Lijst 14 was de eerste politieke partij die zonder naamsvermelding meedeed aan de Tweede Kamerverkiezingen

Op 'Lijst 14' wil André Fleeré wantoestanden in de Jeugdzorg verhelpen

Jeugdzorg . . Arlette Heskes . . Klokkenluiders <==> SDN . . Jan Hop . . Conferentie

In alle provincies zal een conferentie worden gehouden over de problemen met de jeugdzorg en medische fouten
N-Brabant - Z-Holland - Groningen - Limburg - Gelderland - Zeeland - Friesland - N-Holland - Utrecht - Flevoland - Drenthe - Overijssel

André Fleeré kritiseert Jeugdzorg op het jeugdsymposium in Amsterdam


Even voorstellen...

Kandidaat: André Fleeré

Leeftijd: 40 jaar

Geboorteland: Nederland

Professie: Beveiliger

          Klik voor video


Als ervaringsdeskundige met de Jeugdzorg:

"Voelt u zich ook zo belazerd door de Jeugdzorg en de Kinderbescherming ?"

Ik ben actief voor de Sociale Volks Partij (SVP). Als afgevaardigde kandideer ik op Lijst 14. Dat is een 'lijst zonder een naam, die streeft naar meer invloed en zeggenschap in de politiek voor de burgers. Ik ben werkzaam in de beveiliging sinds 1995, met als hoofddoel preventief aanwezig zijn, het voorkomen van interne en externe gevaren. De politiek heeft belangrijke raakvlakken met de beveiligingsbrance.

De volksvertegenwoordig moet goed omgaan met de kostbaarheden van deze aarde. Wij hebben die in bruikleen. De overheid moet ervoor waken dat alles netjes wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Te vaak heb ik echter de indruk dat de overheid hier steken laat vallen. Wanneer de overheid bemerkt dat wat wij in bruikleen hebben gekregen is stuk gemaakt, dan wordt dat vaak verzwegen. De burger (klokkerluider) die net als de beveiliger een verantwoordelijkheid heeft om grotere schade te voorkomen, en daar vervolgens melding van maakt, loopt nu nog het risico door diezelfde overheid processen aan zijn broek te krijgen. Zie bijvoorbeeld de bouwfraude. Hij of zij kan dan de arbeidsplaats verliezen en zo gestraft worden door overheid en bedrijfsleven, terwijl hij juist zijn plicht doet voor ons allemaal over misstanden aan de kaak stellen.

Deze mensen zijn moedig. Ze durven actie te ondernemen en te waken over de erfenis voor onze kinderen en kleinkinderen, die ook nog verder moeten op deze aardbol. Door preventieve middelen in te zetten ter voorkoming van interne en externe gevaren waar mens en dier aan bloot worden gesteld, voorkom je veel schade. Je hoeft dan niet achteraf te repareren en repressief op te treden.

Repressie is vaak dodelijk en wordt ingezet als er al schade is ontstaan. Er kan pas worden hersteld wanneer er geluisterd wordt naar de burger. De politiek moet weer worden teruggeven aan het volk. Zo is het ook bedoeld. De burger bepaalt de richting en de leiders voeren democratisch uit wat de burgers verlangen. De burgers moeten betrokken zijn bij de politiek en worden gehoord. Ik kwam tot de schokkende ontdekking dat de grote politieke partijen daar geheel niet op zijn ingesteld. Met name bij preventief jeugdbeleid, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu, blokkeert men directe inspraak van de burger in de politiek.

Lijst 14 gaf mij de mogelijkheid om in de politiek te gaan en te trachten het volk inspraak te geven. Het moet duidelijk worden dat het goed mis is in de jeugdzorg, bij de Raad voor Kinderbescherming, in de justitiële jeugdgevangenissen en veel scholen. Er zijn nog rechters en advocaten die hun vak verstaan en vechten voor hun cliënten. Maar hun dienstverlening is vaak niet meer bereikbaar voor gewone mensen zonder geld. Het ergste is, dat onze leiders - of hoe je ze ook noemen wilt - dat wel weten, maar er alles aan doen om de economie te laten prevaleren boven de mens. Het belang van enkelen boven het belang van allen!

Het was een uitspraak van een politieke partij in de gemeente Purmerend die mij en enkele getuigen te verstaan gaf: "Ach meneer Fleeré, economische belang gaat voor het menselijke belang". Die uitspraak deed bij mij meteen de wekker afgaan. Maar ik had geluk, die ston twee minuten te vroeg ingestel, dus was ik toch nog op tijd. Om deze harde kritiek te kunnen uitleggen verwijs ik u naar de kandidatenlijst van Lijst 14 waarop ik kandidaat sta op plaats nr 13. Op 22 november ben ik voor het volk verkiesbaar.

Wat gaat u doen als u in de kamer zit?

Wanneer ik in de Kamer word gekozen zal ik mij sterk maken om de inspraak van de burger in de Tweede Kamer te laten realiseren. Dat kan ik niet alleen, maar moet wel; aan de orde gesteld worden omdat het democratische tekort daarmee deels kan worden verholpen.

Slechte Raad voor kinderbescherming ) slechte jeugdzorg (slechte justitiële jeugdgevangenissen) (Slechte scholen) (Slechte rechters, de goede uitgesloten die wel voor hun vak staan). (Slechte advocaten (de goeden vechten tot op het bot voor hun klanten, maar zij zijn vaak niet bereikbaar voor het gewone volk) die minderjarigen helpen tegen de Jeugdzorg, die vanaf nu weten waar hun fouten zitten.

Lijst 14 zal dit bespreekbaar maken in de politiek. Maar het ergste is, dat slechte leiders pas worden ontmaskerd door helden zoals professor meester Pieter van Vollenhoven hoe je ze ook noemen wilt, niet echt willen luisteren naar het volk. De kloof< tussen burgers, de overheid en de rechtspraak heeft er toe geleid dat de burger steeds verder van de politiek ging afstaan; en rechters niet meer geloofwaardig overkwamen, omdat die op de stoel gingen zitten van de behandelaars i.p.v. recht te spreken volgens de wet.

Wat ik daar als eerste wil aanpakken:

 • eerlijke Raad voor de Kinderbescherming gecontroleerd door het volk
 • eerlijke justitiële jeugdgevangenis in de zin zoals het bedoeld is (geen minderjarige civiel opgesloten)
 • eerlijke scholen die weer neutraal onderwijs geven en onze generatie leert wat democatie is
 • eerlijke rechters die onafhankelijk zijn in de rechtspraak zonder de schijn van belangenverstrengeling tegen zich te hebben.
 • eerlijke advocaten maar voor het heel volk," al wil ik nu al vragen wat u er van vindt als we de rollen nu eens om draaien.

Ik zal vooral namens mijn achterban politiek bedrijven als volksvertegenwoordiger. Nederland is zwaar ziek, maar nog niet opgegeven . We hebben nog twee minuten stilte voor de aftrap op 22 november 2006. Wij hopen dat de booschap van de 17 kandidaten van Lijst 14 is overgekomen. Wordt wakker en kies met gezond verstand. Met eigen middelen en zonder subsidie zijn wij deze beweging begonnen. Samen met de u willen wij aan de slag om dit land sociaal en cultureel weer gezond te maken , en vrij van achterkamertjespolitiek. Ik zal mij volledig inzetten en oplossingen bieden voor betere hulp met resultaten. Daarom ga ik de politiek in.

Wat ik daar als eerste ga veranderen is het organiseren van een 'eerlijke' Raad voor de Kinderbescherming gecontroleerd door het volk, een 'eerlijke' justitiële jeugdgevangenis. Dit in de zin zoals het bedoeld is voor minderjarige opgesloten. Ik wil 'eerlijke' scholen die weer neutraal onderwijs geven en onze generatie leert wat democatie is. Ook 'eerlijke' rechters die onafhankelijk zijn in de rechtspraak zonder de schijn van belangenverstrengeling. En 'eerlijke' advocaten, maar dan voor het heel volk; en ik wil nu al aan het hele Nederlandse volk vragen wat men ervan vindt als we de rollen nu eens om draaien.

Ik zal mij volledig inzetten en oplossingen bieden voor betere hulp met resultaten.
Daarom ga ik de politiek in.

De mensen moeten kunnen kiezen uit de top honderd van advocaten, en de overheid de semi-overheid en het Bedrijfsleven kunnen alleen maar gebruiken maken van een pro Deo-advocaat. Daarnaast zal ik vooral namens mijn achterban politiek bedrijven als volksvertegenwoordiger. Nederland is zwaar ziek, maar nog niet opgegeven voor de aftrap op 22 november 2006. Wij hopen dat deze 17 mensen op de kandidatenlijst voor uw vragen kunen beantwoorden. Er zijn 17 mensen op de kandidatenlijst.

Wat gaat u doen als u in de kamer zit?

Als het volk op tijd wakker is geworden en heeft met gezond verstand gekozen, dan is de boodschap op eigen kracht en zonder subsidie overgekomen bij de bevolking. We gaan dan aan de slag om samen Nederland weer gezond te maken zonder achterkamertjes

Wat kunnen kiezers van u verwachten?

De kiezers kunnen van mij verwachten dat ik hetgeen ik hierboven heb geschreven ook daadwerkelijk zal doen. Ik zal luisteren naar de burgers en proberen het foute systeem te herstellen, zoals is vastgelegd in het verdrag dat is opgesteld voor de Rechten van het Kind. Ik zal er op toezien dat ons rechtssysteem hier ook naar handelt, om het kind te beschermen tegen illegale ontvoering door overheidsinstanties . Dat gebeurt maar al te vaak met ernstige incidenten, waar kinderen flink door beschadigd raken.

Anders loopt Nederland een risico dat zij een jongere generatie moeten missen die we straks hard nodig hebben om het land draaiende te houden. De jeugd raakt het vertrouwen kwijt in de overheid. De problemen meer op te lossen met minder geld maar met meer behandelplaatsen. Preventief nu te werk gaan en zorgen dat onze kinderen niet meer aan worden blootgesteld om verder beschadiging te voorkomen in de genen, en waardoor het komt is mogelijk te bewijzen," want hier zijn al onderzoeken naar gedaan.

Uw stem op LIJST 14 (lijst 14 nummer 13) is een stem voor uw kinderen en kleinkinderen.

Met vriendelijke groet

André Fleeré

  Huib Poortman (Lid van de Groenen) (De Groenen) (video)

  Paul Freriks (Sociale Volks Partij) (Paul's Weblog) (video)
  Visscher-Endeveld, E. (Lies) (Ideeën voor duurzame ontwikkeling) (video)
  van Aken, J.N.H. (Jan) (Partij voor de Waarheid) (video)
  Wortmann, E.J.S.A. (Edgar) (Belangen Van Comsument) (video)
  van Rooij, A.M.L. (Ad) (Ecologisch Kennis Centrum) (video)
  Tromp, T.C.H. (Theo) (St. Voorkoming Misbruik Genetische Manipulatie) (video)
  van der Beek, R.J.E.J. (Ronald) (Partij voor de Jongeren)
  Kuiper, T.R.M. (Micha) (Sociale Volks Partij (SVP)) (video) en MK
10 Dessing, M.P.W.M. (Martin) (Analyse invoering van de euro) (video)
11 Brockhus, R.M. (Rob) (Inspraakrecht met Kamerzetel 151) (video)
12  Haije, A.F. (Arno) (Internet Partij Nederland)
13  Fleeré, A.A.T. (André) (Ervaringen met de Jeugdzorg) (video)
14  Parmentier, J.A. (Jan) (Onderzoeker van recht en rechtsgang) (video)
15  Sweers, W.A. (Wim) (Stichting Grondvest en het Georgisme) (video)
16  Luiting, T. (Ton) Internet Partij Nederland (video)
17  Verlinden, R.A. (Robert) (Revolutionaire Partij Nederland) (video)

  Kiesraad-overzicht van geregistreerde partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer
  Overzicht van kiesdistricten van deelnemende partijen voor de parlementsverkiezingen
  Essentie van democratie is niet uw kamerzetel maar het beleid van de regering controleren
  Aan alle besturen van partijen die in de Kiesraad zijn ingeschreven zenden wij dit bericht
  Betekenis van het stopbord op de kiesraadlijst m.b.t. het recht van inspraak in 't parlement
  Er dreigde in Nederland een andere politieke wind te gaan waaien! Namelijk ene Lijst 14
  Enkele klokkenluiders die nu nog vogelvrij zijn voor de maatschappelijke en politieke elite
  Lees toch eens wat over de misleiding over de staatsschuld en de gevaren van de aflossing
  Internationale Crisisdebat en 'Monetaire Alternatieve Systemen' in de Balie te Amsterdam
  Vragen, géén vragen !! voor Symposium Nulpunt Energie 19 april 2009 - Video-verslag

  Terug naar het begin