Politieke Perikelen en Actualiteiten

De vraag is: Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen, en aan wie??

EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Politiestaat NL

It is a hell of a job, Job (klik)

    Alleen al de herfinanciering van de staatsschuld tegen de huidige Europese rentestand kan alle bezuinigingen ook op de gemeentelijke begrotingen voorkomen. Maar wie durft het aan om daarover in het openbaar na te denken? Gisteren op 1 november was in 'Het Bonte Paard' in Laren (NH) een discussieavond over de inkrimping van de jaarlijkse subsidie vanuit het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waardoor nu o.a. het zwembad moet sluiten en andere sociaal-maatschappelijke activiteiten moeten worden beëindigd met het ontslaan van tientallen werknemers. Zouden de VVD'ers en CDA'ers in Laren dat geweten hebben bij de laatste verkiezingen? Zie Mark Rutte met zijn belofte: Wij doen geen greep in uw portemonnee van 28 februari 2010. Hoe goed is uw geheugen?

    Job Cohen, vergezeld door Ronald Plasterk, deed op uitnodiging van de Partij van de Arbeid in Bussum met lijsttrekker Gerard Boekhoff een opbeurend appèl aan de kiezers om het sociale in de politiek te laten herontdekken met een oproep om weer op de PvdA een stem uit te brengen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Bussum.

    De redacteur van de Sociale Databank Nederland bepleit al heel lang om de burgers meer direct te betrekken bij het landsbestuur door de burger het recht van inspraak in de politiek te gunnen, zoals dat voorgesteld is met de opzet van Kamerzetel 151. Al eerder waren er partijen die voorstander waren om de kloof tussen de politiek en de burgerij te verkleinen, zoals duidelijk wordt met het interview van Twee Vandaag op televisie in 2001. Zie: www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm