Katholiek Nieuwsblad: 'We zijn ongelofelijk stom bezig'


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English: van 24 januari 2003


Europa verbiedt geïmpregneerd hout

Henk Rijkers


Geïmpregneerd hout mag niet meer met de menselijke huid in contact komen. Het is levensgevaarlijk. Dat volgt uit een nieuwe richtlijn die de Europese Commissie heeft uitgevaardigd. Een geweldige triomf voor klokkenluider ing. Ad van Rooij. Na vijftien jaar knokken is hij overtuigend in het gelijk gesteld. Maar nog altijd spelen overal in Nederland kleine kinderen met zwaar kankerverwekkend materiaal.

Columnist Frits Abrahams schreef er nog vorige maand een kolommetje over in NRC Handelsblad. Ing. Ad van Rooij had het woord gevoerd op een verkiezingsbijeenkomst van Emile Ratelband. Toen gold de Brabantse veiligheidskundige nog als een zonderling, bezeten van zijn missie: aan te tonen dat Nederland wordt vergiftigd door hout dat volgestopt is met chemisch afval van de zwaarste categorie. Het leek een krankzinnig verhaal. Dat kan toch niet gebeuren in het nette Nederland? De Europese Commissie heeft echter op 6 januari richtlijn 2003/02/EC uitgevaardigd, die op 26 januari in werking treedt. Daarmee wordt het geïmpregneerde hout definitief in de ban gedaan. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijk "correct vastgestelde risico's" voor de menselijke gezondheid, "in het bijzonder risico's voor de gezondheid van kinderen door geïmpregneerd hout in speeltoestellen".

Gevaarlijk afval
Met andere woorden: ing. Van Rooij heeft gelijk en niet zo'n beetje ook. Het geïmpregneerde hout dat overal in tuincentra kan worden gekocht, is levensgevaarlijk en bevat hoogst kankerverwekkende stoffen.
 
Voortaan is het gebruik van handschoenen verplicht
De nieuwe richtlijn van de EC concentreert zich dan alleen nog maar op het arseenzuur. De EC "heeft vastgesteld dat deze stof zowel genotoxisch (schade toebrengend aan erfelijk materiaal, hr) als een welbekende kankerverwekker is". De EC voegt er aan toe: "Het zou gepast kunnen zijn te overwegen dat voor het kankerverwekkend effect geen ondergrens bestaat." Met andere woorden: de kleinste hoeveelheid arseen, al is het maar een molecuul, kan theoretisch al kanker verwekken. De stof gaat recht door de menselijke huid. En dan te bedenken dat er zich in het geïmpregneerde hout nog een andere stof bevindt die zo mogelijk nog gevaarlijker is: chroom VI. Geen wonder dat de EC-richtlijn ook het afvalhout tot "gevaarlijk afval" heeft verklaard.

De letterlijke tekst van het verbod in de richtlijn:

"Geïmpregneerd hout (...) mag niet meer worden gebruikt:

  1. voor woningbouw en huishoudelijk gebruik, wat het doel ook is;
  2. voor elke toepassing waar een risico voor herhaald huidcontact bestaat;
  3. in zeewater;
  4. voor landbouwdoeleinden (uitgezonderd bepaalde afrasteringen voor vee en enkele toepassingen die elders in de richtlijn staan uitgewerkt, red.);
  5. bij elke toepassing waar het behandelde hout in aanraking kan komen met grondstoffen of afgewerkte producten die bedoeld zijn voor menselijke en/of dierlijke consumptie."

Om te voorkomen dat men met een vloed van dit gevaarlijk afval wordt geconfronteerd, laat de EC de richtlijn echter voorlopig niet gelden voor geïmpregneerd hout dat al is aangebracht. Wel schrijft de Commissie voor dat het niet meer met de blote hand mag worden aangepakt. Voortaan is het gebruik van handschoenen verplicht. De lidstaten zijn gehouden "de voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om aan deze Richtlijn te voldoen uiterlijk 30 juni over te nemen en bekend te maken. Zij moeten de Commissie hiervan in kennis stellen. Zij moeten deze maatregelen uiterlijk 30 juni 2004 getroffen hebben".

Foto: L.O.S.S. / Diane Hobbelen
Burgemeester Schriek en wethouder Van Rossum nemen staatssecretaris Van Geel (r) onder handen.

CDA-verkiezingsbus
Alsof het zo moest zijn, arriveerde de CDA-verkiezingsbus vorige week in Sint-Oedenrode, de woonplaats van ing. Van Rooij. Deze gaf natuurlijk acte de présence en wierp zich meteen op staatssecretaris Pieter van Geel. "Van Geel reageerde heel goed op mijn uitleg", zegt Ad van Rooij verheugd. "Ook andere CDA'ers toonden zich nu ontvankelijk voor mijn verhaal. Kennelijk zitten er in die partij meer goede figuren dan ik eerder heb beweerd." Dat compliment geldt niet voor Van Rooijs kwelgeesten, CDA-burgemeester Schriek en wethouder Van Rossum. Zij hebben Van Rooij al die jaren systematisch tegengewerkt. Direct na zijn onderhoud met Van Rooij namen zij de staatssecretaris verontwaardigd onder handen. Een wakkere fotografe van de LOSS (Lokale Omroep Stichting Sint Oedenrode), Diane Hobbelen, maakte daarvan bijgaande onvergetelijke foto. Zelden werd Europese politiek zo direct op het Brabantse dorpsplein uitgevochten.

Zie ook www.sdnl.nl/ekc.htm