Minister Melkert van Sociale Zaken krijgt fanmail

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Zalm . . Euroramp . . CBS

Het lijkt er op dat mijn brieven aan u niet voor niets zijn geweest


Huizen, 2 september 1997

Minister Ad Melkert
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zeestraat 73
2518 AA 's-Gravenhage


Excellentie,

Het lijkt er op dat mijn brieven aan u niet voor niets zijn geweest. Uw pleidooi in de Volkskrant van vandaag voor het verhogen van de laagste lonen - waarvoor ik al heel wat jaren pleit - blijkt nu ook in de politieke besluitvorming zijn weerslag te vinden. Wanneer u zo doorgaat, excellentie, nijg ik er naar een T-shirt te dragen met uw beeldenaar er op, want een betere manier om de armoede te bestrijden is nauwelijks denkbaar, behalve dan om het minimumloon over de gehele linie te verhogen en daarmee alle uitkeringen. Betaalbaar is dat alles sowieso, maar dat leg ik u nu niet verder uit, aangezien u - en anderen - de argumenten en de berekeningen op het internet kunnen vinden. Uiteraard bij de SDN.

Mocht u besluiten om dit laatste advies ook op te volgen, dan beloof ik u dat ik alle omroepen in Hilversum een bos brandnetels zal aanbieden, terwijl ik dat T-shirt met uw beeldenaar draag. De brandnetels zijn bedoeld om duidelijk te maken dat er iets schort aan de informatie-overdracht via de massamedia, want anders zou het voorstel tot verhoging van de laagste lonen allang en breeduit aan de orde zijn geweest en ingevoerd. Maar alsnog, excellentie, bedankt voor het overnemen van mijn voorstel.

Hoogachtend,

    R.M. Brockhus
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen
    035-5244141


Zie de betaalbaarheid van de sociale zekerheid
Briefwisseling met minister Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid