Eindhovens Dagblad bestempelt Van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) als milieuactivist

Pim Fortuyn . . . Hans Smolders <===> SDN . . . klokkenluiders . . . Politiek

De wonderlijke verdwijning van een aangetekende brief aan Pim Fortuyn

Klacht over journalist Jan van Egmond van het Eindhovens Dagblad aan de Raad voor de Journalistiek

Aan de SDN. Hier de bewuste brief aan Pim Fortuyn die ik op 2 mei 2002 aangetekend met ontvangstbevestiging heb verstuurd. Op 3 mei 2002 zou hij die brief moeten hebben ontvangen. Op 6 mei 2002 werd hij vermoord door 'n vermoedelijke milieuactivist. Op 22 mei 2002 - 20 dagen na verzending - is deze brief of een gedeelte daarvan pas aangeboden aan Fortuyn BV. (zie het bewijs van verzending en ontvangst onderaan)

25 mei 2002

Vertrouwelijke gegevens Rooi in openbaarheid

SINT-OEDENRODE - De aanmeldingslijst voor de opkoopregeling van agrarische bedrijven is een vertrouwelijk stuk. Het gaat immers over financiële en ook vaak emotionele zaken van privépersonen. Bij een ingezonden brief van het Ecologisch Kenniscentrum, het bureau van milieuactivist Ad van Rooi uit Sint-Oedenrode, zat die lijst als bijlage. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Het college van B en W van Rooi werd donderdag behoorlijk in verlegenheid gebracht door deze vraag van het nieuwe CDA-raadslid H. van den Berk. De lijst had vertrouwelijk ter inzage gelegen in de leeskamer van het gemeentehuis, waartoe alleen gemeenteraadsleden en bevoegde ambtenaren toegang hebben. Wethouder C. van Rossum kon het achterste van zijn tong niet laten zien. "De verleiding is natuurlijk groot om te gaan gissen, maar het enige antwoord dat ik kan geven is: we weten het niet."

De laatste zaterdag (25 mei 2002) werd ik op basis van leugens in het Eindhovens Dagblad afgeschilderd als het Ecologisch Kennis Centrum, het bureau van milieuactivist Ad van Rooij in Sint-Oedenrode. Dit zegt toch genoeg. Dit riekt naar journalistieke samenspanning tegen mij. Dit laat ik er niet bij zitten. (zie het krantenbericht in het ED van 25 mei 2002 hiernaast). Ik laat iedereen weten dat met mijn post aan Fortuyn (en via het Eindhovens Dagblad) mogelijk overheidsdiensten de zaken proberen te regelen in het belang van de milieumaffia. Ik word in het ED soepeltjes als milieuactivist voorgesteld en daarmee al dan niet opzettelijk gekoppeld aan de vermoedelijke moordenaar van Pim Fortuyn, ene Volkert van der Graaf.

Hiervan wens ik mij te distantiëren

Volgens mij heb ik hiermee goede redenen te denken dat hier echt alles stinkt. Ik twijfel dan ook over de manier waarop de moord op open terrein in het bijzijn van meerdere getuigen heeft plaatsgevonden; het niet opengaan van het hek voor de ambulance, het plotseling openrukken van een blik ME'ers die 'toevallig' voorbij reden. Ook het met een grote boog (waarom als je in het zicht van iedereen Pim neerknalt?) teruglopen naar zijn dom geparkeerde auto? Waarom ook nog plattegronden van de woningen van enkele LPF'ers als bewijsmateriaal in z'n auto laten liggen?

Het zwijgen van Van der Graaf is ook zo opvallend. Je zou verwachten dat een milieuactivist zijn beweegredenen uitschreeuwt. Hij kiest dan ook nog een heel bijzondere advocaat. Kortom, wanneer men de zaken naast elkaar legt, de kranten- en mediaberichten, mijn post naar Fortuyn en het hele circus om de milieubeweging in een kwaad daglicht te stellen, gekoppeld aan het gerotzooi bij de Raad van State rond mijn procedures over milieufraude - o.a. door de Elektriciteitscentrales met het opstoken van zwaar kankerverwekkend afval voor gesubsidieerde groene stroom - dan vraag je je echt af waarmee we in dit land bezig zijn. Kennelijk is de pers deels een verlengstuk van de BVD en de regering. Recht is in elk geval ver te zoeken. Pamela Hemelrijk, columniste voor het Algemeen Dagblad, voorspelde in haar column van 10 mei 2002 dat men via de pers met de moord op Fortuyn tevens de milieubeweging in een kwaad daglicht kon stellen.

Ing. A.M.L. van Rooij


Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging

  Aan: P. Fortuyn,
  G.W. Burgerplein 11,
  3021 AT Rotterdam.

  Sint Oedenrode, 3 mei 2002.

  Ons kenmerk: PF/03052/br.

  Geachte heer Fortuyn,

  Zeer geschokt ben ik over de wijze waarop Wim Kok, Frits Bolkestein, de Pv/dA, etc, u persoonlijk beschuldigen. U spreekt namelijk de waarheid.

  Wim Kok (Pv/dA), Jan Pronk (Pv/dA), A. Kosto (Pv/dA), Tjeenk Willink (Pv/dA), etc. hebben met de hulp van dit paarse kabinet de gehele politiek, de gehele rechterlijke macht en het gehele O.M. corrupt gemaakt en ons gehele land vergiftigd met uiterst giftige kankerverwekkende stoffen. Dit alles met misbruik van grote bedragen aan gemeenschapsgeld (subsidie) onder de dekmantels als ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, KOMO-keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol.

  Dit alles heeft zich in gang gezet vanuit kabinet Lubbers III, waarin Wim Kok minister van Financiën was, en Jan Pronk minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn juist zij, de Pv/dA, maar ook de gesettelde CDA in Brabant en Limburg, die een groot gevaar vormen voor onze maatschappij en het leefbaar houden van ons land. De volgende bijgevoegde stukken maken dat volstrekt duidelijk:

  • Mijn brief van 22 april 2002, kenmerk VROM/22042/vz, aan de minister van VROM, J.P. Pronk (Pv/dA).
  • Mijn wrakingsverzoek d.d. 28 januari 2002, kenmerk: Bes/28012/wra, van A. Kosto aan de Raad van State (Pv/dA).
  • Mijn brief d.d. 13 april 2001, kenmerk: TEK/13041/vz, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer mw. J. van Nieuwenhoven, en haar antwoord daarop (Pv/dA).
  • Mijn klacht d.d. 24 februari 2002 aan de Nationale Ombudsman over Wim Kok (Pv/dA) en de reactie daarop van die Nationale Ombudsman.
  • Mijn brief/persbericht d.d. 2 mei 2002 aan milieuwethouder E.H.G.J.M. Huijbregts van Sint Oedenrode (Oorzaak Pv/dA en CDA).
  • Mijn aangifte van 10 april 2002 van het plegen van valsheid in geschrift van de staatsraden R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk, incl. krantenartikelen. (Oorzaak Tjeenk Willink Pv/dA en voorheen Scholten CDA).

  Ik wil u vragen deze stukken met bijlagen goed te bekijken.

  Hierbij geef ik u toestemming om alle stukken te gebruiken in uw strijd tegen de huidige criminele gesettelde politieke macht, polderdictatuur genaamd.

  Op mijn kennis en ervaring hierover kunt u rekenen, in geval u dat wenselijk acht.

  Gaarne ontvang ik uw reactie, Met vriendelijke groeten, ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  voor deze,

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.

  C.c. - René van den Oord (met dank aan hem).


Het bewijs van ontvangst 20 dagen na datoHenry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Aantekenen met ontvangstbevestiging

  Aan: Cobouw,
  t.a.v. Frans van Velden,
  Postbus 49,
  2501 CA 's-Gravenhage.

  Sint Oedenrode, 3 mei 2002.

  Ons kenmerk: FvdV/03052/br.


  Geachte heer van den Velden,

  In geval men mij als querelant wil afschilderen dan zit de oorzaak mijns inziens in het volgende:

  Wim Kok (Pv/dA), Jan Pronk (Pv/dA), A. Kosto (Pv/dA), Tjeenk Willink (Pv/dA), etc. hebben met de hulp van dit paarse kabinet de gehele politiek, de gehele rechterlijke macht en het gehele O.M. corrupt gemaakt en ons gehele land vergiftigd met uiterst giftige kankerverwekkende stoffen. Dit alles met misbruik van grote bedragen aan gemeenschapsgeld (subsidie) onder de dekmantels als ecologisch, milieuvriendelijk, biomassa, groene stroom, duurzaam, CO2-reductie, komo-keur, milieubeton, secundaire brandstof, hergebruik, Rio de Janeiro protocol en Kyoto-protocol.

  Dit alles heeft zich in gang gezet vanuit kabinet Lubbers III, waarin Wim Kok minister van Financiën was, en Jan Pronk minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het zijn juist zij, de Pv/dA, maar ook de gesettelde CDA in Brabant en Limburg, die een groot gevaar vormen voor onze maatschappij en het leefbaar houden van ons land. De volgende bijgevoegde stukken maken dat volstrekt duidelijk:

  • Mijn brief van 22 april 2002, kenmerk VROM/22042/vz, aan de minister van VROM, J.P. Pronk (Pv/dA).
  • Mijn wrakingsverzoek d.d. 28 januari 2002, kenmerk: Bes/28012/wra, van A. Kosto aan de Raad van State (Pv/dA).
  • Mijn brief d.d. 13 april 2001, kenmerk: TEK/13041/vz, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer mw. J. van Nieuwenhoven, en haar antwoord daarop (Pv/dA).
  • Mijn klacht d.d. 24 februari 2002 aan de Nationale Ombudsman over Wim Kok (Pv/dA) en de reactie daarop van die Nationale Ombudsman.
  • Mijn brief/persbericht d.d. 2 mei 2002 aan milieuwethouder E.H.G.J.M. Huijbregts van Sint Oedenrode (Oorzaak Pv/dA en CDA).
  • Mijn aangifte van 10 april 2002 van het plegen van valsheid in geschrift van de staatsraden R. Cleton, dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. van Dijk, incl. krantenartikelen. (Oorzaak Tjeenk Willink Pv/dA en voorheen Scholten CDA).

  Ik wil u vragen deze stukken met bijlagen goed te bekijken. Voor u zal dan alles duidelijk zijn.

  Hierbij geef ik u toestemming om alle stukken te gebruiken in uw strijd tegen de huidige criminele gesettelde politieke macht, polderdictatuur genaamd.

  In geval u hierover een of meerdere artikelen gaat schrijven, en mag plaatsen, dan stel ik toezending van desbetreffende Cobouw op prijs. Op mijn kennis en ervaring hierover kunt u rekenen, in geval u dat wenselijk acht.

  Gaarne ontvang ik uw reactie,

  Met vriendelijke groeten,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  voor deze,

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.