De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Rente betalen over bijgedrukt geld van DNB?

Postbus 51 en de euro

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Schadeclaim ter compensatie van de komende Euro-inflatie

---------- Oorspronkelijk bericht ----------

Van: Euro euro@postbus51.nl
Aan: 'sdn@planet.nl' sdn@planet.nl
Datum: woensdag 15 april 1998 15:36
Onderwerp: AW: Vragen over de euro

  Geachte heer Brockhus,

Hartelijk dank voor uw vragen via de Eurosite.
In uw mail gaat u er van uit dat er door overgang naar de euro een
inflatie van 20 % zou ontstaan. Naar onze mening is dit niet het geval.
met vriendelijke groet,

Het Nationaal Forum voor de introductie van de euro


Van: sdn@planet.nl[SMTP:sdn@planet.nl]
Verzonden: woensdag 8 april 1998 10.44' uur'
Aan: euro@postbus51.nl
Onderwerp: Vragen over de euro

R.M. Brockhus stuurde de volgende vraag/vragen via de EURO Internet-site:
Is het waar dat de voorspelling van een golf van inflatie van 20 procent
reëel is; zoals op http://www.sdnl.nl/aandelen.htm wordt voorspeld?
Zo ja, welke maatregelen neemt u dan?

  ------------------ reactie op het regeringsstandpunt ------------------

Schadeclaim ter compensatie van de komende Euro-inflatie


Aan de Staat de Nederlanden,
via euro@postbus51.nl


L.s.

Een ander antwoord had ik van u werkelijk niet verwacht. Verder neem ik
aan dat u dan geen bezwaar zult hebben om het 'Gentleman's Agreement'
op de website http://www.sdnl.nl/euro-pct.htm te ondertekenen.
Het kost u wanneer u gelijk hebt uiteindelijk niets.

Mocht ik gelijk krijgen, dan meen ik, en met mij alle andere Nederlanders
die dan te lijden zullen hebben van uw vermoedelijk onjuiste inschatting
over de inflatie, recht te hebben op een volledige schadeloosstelling; en
wat mij persoonlijk betreft op een adequate honorering voor het verstrekte
advies. Uw verantwoordelijkheid is in deze duidelijk, zodat ik die
schadeloosstelling plus de kosten van incasso, van alle gerechtelijke
kosten en van de wettelijke rente voor mijzelf en voor alle overige
Nederlanders bij deze claim. Hoogachtend,


R.M. Brockhus   (redacteur St. Sociale Databank Nederland)
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Telefoon: 035-5244141
Website:  http://www.sdnl.nl/claim.htm