De Groenen herrijzen als een Fenix uit de as (Radiospot)

Kiesraad . . Groenen Oedenrode . . De Groenen <==> SDN . . EuroStaete . . Groenen Heusden

De Groenen doen mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010
Over Nederland als 's-Werelds grootste criminele organisatie 6 april 2011

PERSBERICHT

De landelijke politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, heeft tijdig bezwaar aangetekend bij plaatsvervangend voorzitter Jan Poelstra van het het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant. Voorzitter Jan Poelstra heeft geweigerd om daarop een besluit te nemen. Tegen die weigering om te beschikken (fictief besluit) hebben De Groenen op 8 maart 2011 gemotiveerd bezwaar aangekend bij voorzitter Ton Rombouts van het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant met de eis dat vóór uiterlijk 10 maart 2011 daarop een besluit moet zijn genomen anders zal om redenen zoals staat verwoord in betreffend bezwaarschrift daarna rechtstreeks beroep worden aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie              

Omdat het Christen-Democratisch Appèl (CDA) daarmee hebben gehandeld overeenkomstig de volgende 10 verboden:

1.     Het CDA vereert en aanbid de grootste afgod “het geld” voor persoonlijke verrijking boven het leefbaar houden van de aarde voor de volgende generaties.

2.     Het CDA misbruikt in hun benaming de naam van Christus om daarmee de 10 geboden van God te kunnen overtreden.

3.     Het CDA vervloekt de dag des Heren.

4.     Het CDA hebben hun vader en moeder verraden met het overtreden van de 10 geboden van God. 

5.     Het CDA vergiftigt miljarden wereldburgers tot de dood erop volgt.

6.     Het CDA misbruikt kinderen.

7.     Het CDA steelt als de raven.

8.     Het CDA geeft valse getuigenissen af.

9.     Het CDA helpt pedofielen.

10.  Het CDA jaagt rechtvaardige Nederlanders, na eerst alles van hen te hebben afgenomen, het land uit.

heeft Ad van Rooij vanuit zijn functie als acoliet in de Rooms-katholieke kerk Heilige Martinus te Olland (Sint-Oedenrode) kopiehouder Mgr. W.J. Eijk, aartsbisschop Nederland (pers@aartsbisdom.nl) verzocht om dit bezwaarschrift onverwijld door te sturen aan Paus Benedictus XVI met het verzoek daarop door de Paus het besluit te laten nemen dat de Nederlandse politieke partij de CDA op grond van bovengenoemde feiten niet langer de naam Christen-Democratisch Appèl mag voeren. Dit des te meer anders de Rooms-katholieke kerk daarmee medeplichtig wordt aan de in zijn bezwaarschrift feitelijk onderbouwde sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners.

 

Voor de inhoud van het bezwaarschrift, LEES HIER

Voor onderliggende strafaangifte bij het Landelijk Parket, LEES HIER


Introductie + specifieke standpunten van De Groenen in Sint-Oedenrode
Vraag aan Kiesraad over deelname van De Groenen aan de verkiezingen
De Rooise ondernemers organiseerden een lijsttrekkersdebat in De Beurs

Lijsttrekker Otto ter Haar geeft voor TROS-radio het standpunt van 'de Groenen' weer !
Wat betreft de kredietcrisis, bekijk video I, video II en video III voor u gaat stemmen!

De Groenen
DE GROENEN

Foto's van het congres van de Groenen in Utrecht op 2 feb. 2008


De poster van De Groenen in de gemeente Sint-Oedenrode

Partijprogramma van De Groenen voor de Europese Verkiezingen

  
  Landelijk Secretariaat
  Postbus 1251                       tel: 024-3452585
  3500 GB Utrecht                     Postgiro 7227882
  Voorzitter: Paul Freriks       tel.: 0316-529748  p.freriks@chello.nl
  Secretaris: Otto ter Haar                degroenen@planet.nl
  Penningmeester: Jan Hartstra               HanHr@xs4all.nl  
  
  De Groenen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Zwolle en in deelraden van Amsterdam
  De Groenen zijn/is lid van de Europese Federatie van Groene Partijen