Stichting Milieufederatie Limburg erkent en adviseert standpunt EKC

Koersgroep . . . SDN . . . Milieudefensie <====> EKC . . . Klokkenluiders

Politieke fracties in Provinciale Staten werden geattendeerd op het probleem

STICHTING MILIEUFEDERATIE LIMBURG


            Secretariaat:
            Godsweerderstraat 2,
            6041 GH Roermond
            Tel 0475-386410
            Fax 0475-386429
            E-mail sml@millimb.nl
            Bank; ABN-AMRO nr. 57.62.22.887
            Postbank 3023273

            Overkoepeling van particuliere
            Organisaties op het gebied van
            natuurbehoud, landschaps- en
            milieubescherming in Limburg.


  Ecologisch Kennis Centrum
  t.a.v. dhr. ing. A.M.L. van Rooij
  't Achterom 9a
  5491 XD Sint-Oedenrode

  Sittard: 07 oktober 1998
  Betreft: shredderen bouw- en sloopafval
  Behandeld door: drs. H.J. Bemelmans
  Bijlagen: 1
  Nummer: 98.0158\EV


  Dank voor uw informatie aangaande het shredderen van bouw- en sloopafvalhout per brief van 23 september jl.

  We hebben de politieke fracties in Provinciale Staten geattendeerd op het probleem en gevraagd welke stappen in de provincie Limburg ondernomen worden om de verspreiding van deze zwarte lijststoffen in het milieu te voorkomen.

  Een afschrift van dit verzoek zal naar de pers worden gestuurd. Daarnaast zullen wij een set van uw informatie aan enkele journalisten doen toekomen, in de hoop dat wij de belangstelling van de media voor de kwestie kunnen wekken.

  Een garantie voor publiciteit via de media kunnen wij uiteraard niet geven. Dat is een kwestie van redactioneel beleid van de media zelf.

  Met vriendelijke groet,