oud-Tweede Kamerlid
Th.J.M. Hendriks

Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Hendriks SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">

Oorkonde met dankbetuiging voor oud-Tweede-Kamerlid Hendriks

    SRC="http://www.sdnl.nl/hendriks.htm">Kamerlid Hendriks
    Milieu onderwerpen
    Kinderbescherming
    Monetaire onderwerpen
    Integriteit Rechterlijke Macht