Ad van Velsen vraagt en krijgt als politiek vluchteling asiel in Canada

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . Mijn Pleidooi

De complete overheid gaat voor schut met het boek van Ad van Velsen: Mijn Pleidooi

Ad van Velsen heeft als politiek vluchteling asiel gekregen in Canada

Naar het overzicht van documenten

Ad van Velsen krijgt als politiek vluchteling asiel in Canada


The links in this text are only possible because of a strangulating hostageship of the Minister of Justice and of the Attorney-general who brought themselves into this disgusting position. Mr. Karel de Werd does not ease off the chains that shackle the two main violators of the law and worthiness of Lady Justice in the Netherlands.

As soon as the Minister of Justice presumed that the paying of 12 million euro in damages to mr. De Werd could be avoided, he officially declared in writing that mr. De Werd was in his right to complain about mass perjury by leading members of the unions who were not prosecuted for 27 years. This perjury ruined his contractor business and caused a lot of grievance. Now the Armagedon has started, and will only end when mr. Karel de Werd has received his compensation in cash, which he is fully entitled to.

Just read and shiver and be flabbergasted by the ultimate corruption of the justice system, also caused by the obligatory legal representation and cohabitation of judges and lawyers as subsitute jugdes in the same organisation and in the same area of jurisdiction in the neatest small country in the world: The Netherlands, handling one sixth of world trade.

Nederlander op de vlucht voor ambtelijke terreur

Huizen, 21 juni 2003
    Hoi Ad,

Na bijna drie weken eindelijk weer iets van je gehoord te hebben met je telefoontje uit Edmonton (en nu per e-mail) ben ik toch onder de indruk van het feit dat jij als politiek en justitieel vluchteling uit Nederland vrijwel direct politiek asiel hebt gekregen in Canada. Dat de goegemeente daar van verbazing van de stoel is gevallen vind ik niet zo vreemd. Uit Nederland kwamen en komen alleen maar mensen die emigreren omdat ze verwachten het economisch beter te krijgen in Canada en dat daar meer ruimte en vrijheid zou zijn om je te ontplooien. Je zou die mensen economische vluchtelingen kunnen noemen, net als wij in Den Haag en omstreken de Turken, Koerden, Irakezen of Bosniërs graag zo willen noemen om ze dan ambtshalve dak- en rechteloos op straat te zetten en te kunnen uitwijzen. Zoiets lijkt mij overigens hevig in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de daarin vastgelegde mensenrechten.

Politieke vluchtelingen uit Nederland zijn er niet of nauwelijks in Canada. Jij bent een wel heel erg helder voorbeeld van mishandeling door het bureaucratische, justitiële, rechterlijke en ambtelijke systeem in Nederland. Ik vind na het lezen van je boek op www.mijnpleidooi.nl en de video bij de Sociale Databank Nederland ( www.sdnl.nl/pleidooi.htm ) het een grof schandaal dat zowel de politieke partijen als de pers het zo verschrikkelijk hebben laten afweten.

Ik zal jouw verslag op je eigen website zetten en de vervolgen ook. Dat lijkt mij de beste manier om het ingedutte en van belangenverstrengeling doortrokken collusiecircuit aan de schandpaal te nagelen, waar behalve jij met je drama nog tientallen andere klokkenluiders staan. Wat betreft de Wijkerslooth van het College van Procureurs-generaal kan ik je zeggen dat met name Karel de Werd graag wat bloed ziet vloeien. Hij heeft daarvoor zelfs de guillotine van Robespierre ten tijde van de Franse revolutie weer uit het museum gehaald.

Afgelopen week kreeg ik van een medewerker van de Wijkerslooth - ene Eric Stolwijk - een telefoontje over de foto die Karel de Werd op zijn website heeft gezet met een hakenkruis op het voorhoofd van de Jonkheer. Hij vond de foto buitengewoon onsmakelijk en vroeg of die niet verwijderd kon worden. Ik zei hem dat ik het aan Karel de Werd zou vragen, maar die weigerde categorisch met:: "Om de sodemieter niet, hij zal zich moeten verantwoorden en een schikking met mij treffen".

Karel heeft die foto zelfs aan de balie van het gerechtshof laten afstempelen om de Wijkerslooth uit te dagen een zaak tegen hem te beginnen wegens belediging. Ik geloof niet dat ooit iemand in een publieke functie een dergelijke aantijging zou slikken, maar de voorzitter van het College van Procureurs-generaal Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn verroert geen vin. De man heeft of echt vissenbloed of hij zit zoals Karel zegt volkomen klem. Ik denk dat laatste, want zes dwingende uitspraken van Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad de Nederlanden (waaronder zelfs drie bevelen van het Gerechtshof ex. art. 12i Sv tot het strafrechterlijk vervolgen van meineed) in de prullenbak mieteren door 68-voudige meineed niet te vervolgen; daarmee plaatst het Openbaar Ministerie zich boven de politieke en rechterlijke macht en heeft in feite een staatsgreep uitgevoerd.

Maar goed, ik zal je net als andere mensen die om hulp vragen, openbare aandacht geven aan jouw zaak en je niet laten koeioneren door de censuur in de pers en de lafheid, nalatigheid en incompetentie van de politiek. Ook Ruud Rietveld klaagt vandaag over censuur in de Telegraaf. Hij heeft namelijk aan de speurdersafdeling van de Telegraaf een advertentie opgegeven die op sommatie van mr. Maes van Dommerholt van Dijk advocaten i.o.v. de campingmaffia op voorhand is geweigerd. Maes sommeerde de Telegraaf om van Ruud Rietveld geen advertenties meer op te nemen. De camping-groep heeft elke zaterdag ongeveer vier pagina's aan kleine en grote advertenties in de Reiskrant van de Telegraaf ter waarde van enkele tonnen per keer. Het grote geld wint het van de democratie. Dat is natuurlijk in strijd met de pers- en meningsvrijheid die in de grondwet als een van de fundamentele rechten gewaarborgd lijkt, maar in feite geen barst voorstelt.

Oké Ad, ik hoop dat je in Canada je draai kunt vinden wanneer de Rotterdamse autoriteiten een beetje meewerken om je rijbewijs te laten legaliseren. Ik denk overigens dat wanneer ze dat akkefietje traineren, dat je dan een flinke schadevergoeding kunt eisen van het politiekorps.

Groeten, Rob-------Original Message-------

From: Henk van Velsen
Date: vrijdag 20 juni 2003 22:27:34
To: sdn@planet.nl
Subject: test


Ha, die Rob en familie,

Alles goed in N.L.? en komt er al schot in een van de zaken die je onder handen hebt of moet er eerst een opstand komen voor die super-PG een oprotlint om zijn nek krijgt, samen met vele anderen natuurlijk.

Na mijn aankomst, via Washington en Seatle naar Edmonton, ben ik opgehaald door mijn neef waar ik voorlopig nog ben. Heb mij na het eerste weekend gemeld als politiek vluchteling en ben direct verhoord. Foto`s en vingerafdrukken, gewicht lengte en lidtekens waarvan ik er nogal een stel bezit zijn in het dossier opgenomen. Toen nog een aantal keren een vervolgverhoor gehad en die werden gecontroleerd op waarheid als rechthebbende op asiel.

Ben medisch onderzocht op gebreken en ziektes, heb geen gevaarlijke ziektes of kwalen, dus dat is weer mooi meegenomen, en ik ben nu in "social security". Afgelopen maandag heb ik gehoord, nadat er eerst negatief over mijn verzoek besloten zou worden, dat ik gezien de voorliggende vertalingen van o.a. het door jou vertaalde krantenverhaal en de verzoeken van baron Groeninx en Silvia Videler, en met hulp van een vriend van mijn neef die erg goed in het opstellen van korte feiten is, dat ik blijven kan. Ik mag met ingang van volgende week officieel werken als chauffeur, maar omdat ik (nog) geen bevestiging heb dat ik een legaal rijbewijs heb kan dat nog niet.

De autoriteiten geloofden geen bal van mijn verhaal en hielden mij voor dat ik een ernstig misdrijf pleegde als ik ergens over loog, ze hebben mijn paspoort en vliegticket afgenomen, maar op een gegeven moment viel het kwartje en met behulp van de tolk die er ook heel wat tijd instak werd de omvang van de zaak een beetje duidelijk, waarna ik een status kreeg. Ik ben nu: "a person in need of protection whose removal to home country would subject a risk of cruel and unusual treatment or punishment". Ik denk dat heel wat mensen hier wat aan hebben die genaaid zijn door justitie, en ik snap eigenlijk niet dat alleen Afrikaantjes en Aziaten op het idee komen om deze rechtvaardigheidsregel te gebruiken.

Er komt nu een onderzoek en een claim tegen de Nederlandse Justitie, als ik voldoende documenten kan laten vertalen tenminste. Ze zitten hier immers niet te wachten op een stelletje door de Justitie uitgeklede en gefrustreerde Nederlanders, er komen er al genoeg uit Vietnam en Afrika binnen die de zaak hebben belazerd. Daarom mag ik niet rijden en mijn rijbewijs is niet meer geldig hier, omdat Vietnamezen en Nigerianen talloze rijbewijzen en paspoorten vervalst hebben, ondanks dat de Nederlandse overheid meent dat zij niet vervalst kunnen worden. Duitse rijbewijzen worden hier wel direct geaccepteerd.

In ieder geval mag de Justitie zich als de tijd daarvoor rijp is weer een keer rotschamen over haar gedragingen t.o.v. de samenleving. Ik ben al bij het consulaat wezen spioneren, zodat ik de boel daar t.z.t. met wat publiciteit wakker kan schudden. Gisteren heb ik een afspraak gemaakt met een uitgever hier die het een interessant item vindt voor een boek in het Engels. Als dat toch door mag gaan, dan gooi ik alle geld er tegenaan om de Wijkerslooth uit zijn zetel te sodemieteren, met een rotschop, en Harry Borghouts er achteraan. Maar laten we de huid nog maar niet verkopen als de beer nog niet geschoten is. Het zal overigens helpen als er nog een paar andere slachtoffers van onze overheidsklunzen volgen. Wat kan er tenslotte gebeuren als je de waarheid aan je zijde hebt? Je kan hoogstens gelijk krijgen bij een onpartijdig onderzoek.

Rob, veel mensen moeten jou dankbaar zijn voor jouw eigenwijze inzet van je vermogens, er zijn er minstens het tienvoudige in aantal die je om diezelfde inzet vervloeken en het is mooi en moedig dat je de goede kant hebt gekozen, ik ben je in ieder geval dankbaar en vecht daarom op mijn manier door.

Ik hoor van je, bedankt, Ad

A. v. Velsen
12335 - 45 street
Edmonton Alberta
T5W - 5C1 Canada
Tel 00-1-780 479278

Inhoudsopgave - betrokken persoon - Pagina cd-rom - Blz.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Hieronder een duidelijk voorbeeld van een ander geval van justitieel machtsmisbruik

    Rechter van Schaardenburg accepteerde onder druk massa-meineed van vakbondsbestuurders
    Officier van Justitie Mr. Asser blijft weigeren meineed te vervolgen en het getuigenverhoor
    Mr. Asser blijft samen met de bonden traineren en rekken van vakantie naar vakantie
    De griffier erkent als therapeute de druk en macht van de vakbonden en het onrecht

    Terug naar het begin