Miljarden voor Fokker


EuroStaete . . Politiek . . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Huizen, 7 februari 1996

De bewindvoerders van de NV Koninklijke Vliegtuigfabriek Fokker
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam
Fax: 020-6057070

T.a.v. de heer Deterink
--------------------------------

Geachte heer Deterink en andere Fokker-mensen,

De oplossing van een groot probleem ligt vaak verscholen om de hoek, danwel in het tuintje van een ander. Met de financiering van de Koninklijke Fokker is het niet anders, dan tenzij onze regering plotseling met een defensie-opdracht zou komen en alle onverkochte toestellen aankoopt en in camouflagekleuren laat overschilderen. De Amerikanen en Britten doen dit ook. (zie: British Aero-Space)

Ruim half jaar geleden is in de Kamercommissie voor Financiën evenwel gewezen op een grote financiële reserve van ca. dertig miljard gulden, die ontstond bij de fusie van de grote banken. In mijn brief aan de regering en het parlement werd het voorstel gedaan die 30 miljard aan financiële reserves bij wet te gaan bestemmen voor de financiering van de AOW. Met dien verstande, dat deze dertig miljarden tevens gebruikt zouden worden om te investeren in min of meer productieve werkgelegenheid. Fokker lijkt mij een prima investeringsopbject om een deel van die miljarden te gebruiken. Het is namelijk langetermijngeld.

In de bijlagen zult u een uitleg vinden van het hoe en het waarom. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ad Melkert, is in Nieuwspoort en ter gelegenheid van de presentatie van de FNV-nota over de toenemende armoede in Nederland, in het openbaar op die reserves gewezen. De minister is er merkwaardigerwijs niet op ingegaan, hoewel hij mij in het verloop van de discussie wat snerend de titel "De man van dertig miljard" toekende. Niettemin lijkt mij hier voor Fokker een goed uitgangspunt te vinden om een faillissement af te wenden, zowel door te wijzen op het bestaan van die reserves, als het tegelijk oplossen van het financieringsprobleem van de AOW; en in het verlengde daarvan, de financiering van de werkgelegenheid bij Fokker.

Ik hoop van harte dat u over de schutting van uw eigen wereldje zult kunnen kijken en daar de oplossing te ontdekken die wezenlijk aanwezig is. In ben benieuwd ........!

R.M. Brockhus (treasurer)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141

P.s.

De bijlagen en toelichting zijn beschikbaar bij de ondernemingsraad van Fokker