was verwijderd. Ook begreep ik van haar dat de klachten kwamen uit de politieke hoek van Nederland en had ze het ook over het aantal verstuurde e-mails.

Als het werkelijk waar is dat de politiek in overleg met KPN (PLANET) ervoor gezorgd heeft dat mij de toegang tot het internet is ontnomen dan is dat een ernstige vorm van censuur en dictatuur. Buiten het recht op vrije meningsuiting is het een ernstige overtreding van onze grondwet, artikel een en zeven.

Ik zal hierover een klacht indienen bij de OPTA en overweeg om dit aanhangig te maken bij het Europesche Hof. Overigens ben ik het niet eens met uw eenzijdige aanpassing van de contracten die de Nederlandse KPN klanten nu door u opgelegd krijgen. U dient hiervoor met al uw klanten een nieuw contact af te sluiten. Het is ongehoord dat uw klanten nu moeten opdraaien voor de management blunders van de heer Wim Dik, die KPN aan de rand van de afgrond heeft gebracht welke onze samenleving al meer dan 20 miljard euro heeft gekost. Kunt u uw klanten een garantie geven dat bij een faillissement de vooruitbetaalde gelden worden terugbetaald? Het geld op een geblokkeerde rekening laten staan of een bankgarantie geven?

Vooral de beschuldiging dat ik bedreigingen zou hebben gedaan is een onverkwikkelijke zaak en klachtwaardig. Ik sta erop om van u te vernemen wie de klachten heeft aangemeld en wie deze aantijgingen hebben geuit. Anoniem iemand beschuldigen is zeer kwalijk.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,


P.L.G. Quekelcc. Theo van Gogh, e.a. (bijlage gestuurde geëiste bevestiging met faxjournalen)

Aan         :      KPN 
Faxnr.       :      070 451 0101 (033 454 0401)
Telnr.       :      070 451 0100 (033 454 0418)
T.a.v.       :      De heer Paul Smits cq zijn opvolger de heer A. Scheepbouwer
Van         :      P.L.G. Quekel 
Betref       :      Klant vriendelijkheid 6 

Referentie     :      KPNPS-010
Pagina's      :      1 (inclusief dit voorblad) 1


Waalwijk, 12 oktober 2002.

Geachte heer Smits en/of de heer Scheepbouwer en Mevrouw M. van Gelderen

Vandaag 12 oktober 2002 kan ik via mijn modem weer op het internet, hoera.

Via MXSTREAM lukt het niet. Dit is mij al eens eerder overkomen.

Ik heb dus noodgedwongen van mijn gekozen telefoonlijn gebruik moeten maken alhoewel ik een MXSTREAM aansluiting heb.

Ik betaal derhalve voor de MXSTREAM en voor de tikken via de normale telefoonlijn. Ik kreeg vandaag bijna 200 e-mails binnen waarvan er zo'n 70 geïnfecteerd waren met virussen. Ik ben niet zoals de klagers wegens mijn vermeende abuse. Het getuigt echter van een lage moraliteit om virussen te verspreiden.

Derhalve eis ik van KPN dat KPN ervoor zorg draagt om een fatsoenlijke dienstverlening te bieden. KPN is op de hoogte dat via haar dienst virussen verspreidt kunnen worden omdat ze zelf een extra dienst aanbieden om deze virussen tegen te houden. Dus doelbewust werkt KPN mee aan het doorgeven van een inferieure dienst.

KPN is volgens het nieuwe BW verplicht om een betrouwbaar en goed product te leveren. Het heeft mij alles bij elkaar ongeveer 2 uur gekost om alle geïnfecteerde e-mails met virussen te verwijderen. Bij deze verzoek u om een creditnota van de gemaakte gesprekskosten en een creditnota van de 8 a 9 dagen dat ik niet van internet gebruik heb kunnen maken. Ik heb een ruime week verloren in de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering van de LPF. De schade en kosten hiervan zijn niet te kwalificeren.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,


P.L.G. Quekel
cc. Theo van Gogh, e.a.


Stichting Toezicht Effectenverkeer
Postbus 11723
1001 GS Amsterdam
T.a.v. mr. Docters van Leeuwen

Waalwijk, 22 mei 2001.

Geachte weledelgestrenge heer Docters van Leeuwen,

Indertijd heb ik u een brief gestuurd over mijn conflict met Delta Lloyd. Middels uw brief van 20 december 2000 met als kenmerk TI-5178POE heb ik van u antwoord gekregen.

Bij deze neem ik mij de vrijheid om u op de hoogte te stellen dat er in Nederland tot mijn verbazing niemand, maar dan ook niemand en ook geen enkele toezichthouder zich verantwoordelijk voelt voor de beleggingsfondsen van Verzekeraars (zie bijlagen). Tevens stel ik u op de hoogte van mijn reactie op een artikel in het Financieel Dagblad van 21 mei 2001. Alsof het al niet erg genoeg is met de huidige koers van KPN wordt door de voormalige topman van KPN, de Wim Dik nog extra zout in de wonden gesmeerd.

Het kan en mag niet zo zijn dat mensen die betrokken zijn als commissaris bij financiële instellingen zich zo uitlaten. Ik vind dit zeer klachtwaardig. Als u al vindt dat u een fantastisch ondernemer als Cor Boonstra op zijn vingers moet tikken dan is zeker in dit geval een terdege onderzoek naar het wel en wee van het KPN aandeel noodzakelijk. De bedragen die bij dit aandeel verloren zijn gegaan zijn vele malen van grotere importantie dan de zogenaamde koerswinst van de heer Cor Boonstra. Het lijkt wel of er met twee maten gemeten wordt als het om financiële instellingen gaat, zeker als het een Verzekeraar zoals Delta Lloyd, ZEKER DELTA LLOYD betreft.

U zou eens het extra katern in het Verzekeringsblad over de heer Hans Eric Jansen moeten lezen. Als verdere bijlage mijn brief aan het FD. Tevens nodig ik u uit om mijn website http://www.mstsnl.net/quekel/index.html te bezoeken. Dit is een vrij ingewikkelde website en derhalve volgen nu enkele highlights:

Blad 2 van STE-001


Onze beleggingen voor onze oude dag voorziening werden afgekocht. Dit werd ons op 21 december 1994 medegedeeld en we hadden tot 1 januari 1995 de tijd om een en ander te regelen. ZEKER DELTA LLOYD '(Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar?)'. (zie bijlage 3 op mijn website onder DeltaLloyd/Quekel).

Delta Lloyd is/was waarschijnlijk niet op de hoogte dat tijdens de Kerstdagen en laatste dagen voor het nieuwe jaar Banken en Verzekeraars en Financiële Instellingen niet meer te bereiken zijn. Je kunt dus niets meer.

Bij deze nodig ik u nogmaals uit om mijn website http://www.mstsnl.net/quekel/index.html te bezoeken voor uw eigen oordeelvorming en advisering. Ik kom alleen voor mijn recht op nadat mijn advocaten Mr. Fleskens en daarna Mr. Knoops het hebben laten afweten. In de afgelopen 6 jaar is door mij al meer dan fl. 250.000,- betaald inzake Delta Lloyd aan advocaten en adviseurs. De vele slapeloze nachten welke ik de afgelopen 6 jaar heb gehad, zijn een werkelijke aanslag op mijn levensvreugde geweest. Dit is mede de reden om mijn verhaal op een website te zetten.

Het is een website die om hem goed te begrijpen een tijd van ongeveer een uur vraagt. De moeilijkheden die je ondervindt met Verzekeraars en de ingewikkelde brieven en polissen van Verzekeraars, die voor vele niet te begrijpen en of te lezen zijn, vinden ook hun weerslag in mijn verhaal en website.

In het kort komt het hierop neer.

 1. Succesvol computerbedrijf gehad Comdes in Den Bosch.

 2. Door Rabobank gedwongen om in maart 1989 dit bedrijf tegen een te lage prijs te verkopen. De aannemer van het nieuw kantoor voor Comdes was failliet gegaan en onze software ter waarde van fl. 25.000.000,- draaide op dat moment alleen op Wang Computers. Volgens de Rabobank was de waarde daardoor nihil geworden en werd het eigen vermogen van Comdes met een bedrag van fl. 8.000.000,- verminderd zijnde de boekwaarde van de software.

 3. De helft van deze verkoop opbrengst fl. 6.500.000,- werd in 1989 en 1990 belegd bij Delta Lloyd voor onze oude dag voorziening.

 4. Na onterechte belastingaanslagen een liquiditeitsprobleem gekregen in 1993/1994.

 5. Teruggave van mijn gestort depot voor toekomstige premies, van nog meer dan 1 miljoen gulden, door Delta Lloyd geweigerd in mei/juni 1993 en in 1994.

 6. Door Delta Lloyd gedwongen mijn onroerend goed te verkopen tegen veel te lage prijzen. Kopers maakten het twee tot drievoudige van de door ons ontvangen verkoopprijs.

 7. Beleggingen op 28 november 1994 door Delta Lloyd afgekocht. Opbrengst na 5 jaar bijna fl. 400.000,- minder dan ingelegd, terwijl er een winst gemaakt was volgens publicaties van Delta Lloyd van 9% tot 16%!!

  Blad 3 van STE-001.


 8. Verbazing dat ik 7 maanden na afkoop van mijn beleggingen nog een brieven krijg van Delta Lloyd met de opgave dat wij nog meer dan 52.400 participaties hebben in de Delta Lloyd beleggingen van het Investment Fund.

 9. Het uiteindelijke verlies op de einddatum van onze beleggingen in 2005 is meer dan 15 miljoen gulden.

 10. Na betalingen aan advocaten van meer dan fl. 250.000,- en het afhaken van mijn laatste advocaat Mr. Knoops wegens het wederom op nul staan van de geldteller en niet kunnen geven van een volgend voorschot contact gezocht met Delta Lloyd om toch tot een oplossing proberen te komen. Intussen was mijn zaak bij de Rechtbank in Amsterdam op de slaaprol geplaatst.

 11. Op basis van een telefoontje aan de heer J.E. Jansen voorzitter van Delta Lloyd, eenmaal een bezoek aan N. Hoek opvolger van Jansen en eenmaal een bezoek aan Raue, door Delta Lloyd gestigmatiseerd als "stalker".

 12. De onbegrensde macht en invloed van Delta Lloyd middels commissarissen, die ook rechter zijn, hoogleraar, en/of andere hoge functies hebben, (zie Prof. Schonis).

 13. Omroep Brabant die mij met naam en toenaam 48 keer op TV en vele malen op de radio heeft uitgezonden (Stalker Paulus Quekel is veroordeeld), waarvan de nieuwe voorzitter W. Dik ook 8 keer commissaris is bij Delta Lloyd. In dezelfde uitzending werd een crimineel aangeduid met Andreas B.

 14. Dagblad de Telegraaf, die mij op indicatie van Delta Lloyd ook Stalker noemt, maar mij nog nooit heeft benaderd. Hoor en/of wederhoor?

 15. Een aangeslagen Paul Quekel en zijn gezin die vechten voor gerechtigheid.

Tevens vind ik dat u zich sterk moet maken voor een veel grotere transparantie in de rechtspersonen die Financiële Instellingen zoals Banken en Verzekeraars als kerstbomen hebben opgetuigd. Bij Delta Lloyd zijn er meer dan 400 NV's en BV's. Met wie doet men als belegger of polishouder is hemelsnaam zaken.

Met vriendelijke groet,


P.L.G. Quekel


Bijlagen: Artikel in FD, brieven toezichthouders, brief aan FD met bijlagen.

CC Paul Smits KPN


Publicatiedatum: 21/5/2001
Wim Dik haalt uit naar opvolger Smits bij KPN

van onze redacteur
AMSTERDAM - Oud-KPN-topman Wim Dik denkt dat onder zijn leiding de koers van het aandeel minder zou zijn gedaald dan onder het bewind van de huidige bestuursvoorzitter Paul Smits. Dik noemt het verder 'niet chic' dat Smits kritiek heeft op reorganisaties die in zijn tijd zijn ingezet. Dik doet zijn uitspraken in het zakenblad Quote dat woensdag verschijnt. In december bekritiseerde Smits het reorganisatiebeleid van zijn voorganger in deze krant. 'Ik trof een desolate organisatie aan', zei hij toen. Dik zegt dat Smits deze opmerking 'beter niet had kunnen maken'. De oud-topman meent verder dat hij en ex-bestuurder Griffioen voor een 'hartelijker verhouding hadden kunnen zorgen met de financiële wereld'. 'Misschien had dat enig verschil uitgemaakt voor de beurskoers van KPN.'
KPN wilde niet ingaan op de uitspraken van Dik.

Publicatiedatum: 22/5/2001
AEX eindigt weer onder de 600 punten

VNU won 0,1%. KPN was met 1,8% ook een grotere verliezer. Oud-bestuursvoorzitter Wim Dik haalde in een interview met zakenblad Quote fel uit naar zijn opvolger Paul Smits. Dik vindt de eerdere kritiek van Smits aan zijn adres 'niet chic' en vindt bovendien dat Smits meer energie had moeten steken in de relaties met de financiële wereld. 'Dat had de sterk gezakte beurskoers kunnen ondersteunen', betoogde Dik.

KPN profiteert niet van de berichten dat het Zwitserse telecombedrijf Swisscom belangstelling zou hebben voor KPNQwest , de glasvezel-joint venture van KPN met Qwest . In de Zwitserse Sonntagszeitung zei bestuursvoorzitter Jens Alder van Swisscom dat zijn bedrijf belangstelling heeft voor KPNQwest als deze zich aan zou bieden. KPN Qwest was zelf de witte raaf onder de telecomfondsenmet een winst van 1%. Alleen handelshuizen Hagemeyer (+1,1%) en Buhrmann (+1,8%) deden het beter.

Publicatiedatum: 26/5/2001
Dik leider van fonds muziekinstrumenten

Voormalig KPN -bestuursvoorzitter Wim Dik is benoemd tot voorzitter van de stichting Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). Hij volgt dr J. Andriessen op. Het in 1988 opgerichte NMF helpt talentvolle musici en kunstenaars door financiële steun aan dure en soms zeldzame instrumenten.

Publicatiedatum: 19/9/2001
Dik leidt adviesraad kilometerheffing

Minister Netelenbos van Verkeer heeft oud-KPN topman Wim Dik benoemd tot voorzitter van de Raad van Advies voor Kilometerheffing. De raad zal de ministers van Verkeer en Financiën adviseren over de invoering van de heffing. Ook internetondernemer Roel Pieper maakt deel uit van de raad. Hij bracht eerder dit jaar al advies uit aan Netelenbos, op basis waarvan het kabinet besloot af te zien van rekeningrijden en in te zetten op het betalen per kilometer. In 2004 begint de invoering van de heffing, die in 2006 in heel Nederland zal gelden.

Publicatiedatum: 10/4/2001
Commissaris van Nuts Ohra vecht ontslag aan

Sluijter liep daardoor als enige van de zeven commissarissen een functie mis in de nieuwe combinatie. Drie traden toe tot de raad van Delta Lloyd Nuts Ohra; één is voorzitter geworden van de Stichting Nuts Ohra (voorheen Verenigingsraad van Nuts Ohra), de vroegere president-commissaris Wim Waal is commissaris van de Ohra Beleggingsfondsen. De oud-KPN-topman Wim Dik is commissaris bij het moederbedrijf van Delta Lloyd Nuts Ohra, de Britse verzekeringsmaatschappij CGNU.

Publicatiedatum: 24/1/2001
CMG in twee?

De aandeelhouders van CMG stemmen op 16 mei over de toetreding van Wim Dik tot de raad van commissarissen. De op handen zijnde benoeming van de voormalig KPN -topman, voedt de geruchten dat CMG een aparte beursnotering voor de snel groeiende divisie telecomproducten voorbereidt. Dik is namelijk ervaringsdeskundige in het afsplitsen van ondernemingen. In 1998 splitste hij Koninklijke PTT Nederland in de delen post en telecom op, om vervolgens zelf de leiding over de telecomactiviteiten, genaamd KPN, te nemen.

CMG sluit aparte beursgang voor telecomdivisie niet uit

DFN
AMSTERDAM - Automatiseerder CMG gaat de naam van haar telecomdivisie CMG Telecommunications & Utilities veranderen in CMG Wireless Data Solutions, zo is maandag bekendgemaakt. De naamsverandering zou de eerste stap kunnen zij naar een beursgang. 'Wij hebben geen concrete plannen, maar het zou best eens kunnen gebeuren', aldus een zegsman van CMG. De divisie is met een marge van 31% het best renderende onderdeel van CMG. Vorig jaar augustus ontstonden speculaties over een beursgang, nadat CMG voor het eerst afzonderlijke resultaten van haar divisie Telecomproducten presenteerde. Ook werd toen duidelijk dat de divisie als apart onderdeel is georganiseerd. Bestuursvoorzitter Cor Stutterheim gaf in augustus echter aan dat de nieuwe organisatie geen voorbode is van een beursgang.
'Er is absoluut geen plan om de divisie naar de beurs te brengen', aldus Stutterheim destijds. CMG gaat over tot een naamsverandering omdat de focus van de telecomdivisie meer komt te liggen op het aanbieden van oplossingen voor de wereldwijde draadloze telecommunicatiemarkt in plaats van op de ontwikkeling van producten voor mobiele telefonieaanbieders. Ook wordt de stap volgens CMG genomen door een zeer snelle groei van de divisie. Bij CMG Wireless Data Solutions werken wereldwijd 1100 mensen. De telecomdivisie richt zich onder andere op wap- en sms- diensten. Klanten van de divisie zijn bijvoorbeeld France Telecom , KPN , Telef¾nica en Mannesmann D2. CMG maakte gisteren tevens de benoeming bekend van voormalig KPN-topman Wim Dik tot non-executive director van het automatiseringsbedrijf.

Publicatiedatum: 10/11/2000
Waakhond Opta vecht voor zelfstandig bestaan

Behalve met het toezicht heeft Arnbak zijn handen ook vol met het runnen van de organisatie. Evenals bij NMa is er ook bij Opta een groot personeelsverloop. 'Vader' Arnbak: 'Ik betreur het als een goede kracht ons verlaat, maar ik begrijp het wel. Wij zijn een soort opleidingsinstituut. In het begin kunnen wij nog concurrerende salarissen bieden, later niet meer. Maar dat probleem bestaat ook elders bij de overheid.'
Ondertussen is Opta in drie jaar tijd uitgegroeid naar een organisatie van ruim 100 mensen. De werkdruk is er hoog omdat er wettelijke termijnen bestaan voor besluiten. Zelf stapt Arnbak er een dag per week tussenuit om tele-informatietechniek aan de Delftse Universiteit te doceren. Het toeval wil dat hij daar Wim Dik, de vroegere bestuursvoorzitter van KPN, wel eens tegen het lijf loopt. Arnbak heeft de beschuldigingen — 'Opta vermoordt ons' — van zijn toenmalige tegenspeler nooit kunnen weerleggen. 'Dik wilde het publieke debat helaas niet aan.'


Brief aan Dhr. Docters van Leeuwen over mijn conflict met Delta Lloyd


  1810612002 15:43 0031-416-563059 P.L.G. QUEKEL PAG.08122

  P.L.G. Quekel Grotestraat 413 5142 CB Waalwijk Tel.: 0416 56 30 55 Fax.: 0416 56 30 59 Mob.: 06 22 99 2975.

  FAXBERICHT

  Aan Stichting Toezicht Effectenverkeer
  Faxnr. 020 620 6649
  Telnr. 020 553 5200

  T.a.v. De heer A. Docters van Leeuwen


  Van P.L.G. Quekel
  Betreft Klacht
  Referentie STE-002
  Pagina's 14 (inclusief dit voorblad)


  Mocht u dit faxbericht niet in goede orde hebben ontvangen, verzoeken wij u
  vriendelijk contact met ons op te nemen. Tel. 0416-563055 Fax. 0416-563059.

  Waalwijk, 3 augustus 200'1.

  Geachte weledelgestrenge heer Docters van Leeuwen,

  Indertijd heb ik u brieven gestuurd over mijn conflict met Delta Lloyd. Middels uw brief van 20 december 2000 met als kenmerk TI-51 78POE en uw brief van 30 mei 2001 met als kenmerk 14435fm heb ik van u antwoord gekregen.

  Bij deze maak ik mij ernstig zorgen over de aandelenkoers van KPN, er wordt in diverse media al gesproken over een faillissement. Dit zou voor alle Nederlandse telefoongebruikers een ongekende catastrofe kunnen betekenen. De Nederlandse regering zou moeten ingrijpen en de schuldigen laten straffen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om een onderzoek te willen doen naar de volgende hypothese.

  De voormalig topman van KPN was Wim Dik uit Helvoirt. Deze heer Dik is ook minimaal 8 keer bij Delta Lloyd NV's c.q. BV's aangesteld als commissaris. Zou het niet ondenkbaar zijn dat er met zekere voorkennis door Delta Lloyd gehandeld is, in en met de aandelen van KPN. Uiteraard dient u een keuze te maken uit de meer dan 400 Delta Lloyd rechtspersonen.

  De volgende vragen komen bij mij op:

  1. Wanneer en hoeveel en tegen welke prijs zijn door Delta Lloyd KPN aandelen gekocht?

  2. Zijn er bestuurders van Delta Lloyd, zoals JE- Jansen die ook privé KPN aandelen gekocht hebben?

  3. Wanneer zijn de aandelen KPN door Delta Lloyd verkocht en voor welke prijs?

  4. Wanneer hebben Delta Lloyd bestuurders KPN aandelen verkocht en tegen welke prijs?

  Deze vragen zijn volgens mij van groot belang aangezien vele kleine Nederlandse aandeelhouders ernstig gedupeerd zijn met de investering in KPN aandelen en de heer W. Dik volgens mij de meest verantwoordelijke persoon in deze is.


  18/06/2002 15:43 0031-416-563059 P.L.G. QUEKEL PAG.09/22

  Blad 2 van STE-002.


  Weet u dat hij na zijn vertrek bij KPN, ook commissaris bij Cor Stutterheim van CMG geworden is en dat CMG zeer grote opdrachten heeft gekregen van KPN.

  Als Cor Boonstra al vervolgd wordt naar aanleiding van zijn zogenaamde voorkennis dan ben ik zeer benieuwd hoe de situatie is bij de beleggingsproducten van deze Verzekeraars en hoe u dit gegeven gaat beoordelen en controleren bij al die vele bijzondere uitgedachte beleggingsproducten, welke in grote aantallen in en met aandelen, via allerlei constructies handelen. Zowel van Delta Lloyd in het bijzonder als van de andere Verzekeraars in het algemeen.

  Deze beleggingsproducten blinken nog steeds uit door onduidelijkheid en waar tot op heden ondanks de zeer nadrukkelijk geëiste transparantie door de Nederlandse Overheid nog steeds geen enkele verbetering inkomt.

  Nee nog erger géén van de Nederlandse Toezichthouders voelt zich voor deze mogelijke misstanden en ondoorzichtigheid verantwoordelijk. Pas bij een particuliere stichting (STN) krijg je respons

  Nogmaals mijn klacht tegen Delta Lloyd, in het kort komt het hierop neer:

  1. 1. Succesvol computerbedrijf gehad Comdes in Den Bosch.

  2. Door Rabobank gedwongen om in maart 1989 dit bedrijf tegen een te lage prijs te verkopen. 10e aannemer van het nieuw kantoor voor Comdes was failliet gegaan en onze software ter waarde van fl. 25.000.000,- draaide op dat moment alleen op Wang Computers. Volgens de Rabobank was de waarde daardoor nihil geworden en werd het eigen vermogen van Comdes met een bedrag van fl. 8.000.000,verminderd zijnde de boekwaarde van de software.

  3. De helft van deze verkoop opbrengst fl. 6.500.000,- werd in 1989 en 1990 belegd bij Delta Lloyd voor onze oude dag voorziening.

  4. Na onterechte belastingaanslagen een liquiditeitsprobleem gekregen in 1993/1994.

  5. Teruggave van mijn gestort depot voor toekomstige premies, van nog meer dan 1 miljoen gulden, door Delta Lloyd geweigerd in mei/juni 1993 en in 1994.

  6. Door Delta Lloyd gedwongen mijn onroerend goed te verkopen tegen veel te lage prijzen. Kopers maakten het twee tot drievoudige van de door ons ontvangen verkoopprijs.

  7. Beleggingen op 28 november 1994 door Delta Lloyd afgekocht. Opbrengst na 5 jaar bijna fl. 400.000,- minder dan ingelegd, terwijl er een winst gemaakt was volgens publicaties van Delta Lloyd van 9% tot 16%!!

  8. Verbazing dat ik 7 maanden na afkoop van mijn beleggingen nog een brieven krijg van Delta Lloyd met de opgave dat wij nog meer dan 52.400 participaties hebben (n de Delta Lloyd beleggingen van het lnvestment Fund.

  9. Het uiteindelijke verlies op de einddatum van onze beleggingen in 2005 is meer dan 15 miljoen gulden.


  18/06/2002 15:43 0031-416-563059 P.L.G. QUEKEL PAG.10/22

  Blad 3 van STE-002.

  1. Na betalingen aan advocaten van meer dan fl. 250.000,- en het afhaken van mijn laatste advocaat Mr. Knoops wegens het wederom op nul staan van de geldteller en niet kunnen geven van een volgend voorschot contact gezocht met Delta Lloyd om toch tot een oplossing proberen te komen. Intussen was mijn zaak bij de Rechtbank in Amsterdam op de slaaprol geplaatst.

  2. Op basis van een telefoontje aan de heer J. E. Jansen voorzitter van Delta Lloyd, eenmaal een bezoek aan N. Hoek opvolger van Jansen en eenmaal een bezoek aan Raue, door Delta Lloyd gestigmatiseerd als "stalkor".

  3. De onbegrensde macht en invloed van Delta Lloyd middels commissarissen, die ook rechter zijn, hoogleraar, en/of andere hoge functies hebben, (zie Prof. Schonis).

  4. Omroep Brabant die mij met naam en toenaam 48 keer op TV en vele malen op de radio heeft uitgezonden (Stalkor Paulus Quekel is veroordeeld), waarvan de nieuwe voorzitter W. Dik ook 8 keer commissaris is bij Delta Lloyd. In dezelfde uitzending werd een crimineel aangeduid met Andreas B.

  5. Dagblad de Telegraaf, die mij op indicatie van Delta Lloyd ook Stalker noemt, maar mij nog nooit heeft benaderd. Hoor en/of wederhoor?

  6. Een aangeslagen Paul Quekel en zijn gezin die vechten voor gerechtigheid. Tevens vind ik dat u zich sterk moet maken voor een veel grotere transparantie in de rechtspersonen die Financiële Instellingen zoals Banken en Verzekeraars als kerstbomen hebben opgetuigd. Bij Delta Lloyd zijn er meer dan 400 NV's en BV's. Met wie doet men als belegger of polishouder in hemelsnaam zaken.

  Hartelijk dank voor u te nemen acties verblijf ik met vriendelijke groet,


  P.L.G. Quekel

  
  
  
  
  
  C.c.
   Paul Smits KPN en Ab Flipse Stichting Toezicht Nederland, Frits Bolkestein Europese Commissie, A. Duivesteijn (PvdA) C. Leers (CDA) en Hans Dijkstal (zijn assurantiekantoor en de VVD).

  Bijlage:

   Brief van de heer A. Flipse aan N. Hoek en het antwoord van Delta Lloyd en de ontvangen brieven van de Nederlandse Toezichthouders. (Toezichthouders?)


Een typisch voorbeeld van spam door Planet zelf: Duidelijk ongevraagde mail en werd
ca. 680.000 keer verstuurd naar alle gebruikers. De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet.
Geachte heer Quekel,

U heeft een vergadering maar verwacht nog een e-mail van een belangrijke klant. Met de e-mailservice van Planet SMS kunt u gerust de vergadering in. Mailtjes worden gewoon doorgestuurd naar uw mobiele telefoon. Allemaal of alleen dat ene mailtje.

Als u dat wilt, kan de service u ook alleen melden dat u e-mail heeft ontvangen. De inhoud van de mail wordt dan niet meegestuurd. Dat kan eenmaal per dag of bij elk ontvangen mailtje. Waar u ook bent.

De e-mailservice is beschikbaar voor iedereen, ongeacht uw mobiele abonnement of operator. Dat geldt trouwens voor alle informatiediensten van Planet SMS. Nieuws, verkeersinformatie, beurskoersen of sport. U bepaalt zelf wat u wilt ontvangen. Zelf een SMS versturen kan natuurlijk ook. Via uw adressenboek kunt u zelfs met één bericht uw hele team bereiken.

Meer informatie over de diensten en tarieven vindt u op de wesite. Nadat u zich eenmalig en gratis heeft aangemeld, kunt u keer op keer gebruik maken van
Planet SMS.

Met vriendelijke groet,

Erwin van Hasselt
Manager Marketing