Belangenverstrengeling en corruptie in Sint-Oedenrode m.b.t. de milieupolitiek
Een lezing ex-raadsheer dr.mr. Wicher Wedzinga
over rechtspraak in ons Nederland
Nu ook internationaal: Ad van Rooij and his battle against the production of wolmanized wood

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Persbericht: Aansprakelijkstelling van de gemeente Sint-Oedenrode

 

PERSBERICHT

 

 

Van links naar rechts:

-       Burgemeester Peter Maas (CDA);

-       Wethouder, tevens 1e locoburgemeester, Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA);

-       Wethouder, tevens 1e locoburgemeester, René Dekkers (VVD);

-       Wethouder, Jeanne Hendriks-van Kemenade (HvR/PvdA);     

De landelijke politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, eist een schadevergoeding van 

€ 200.000,- bij burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode vanwege de schade die zij bij deze politieke partij hebben aangericht bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 en bij de verkiezingen van de leden voor provinciale staten van Noord-Brabant op 2 maart 2011

De bedrijven Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (VOF), Van Rooij Holding B.V., Ecologisch Kennis Centrum B.V. en de natuurlijke rechtspersonen Ad en Annelies van Rooij eisen van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode een schadevergoeding van  € 50.000.000,- voor de vanaf 1987

(24 jaar lang) bij hen aangerichte materiële en immateriële schade ten gunste van het plegen van sluipmoordende genocide op duizenden inwoners van Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten, waaruit voor de Staat der Nederlanden miljarden euro’’s aan (toekomstige) schade is (zal) ontstaan en waarvoor miljoenen euro’s aan Roois gemeenschapsgeld zijn misbruikt. Daarboven op wordt geëist dat vanwege ondermeer het jarenlang overtreden het Bestemmingsplan Buitengebied 1997, Wet milieubeheer, etc: 

-       bij buurman hout(impregneer)bedrijf Gebr. van Aarle, Ollandseweg 159, die deze sluipmoordende genocide op duizenden inwoners van Sint-Oedenrode en omliggende gemeenten heeft gepleegd, met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van zijn gehele bedrijventerrein de bedrijfswerkzaamheden vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd bij buurman Joan van Gorkum op de locatie Ollandseweg 165, waarop een burgerlijke woonbestemming rust, ten behoeve van het oprichten van een woonboerderij met paardenhotel met daarin een 3-tal vakantiewoningen met een 2-tal grote ontspanningsruimten, een minicamping met 25 kampeerplaatsen en een grote schuur (waarin zo´n 20 paarden kunnen worden gehouden) met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van de bouwplaats vóór uiterlijk 21 maart 2011 zijn stilgelegd;

-       bij buurman Mies van den Biggelaar op het adres ’t-Achterom 5a, in strijd met het bestemmingsplan Buitengebied 1997 met de oplegging van een dwangsom van € 10.000,- per dag en het verzegelen van de toegangsdeuren van die woning vóór uiterlijk 21 maart 2011 wordt beëindigd;

Bovengenoemde al maar liefst 24 jaar lang voortdurende ongelijke behandeling van Ad en Annelies van Rooij jegens haar buren, waardoor er voor die buurtbewoners (met name door toedoen van burgemeester Maas (CDA) en 1e locoburgemeester Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA)) met misbruik van miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld een onrechtmatige verrijking van miljoenen euro’s is ontstaan. Dit heeft tot gevolg gehad een meer dan 24 jaar lang voortdurende terreur, vernieling, onaangekondigde razzia-achtige Gestapo binnenvallen met politie in de aanslag en zelfs gepleegde zeer gewelddadige pogingen tot doodslag op Ad van Rooij en zijn moeder. Hiervan zijn intussen wel 50 tot 100 strafaangiften gedaan bij de politie en justitie maar worden door toedoen van eerst burgemeester Piet Schriek (CDA) en later door burgemeester Peter Maas (CDA), als hoofd van de politie, nooit strafrechtelijk onderzocht. Om door toedoen van burgemeester Peter Maas (CDA) en 1e locoburgemeester Henriëtte van den Berk-van de Laar (CDA) op deze wijze niet te worden vermoord heeft Ad van Rooij vanaf 22 april 2010 naar België moeten vluchten, daar politiek asiel moeten aanvragen en tegen zeer hoge kosten al bijna een jaar lang gescheiden moeten leven van zijn vrouw, gezin en moeder. Omdat het Christen-Democratisch Appèl (CDA) daarmee hebben gehandeld overeenkomstig de volgende 10 verboden van de Rooms-Katholieke kerk:  

1.     Het CDA vereert en aanbid de grootste afgod “het geld” voor persoonlijke verrijking boven het leefbaar houden van de aarde voor de volgende generaties.

2.     Het CDA misbruikt in hun benaming de naam van Christus om daarmee de 10 geboden van God te kunnen overtreden.

3.     Het CDA vervloekt de dag des Heren.

4.     Het CDA hebben hun vader en moeder verraden met het overtreden van de 10 geboden van God. 

5.     Het CDA vergiftigt miljarden wereldburgers tot de dood erop volgt.

6.     Het CDA misbruikt kinderen.

7.     Het CDA steelt als de raven.

8.     Het CDA geeft valse getuigenissen af.

9.     Het CDA helpt pedofielen.

10.  Het CDA jaagt rechtvaardige Nederlanders, na eerst alles van hen te hebben afgenomen, het land uit.

 

heeft Ad van Rooij vanuit zijn functie als acoliet in de Rooms-katholieke kerk Heilige Martinus te Olland (Sint-Oedenrode) kopiehouder Mgr. W.J. Eijk, aartsbisschop Nederland (pers@aartsbisdom.nl) verzocht om dit sommatieverzoek onverwijld door te sturen aan Paus Benedictus XVI met het verzoek daarop door de Paus het besluit te laten nemen dat de Nederlandse politieke partij de CDA op grond van bovengenoemde feiten niet langer de naam Christen-Democratisch Appèl mag voeren. Dit des te meer anders de Rooms-katholieke kerk daarmee medeplichtig wordt aan de in dit verzoekschrift al maar liefst 24 jaar lang voortdurende meest criminele handelwijze van de politieke partij CDA (uit de gemeente Sint-Oedenrode) op Ad en Annelies van Rooij met zijn gezin en de feitelijk onderbouwde sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners als gevolg daarvan.  

Voor de inhoud van dit sommatieverzoek tot het nemen van een 12-tal besluiten, LEES HIER

Voor bewijs van inlevering van dit sommatieverzoek d.d. 10 maart 2011, LEES HIER

Voor onderliggend bezwaarschrift d.d. 8 maart 2011 van Ad van Rooij vanuit de politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, bij het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant,  LEES HIER

Voor onderliggende strafaangifte d.d. 27 februari 2011 bij de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam, LEES HIER

In geval u vóór uiterlijk 21 maart 2011 geen inhoudelijk gemotiveerd besluit (art. 1:3 Awb) hebt genomen op bovengenoemd 12-tal sommatieverzoeken tot het nemen van een besluit dan is hier zeer nadrukkelijk sprake van zeer boze opzet en zal daarvan onverwijld aanvullende strafaangifte worden gedaan bij  de Hoofdofficier van Justitie mr. G.W. van der Brug van het Landelijk Parket te Rotterdam waarbij ter onderbouwing daarvan een afschrift van dit schrijven zal worden overlegd. 

In afwachting van uw inhoudelijk gemotiveerd voor beroep vatbaar besluit op bovengenoemd

12-tal sommatieverzoeken, vóór uiterlijk 21 maart 2011, verblijven wij;

Hoogachtend,

-            A.M.L. van Rooij, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode;

-            A.M.L. van Rooij, als acoliet voor de RK Kerk H. Martinus Olland (Sint-Oedenrode);  

-            J.E.M. van Rooij van Nunen, ’t Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode;

-            Camping en Pensionstal ‘Dommeldal’ (VOF), gevestigd op ’t Achterom 9-9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode;

-            Van Rooij Holding B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode;

-            Ecologisch Kennis Centrum B.V., gevestigd op ’t  Achterom 9a, 5491 XD, Sint-Oedenrode,

-            Politieke partij De Groenen, namens deze A.M.L. van Rooij als lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode, ’t Achterom 9, 5491 XD, Sint-Oedenrode,

Voor deze allen ondertekend; 

Ad van Rooij

Bijlage: Dit sommatieverzoekschrift bevat een 2-tal producties, te weten:

-            Productie 1 (95 pagina’s)

-            Productie 2 (16 pagina’s)

Een kopie van dit bezwaarschrift hebben wij verstuurd aan:

-       Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl);

-       Koningin Beatrix, als Voorzitter van Raad van State en als Staatshoofd.

-       Landelijke politieke partij De Groenen (info@degroenen.nl),

-       P.M. van Dijk en H. Fitters, De Groenen, afdeling Heusden;

-       Erik Vermeer, No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com) 

-       A.L.M. Hermans, bisschop bisdom ’s-Hertogenbosch Ned.(info@bisdomdenbosch.nl);

-       Deken. Rik Palmans, dekenaat Tongeren België (rik.palmans@skynet.be);

-       Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop bisdom Hasselt, België (augustin.champagne@bisdomhasselt.be en yvan.smolders@bisdomhasselt.be);

-       Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

-       Provinciale Staten van Noord-Brabant

-       Ine Veen, schrijfster boek ‘Alarm u wordt vergiftigd’ (ine.veen@quicknet.nl)   

-       Wieteke van Dort, bekende Nederlander (wieteke@wietekevandort.nl)

-       Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl)   

-       Mark Wallet, Reformatorisch Dagblad (mwallet@refdag.nl 

-       Gert-Jan van Beijnum, Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl)

-       Julius Vischjager, Daily Invisible (julius601@hotmail.com)

-       Redactie Midden Brabant, Sint-Oedenrode (info@middenbrabant.nl)

-       Redactie MooiRooi, Sint-Oedenrode (info@mooirooi.nl)

-       Redactie TV-Meierij Sint-Oedenrode (bestuur@tvmeierij.nl)

-       Redactie Omroep Brabant Eindhoven (info@omroepbrabant.nl)

-       Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl

-       Henk Niggebrugge, Het Echte Nieuws (nieuws@hetechtenieuws.org)

-       Micha Kat, Klokkenluideronline (rsmkat@yahoo.com)

-       Arend Zeevat, Argusoog (arend@argusoog.org)

-       Bas Heijmen, Platform Herstel Rechtsorde (info@platformherstelrechtsorde.nl)

-       Gerard Beukeveld, Eurostaete, eurostaete@eurostaete.eu)

-       Gerard Kucharek, slachtoffer schietende advocaat Eric Kuijpers (kucharek0@gmail.com

-       Andre Fleere, slachtoffer kindermisbruik (a.fleere@chello.nl)  

-       CDA-fractievoorzitter Wiel Sporken Sint-Oedenrode (w.sporken@chello.nl)

-       Loes en Jan Pasterkamp, Raad van State gifslachtoffers (info@gifgrondopurk.nl)

-       Peter Teesink, Raad van State gifslachtoffer (p.teesink@hccnet.nl) 

-       Jikke Jager, Raad van State gifslachtoffer (info@jikkejager.nl)

-       Miep Bos, Raad van State gifslachtoffer (miep@miepbos.nl)

-       Bas Heijmen, Raad van State gifslachtoffer (bas.heijmen@groepzuid.nl)

-       Ad en Annelies van Rooij, Raad van State gifslachtoffers (a.vanrooij1@chello.nl)         

-       Francis Capelle, achter het nieuws, achterhetnieuws@hotmail.com   

-       Karel de Werd, overheidsmisdaad slachtoffer (kareldewerd@kpnmail.nl)                

-       Raadslid Etienne El Baidun-Kensdell Sint-Oedenrode (kensdell@yahoo.co.uk) 

-       Overige niet nader te benoemen personen, organisaties en instanties