De Telegraaf: Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

De complete overheid gaat voor schut met het boek van Ad van Velsen: Mijn Pleidooi

Ad van Velsen publiceert over zijn ervaringen met Justitie en politie. Het kostte hem 'n jaar gevangenis.


Politiek asiel in Canada

Ad van Velsen vraagt steun en erkenning (zie video)  

Verklaringen van Nederlanders met gefundeerde mening over de integriteit
van Justitie, binnenlands bestuur en eerbiediging van de Mensenrechten.


Het vervolg van de asielprocedure in Canada per ultimo 27 maart 2004

      Ad v. Rooij         R. Brockhus           K. de Werd         A. v. Velsen         H. Kerkhof             W. Sweers    

  L.S.,

  Ik kreeg van Ad van Velsen gisteren uit Canada telefonisch het verzoek om meer Nederlanders te vragen naar hun mening over de Nederlandse Justitie en het openbare bestuur, zowel landelijk als plaatselijk. In Canada gelooft men nog steeds dat in Nederland de zaken "Netjes" worden geregeld en dat de mensenrechten niet worden geschonden. (zie website: pleidooi-asiel.htm )

  Ad vraagt namens de advocaten en officials van de immigratie- en vreemdelingendienst in Canada samen met vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade aldaar naar die verklaringen. Indien vanuit Nederland meer standpunten naar voren komen die het verhaal en de zaken op Internet kunnen ondersteunen wordt het voor Ad veel eenvoudiger en zullen instanties en de ambassade daar stappen ondernemen.Het is de bedoeling om een pagina te maken met een aantal (10 ?) verklaringen van mensen die met foto en handtekening hun visie op een A4-tje in het Nederlands en in het Engels willen geven. In Canada heeft men namelijk moeite met het Nederlands, zei Ad van Velsen. Voor die mensen die het Engelse niet zo goed beheersen zal ik proberen de vertaling te maken. Graag een reactie.

  Met vriendelijke groet,  

  Robert Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  Tel. 035-5244141
  Site: www.sdnl.nl
  Mail: sdn@wxs.nl  English translation

    Yesterday I got from Ad van Velsen a request by phone to ask a few other Dutch people for their opinion about the integrity of our Judiciary system en public government, nationally as well as locally. In Canada people still believe that in The Netherlands all official matters are executed properly and no human rights are violated. (see website: pleidooi-asiel.htm )

  Ad is asking for these declarations on behalf of his solicitor and officials of the Immigration Service in Canada together with representatives of the Dutch Embassy. If from the Netherlands itself more statements and points of view about the home structure concerning Justice and home governance are made public with reference to his website on the internet, this will support Ad's case. His solicitor and the civil servants of the immigration Service as well as the Dutch Embassy will come into action.

  The purpose of this request is to make a website with all declarations (10 ?) made by people with their photograph and their signature on it, and give on just one A-4 sheet their point of view in Dutch and in English, because in Canada they have difficulty with translations to Dutch, Ad van Velsen said. For those who do not master English very well, I will try to make the translation. Eager to hear from you,  

  With friendly regards,  

  Robert Brockhus
  Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)

  Telephone: 035-5244141 Site: www.sdnl.nl

  Mail: sdn@wxs.nl

    -----Oorspronkelijk bericht-----
  Van: Henk van Velsen [mailto:codyd@telusplanet.net]
  Verzonden: zaterdag 26 juli 2003 8:49
  Aan: sdn@planet.nl
  CC: codyd@telusplanet.net
  Onderwerp: nieuws en verzoek verkl. medestanders. 

    Ha die Rob, Marjo en de kids,  

  Ik hoorde dat jullie behoorlijk in de hoge temperaturen zaten, en misschien nog wel. Hier is het lekker weer met af en toe een Alberta regenbui zoals het hier schijnbaar hoort. Zoals gezegd; vanmorgen heb ik een gesprek gehad met mijn advocaat, hij is net zoals de Immigration Board de schok nog niet geheel te boven vanwege het feit dat iemand uit N.L. komt vertellen dat hij asiel wil in Canada.  

  Die immigratieklanten kwamen aan met een aantal nieuwe bezwaren tegen mijn claim, wat schijnbaar normaal is. Ik werd gevraagd waarom ik niet in België ( sorry ik weet bij deze computer niet hoe ik de stipjes boven de letters moet zien te krijgen) asiel aan heb gevraagd toen ik aldaar vertrok. Ik vertelde dat ik ervan overtuigd was dat ik dan een, twee, drie, weer over de grens was gezet. Dat klonk bevredigend.  

  Het volgende was waarom ik niet eerder was gekomen als ik dan zo bang was om in een inrichting te worden opgesloten. Daarop antwoordde ik dat ik mij pas, nadat de officier van Justitie weer, (tijdens de zitting van 15 april), met het valse psychiatrische rapport begon te zwaaien, wat eerder als ondeugdelijk werd beschouwd door de rechter in Rotterdam, realiseerde ik e dat ik acuut gevaar liep.   

  De hoofdofficier van Justitie, de burgemeester en de korpschef van mijn woon- of verblijfplaats kunnen besluiten dat ik een gevaar voor de samenleving ben en mij laten opbergen. De korpschef (politiebaas) en de officier van Justitie zien mij graag op die wijze van het strijdtoneel verdwijnen dat begrijpt zelfs 'n gek. Dat die twee de tweederde meerderheid vormen is ook duidelijk, en dat de burgemeester een flapdrol is die niets deed om een beetje humane oplossing te forceren door zijn uitzonderingsbevoegdheid te gebruiken, is ook 'n feit waarover ik hem en Justitie aanviel. Dat die het spel met zijn kornuiten meespeel is slechts een kwestie van een onderonsje voor die "Heren" en zeggen dat ik mij aanstel is een wel erg zwak verweer gezien de eerdere praktijken van de maffiakliek van Justitie, politie en gemeente. Ook hiertegen viel niet veel tegen in te brengen.   

  Nu het volgende; Ik dien een aantal ondersteunende verklaringen te overleggen welke eventueel kunnen onderbouwen wat mij en anderen in relatie tot de Justitie en politie en eventueel andere instanties zoal is overkomen. Dat kunnen en mogen natuurlijk geen flaporen verhalen zijn maar jij kan harde feiten van tergende kwesties en leugens van Justitie e.d. goed en kort weergegeven met fiat van de slachtoffers. Ook jouw eigen mening als woordvoerder van de SDNL is van groot belang.  

  Het is n.l. zo dat, als blijkt dat er zoals wij weten smerige streken worden geleverd die onder cruel en unusual geplant kunnen worden, d.w.z. dat de overheid bepaalde slachtoffers die rechtvaardigheid hoog in het vaandel hebben staan, desnoods tot de waanzin drijft om maar onder haar verantwoordelijkheid uit te komen, vanuit Canada een behoorlijke oppositie tegen die idioten gevoerd kan worden; mits ik niet de enige ben.  

  Dus in het Nederlands en Engels graag korte en goed onderbouwde samenvattingen van misvattingen en schoftenstreken van de overheid. Arnold van der Voort zal ik ook vragen om zijn verhaal op twee kantjes te verwoorden en geef mij even jouw mening omtrent het eventueel betrekken van de Stichting Vals Beschuldigd, in de gezamenlijke aanval vanuit hier. Tel. 0900-2223444 E-mail info@valsbeschuldigd.nl  t.a.v. Nico Walbrecht en Klaas P. Langendoen  Informatie van de Imm. + refugee Board kan je vinden op http://www.irb.gc.ca  E-mail van mijn advocaat is kemoore@telusplanet.net op Kevin E. Moore Law Office Fax 00-1-780-4252124 Tel. 00-1-780-4252100   

  Verder ga ik komende week weer met de Consul Generaal bakkeleien, hij bemoeit zich persoonlijk met deze zaak en leest eerst de hele handel door. Ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen. Gr. Ad v Velsen        

  Inhoudsopgave in hoofdstukken:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Sympathiebetuiging van mevr. S. Videler op de hoopvolle actie van procureur-generaal mr. H.N. Brouwer
Dr G.J.J. Beukeveld vraagt procureur-generaal Brouwer eenzelfde inspanning als voor van Ad van Velsen


Gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH) - Tel.: 06-17125374
Disclaimer