Brief aan minister mr. H.A.F.M.O. van Mierlo


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag

    Excellentie,

De kwalificatie 'OEN' aan uw adres, door Marcel van Dam in de Volkskrant van 28 augustus 1997, laat ik voor wat die is. Evenals de pluim op de hoed van de Frits Bolkestein hielenlikkende VVD-er Weisglas.

Ik beschouw uw handelen t.a.v. Brazilië als volkomen terecht, omdat een uitleveringsverzoek van een officiële vertegenwoordiger van enig land, die door een ander land wordt gezocht wegens een verdenking, in politiek opzicht alleen maar tot zeer ongewenste verwikkelingen kan leiden. De duikboot-affaire met Taiwan en China lijkt genoeg als voorbeeld.

Uw ministerie protesteerde volgens een bericht in de Volkskrant van 21 februari 1997 ook al bij China tegen de ontvangt van de heer Bouterse als officieel vertegenwoordiger van de Surinaamse regering. En verder protesteerde de Nederlandse regering tegen de ontvangst van de heer Bouterse voor de voorbereiding van een staatsbezoek van de Surinaamse president Wijdenbosch aan China. (Volkskrant van 17 februari 1997)

Uit zowel het eerste als uit het tweede begrijp ik dat u de jacht op de heer Bouterse in internationaal opzicht niet zo verstandig acht, mede om de multilaterale verhoudingen niet onder druk te zetten. Het gegeven dat het ministerie van Justitie zo gebrand lijkt te zijn om (ondanks de eigen grootschalige handel in drugs) alsnog een buitenlandse hoge functionaris - die Bouterse ongetwijfeld is - wegens drugshandel na te jagen, lijkt mij het gevolg van een idee-fixe van procureur-generaal Docters van Leeuwen.

Zijn behoefte aan het jagen op boeven - althans mensen die niet aan zijn fatsoenscriteria voldoen - brengt de D'66-fractie een meer dan gevoelige schade toe. De oproep van minister van Aartsen om vanwege de liberale overeenkomst tussen de VVD en D'66 deze partijen maar te laten fuseren, draagt nog verder bij aan het van binnenuit opblazen van de partij waarop ik onmiddellijk gestemd heb toen die in 1966 werd opgericht. Inmiddels doe ik dat laatste niet meer, omdat D'66 zich te liberaal, te kapitalistisch en te asociaal gedraagt. Maar dat neemt niet weg dat ik u wil attenderen naar de krachten die binnen uw partij er aan werken om met uw afscheid uit de politiek de hele partij uiteen te doen spatten, en zich hongerig op de brokstukken zullen werpen.

Kijk om u heen, met name naar onze Nederlandse uitvoering van Edgar Hoover die in zijn dagen menig politicus volledig in de zak had. Ik wens u toe dat deze nogal stupide operette een einde neemt en de politiek zich gaat richten op dat wat werkelijk belangrijk is. Namelijk: voorkomen dat nog meer werkgelegenheid wordt gesloopt in de kennelijk onbeheersbare drang tot efficiëntieverbetering en het najagen van rendement op kapitaal.

Neem a.u.b. de moeite om naar de website van de Sociale Databank Nederland te kijken, en doe daar uw voordeel mee. Er staan meer dan genoeg uiterst brisante onderwerpen gepubliceerd, waarbij de bagatel van Bouterse in het absolute niets verdwijnt. De affaire Bouterse speelt zich in principe af in het buitenland, zodat iedereen weer eens lekker mee kan ouwehoeren; maar wat er aan onthullingen bij de SDN staat, hebben die vrijwel allemaal betrekking op wantoestanden en onrecht op het eigen Nederlandse grondgebied.

Justitie is helaas ook hier weer de gebeten hond, wat het IRM-rapport betreft en de perikelen rond de kinderbescherming. Maar ook andere ministeries komen onder vuur te liggen, wanneer onderwerpen die betrekking hebben op monetair terrein en de euro in de pers worden opgepakt. Dit laatste is een wensdroom die ik al 16 jaar koester, maar ondanks het internet nog steeds niet in vervulling is gegaan.

Met vriendelijk groet,

    R.M. Brockhus
    Westkade 227
    1273 RJ Huizen, 28 augustus 1997
    035-5244141

St. Sociale Databank Nederland
sdnl.nl