Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

'Lijst 14' is politiek alternatief voor belangenverstrengeld Nederland

Lijst 14 . . EKC . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Ing. A.M.L. van Rooij, A.M.L. (Ad) ( Ecologisch Kennis Centrum) (video)

Lijst 14

CV van Ad van Rooij (nr 6) voor Lijst 14


Kandidaat: Ad van Rooij

Leeftijd: 53 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: Elektrotechnisch ingenieur

Actief lid: Revolutionaire Partij Nederland

          Klik voor video

Ik ben hogere veiligheidskundige met Europese erkenning en directeur van het Ecologisch Kennis Centrum BV. Ik geef adviezen op het gebied van Arbeidsomstandigheden, milieu en ecologie in combinatie met het voeren van juridische geschillen tot aan het Europese Hof van Justitie waaraan lidstaat Nederland weigert uitvoering te geven.

Waarom gaat u in de politiek?

Ik ga de politiek in omdat met de huidige partijpolitiek 'de leugen regeert'. Onder de dekmantel van duurzaamheid, ecologisch, groene stroom, milieubeton, green bricks, e.d. worden jaarlijks miljarden euro's overheidssubsidie uitgegeven om daarmee 16 miljoen Nederlanders (via dekmantelbedrijven als houtimpregneerbedrijven en groene stroom elektriciteitscentrales te vergiftigen met miljoenen kilogrammen kankerverwekkende stoffen als arseen en chroom VI. Daarbij worden nagenoeg alle Nederlandse en Europese wet- en regelgeving overtreden zonder dat daartegen bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk wordt opgetreden. De oorzaak daarvan zit hem in collusie, de Pikmeer arresten en het onderhuids afschaffen van het procesrecht van een ieder. Dit mag onze kinderen en kleinkinderen niet worden aangedaan. Daarvoor strijd ik al 18 jaar lang met risico voor eigen leven.
 

Wat gaat u doen als u in de kamer zit? :

Als ik in de Kamer zit, zal ik mij maximaal inzetten om ervoor te zorgen dat de miljarden euro's aan overheidssubsidie die de huidige partijpolitiek jaarlijks uitgeeft om geheel Nederland te vergiftigen onmiddellijk wordt stopgezet en vanaf dat moment zal worden besteed aan de vele getroffen vergiftigingsslachtoffers, gratis openbaar vervoer voor iedereen en het leefbaar houden van het milieu. Ook zal ik mij maximaal inzetten om de gaten in de Bestrijdingsmiddelenwet, in de verleende Milieuvergunningen voor houtimpregneerbedrijven en groene stroom elektriciteitscentrales te dichten, zodat de chemische industrie door die gaten hun hoog problematisch gevaarlijk afval niet langer meer duur kunnen verkopen maar veilig zullen moeten laten verwerken of eeuwig zullen moeten laten opslaan.
 

Wat kunnen kiezers van u verwachten?:

De kiezers kunnen van mij verwachten dat hetgeen ik hierboven heb geschreven ook daadwerkelijk zal doen en dat ik 10 procent van het geld dat ik als kamerlid krijg betaald zal gebruiken om hen over de ontwikkelingen via internet te informeren.
 

Website:

Deze website is om redenen zoals daarin staat verwoord noodgedwongen uit de lucht.

Uw stem op de LIJST 14 (lijst 14 nummer 6) is een stem voor uw kinderen en kleinkinderen.

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)

  Kiesraad-overzicht van geregistreerde partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer
  Overzicht van kiesdistricten van deelnemende partijen voor de parlementsverkiezingen
  Essentie van democratie is niet uw kamerzetel maar het beleid van de regering controleren
  Aan alle besturen van partijen die in de Kiesraad zijn ingeschreven zenden wij dit bericht
  Betekenis van het stopbord op de kiesraadlijst m.b.t. het recht van inspraak in 't parlement
  Er dreigde in Nederland een andere politieke wind te gaan waaien! Namelijk ene Lijst 14
  Enkele klokkenluiders die nu nog vogelvrij zijn voor de maatschappelijke en politieke elite
  Lees toch eens wat over de misleiding over de staatsschuld en de gevaren van de aflossing
  Internationale Crisisdebat en 'Monetaire Alternatieve Systemen' in de Balie te Amsterdam
  Vragen, géén vragen !! voor Symposium Nulpunt Energie 19 april 2009 - Video-verslag

  Terug naar het begin