Politieke intuïtie

EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Welke politicus heeft zijn intolerante ideeën weten over te brengen ?

De vrek van Charles Dickens


QUIZ


  1. Welke politieke partij huldigt voor de komende Tweede Kamerverkiezingen openlijk de visie "Vol is Vol en D'r uit...!!" ?

  2. Welke politicus heeft zijn intolerante ideeën het meest succesvol op andere politici weten over te brengen?

    Afgelopen woensdag hebben vijf nieuwe politieke partijen perscentrum Nieuwspoort van de Tweede Kamer bezet. Dat waren: de Idealisten, het Kiezers Collectief, Nederland Mobiel, de Nederlandse Middenstandspartrij, de Natuurwet Partij. De bezetting werd verslagen door ca. twaalf journalisten van de schrijvende pers, door enkele radioverslaggevers en ook door drie televisieploegen. Na de beëindiging van de bezetting werd alsnog een zaal gehuurd door deze vijf nieuwe partijen om hun grieven t.a.v. de uitsluiting van, en het doodzwijgen door de media GEZAMENLIJK te motieven. Hun argumenten om mee te doen aan de kamerverkiezingen kunnen zij nl. uitsluitend via diezelfde media aan de kiezers kenbaar maken. Vandaar de vraag:

  3. Hoeveel journalisten van bladen, radio en televisie waren er aanwezing op de GEZAMENLIJKE persconferentie van de vijf nieuwe politieke partijen na de bezetting van perscentrum Nieuwspoort?

    (Gokken)

De inzenders van het goede antwoord van deze laatste vraag ontvangen van mij:

  1. Een gratis stemadvies,
  2. een beleggingsadvies (met 50% korting) om de inflatie te ontwijken die gaat komen als gevolg van de komst van de euro,
  3. per e-mail een formulier met een schadeclaim van 10.000 gulden in lijn met de jurisprudentie die gebaseerd is op het arrest, nr. 116/1996/735/932 d.d. 19-02-1998, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

P.s.,

Inzenders met de juiste oplossing van de eerste twee vragen van deze quiz krijgen GEEN prijs en ook GEEN stemadvies; want zij kunnen internet nu al raadplegen en ze zijn slim genoeg om zelf de kwade elementen in de tijdgeest te ontdekken.

Veel succes bij het komende denkwerk.

R.M. Brockhus (kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen op 6 mei op lijst 21 van het Kiezers Collectief op de 9e plaats.

Welke zijn dan toch die vijf kleine partijen verenigd in de hoogstmerkwaardige Natuur-idealistische en collectief-mobiele middendstandspartij waarop wij kunnen stemmen?