Politieke PartijenPolitieke Actualiteit . . . . . SDN homepage

Persverklaring Sociaal Democratische Volkspartij

Mededeling voor de pers, voor vrienden van de sociaal-democratie

Vandaag, 10 april 1996, is onze partij formeel opgericht. De notariële akte werd door de onderstaande initiatiefnemers getekend, en wordt vervolgens bij de Kamer van Koophandel in Zutphen geregistreerd. De volgende stap is de aanmelding bij de Kiesraad van de Tweede Kamer.

  'De Vereniging heeft tot doel het langs democratische weg
  invloed uitoefenen op en deelnemen aan besluitvorming van
  het openbaar bestuur in Nederland'

zo luidt de beknopte statutaire omschrijving. Verder wordt verwezen naar het partijprogramma, waarvan wij u bijgaand een eerste drietal bouwstenen over defensie, drugsbeleid en omroepbestel, als discussiestuk aanreiken. In een volgend bericht gaan wij in op de Beleving van 4/5 Mei, op Nederland en Europa, gezondheidszorg, burger en parlement, kunst en cultuur, criminaliteit.

De Partij zal herkenbaar zijn aan het embleem "De Rode Anjer", in rood en groen. De anjer refereert aan de vreedzame omwenteling 22 jaar geleden in Portugal.

Betrokkenheid van burger en consument aan de Nederlandse politiek is uitgangspunt van ons optreden. Zo wordt momenteel een groot NIPO onderzoek uitgevoerd: "Zorgen voor Morgen, een onderzoek naar opinies over taken in de samenleving". Onze Partij is opdrachtgever via initiatiefnemer Dr. Sjef de Jong die in ons bestuur als sociaal wetenschapper en adviseur zal optreden. Het NIPO onderzoek wordt vermoedelijk in juni in Nieuwspoort in Den Haag aan de pers gepresenteerd.

U hoort nog verder van ons. Bijgaand een eerste aanmeldingsformulier voor lidmaatschap, danwel donateurschap van onze partij.

Voorwaarts... en niet vergeten !


Dr. Sjef de Jong
Ger Fiolet


  
  

Doelstelling

Onze partij wil een strijdvaardige organisatie zijn die opkomt voor het behoud van het sociaal democratisch erfgoed, die zich krachtig verzet tegen de dictatuur van de "vrije markt", tegen de ongeremde privatisering van gemeenschapsbezit, sociale verzekering en gezondheidszorg. De partij betracht solidariteit met slachtoffers van de vrije-markt-dictatuur en het privatiseringsbeleid, en bezint zich op welke wijze haar strijd effectief - samen met vakbeweging, consumentenorganisaties, ouderenbonden en met politiek partijen gevoerd kan worden.

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Steeds meer mensen raken in financiële nood. Deze ontwikkeling gaat hand in hand met toenemende onverschilligheid, met "ik-gevoelen" ten koste van een solidair "wij-gevoel". De toekomst van jonge Nederlanders is ons een grote zorg.

Wij baseren ons op de sociaal democratische ideologie, waarvoor ooit Marx de grondslag legde, met een streven naar maatschappelijke verandering langs lijnen van de geleidelijkheid. Onze ideologie staat haaks op het neokapitalisme en neoliberalisme die de pleitbezorgers zijn van vrije-markt-dictatuur en privatiseringen.

Defensie

Het defensieapparaat heeft ons sedert 1945 miljarden gekost. Het heeft in al die jaren slechts één wapenfeit opgeleverd: een jammerlijk koloniale oorlog in 1946/1947.

Wij stellen de opheffing van dat apparaat aan de orde. Nog niet eerder heeft de sociaal-democratie dat met zoveel nadruk op haar programma gehad. Onze partij vindt dat dat hoog tijd wordt. Zolang gebrek aan financiële middelen door politiek en overheid aangevoerd worden als het gaat om handhaving van ziektewet, weduwen- en wezenpensioen, de AOW, gezondheidszorg, koopkracht van de burger en de beste elementen van de verzorgingsstaat, dan moet men niet schromen het voortbestaan van dit geldverslindende apparaat aan de orde te stellen.

Een "Vredeskorps" zou kunnen overblijven, ressorterend onder de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie.

Drugs

Met nicotine- en alcoholgebruik (en verslaving) zijn wij al eeuwen vertrouwd. Het mag betreurenswaardig zijn, maar anno 1996 heeft hasj zich daarnaast een consumptieplaats veroverd. Volgens geneesmiddelenonderzoek schijnen de effecten op langere termijn minder schadelijk te zijn als die van nicotine en alcohol.

Volgens de wet is hasj nog steeds illegaal, zowel het gebruik als de handel daarin. Maar door het beleid van "gedogen" door politiek en overheid, is de hasjhandel naar een schemerig circuit verplaatst.

  Secretariaat
  Brinkeweg 27
  7109 BN Winterswijk
  Telefoon: 0543-565500
  Fax: 0543-565517