Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Het respect voor de rechterlijke macht verdween met de controle op de macht
IRM . . Juristen . . PHR <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven . . Bijbanen

Reacties van burgers op de brief aan staatssecretaris N. Albayrak

Onze problemen met het recht. Wat gaat u doen?

Wij, burgers van Nederland willen inspraak in de politiek: Grondwet art 1: gelijkheid!
Wij klagen collectief, die organisaties van de overheid, de rechtspraak, de advocatuur
aan - tot de Raad van State en de Hoge Raad - wegens belangenverstrengeling en het
schenden van de grondwet en mensenrechten, waarover het Europese Hof Nederland
op de vingers tikte. Collectief vragen wij u om ons daarin te steunen of mee te werken

Wij nodigen de slachtoffers van het Nederlandse recht uit om zich aan te melden, voor
het maken van een introductie-video die gepubliceerd gaat worden op de websites van
het Platform en op de Sociale Databank Nederland. Die collage van video's zal worden
gepresenteerd aan de landelijke politiek en media, met het dringende verzoek om daar
nu eindelijk werk van te maken. Partij voor Mens en Spirit is 'n goede keuze op 9 juni

Structurele problemen zijn geen incidenten!

Reageer per mail naar Platform Herstel Rechtsorde info@platformherstelrechtsorde.nl
Bij voldoende belangstelling zal de datum geprikt worden en ontvangt u 'n uitnodiging

Ing. Ad van Rooij      Drs. Burhoven Jaspers       Frits Veerman    
Bas Heijmen           Ir. Leo Nevels            Martin Dessing

  Toon v/d Linden            Rob Kahlman              Ab Flipse     

            Aad Bos                 Leo Verhoef                 Paul Ruys         

Arnold v/d Voort          Harry Teernstra            Johan Veldhuis
    Micha Kat         dr. G. Beukeveld           Mevr. Ria Linsen

       Robert Verlinden         Antoon van Belle             André Fleeré      

       Fons Fennis            Robert Hörchner            Gepke de Leef      


Dossiers bij de NOS


Dossiers bij NOVA


Dossiers bij Zembla


Dossiers 2Vandaag


TV en videobeelden over publicaties bij Stichting Sociale Databank Nederland
Disclaimer