De Groenen herrijzen als een Fenix uit de as (Radiospot)

Kiesraad . . Groenen Oedenrode . . De Groenen <==> SDN . . EuroStaete . . Groenen Heusden

De Groenen doen mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010
Over Nederland als 's-Werelds grootste criminele organisatie 6 april 2011

PERSBERICHT

 

De landelijke politieke partij De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, heeft tijdig bezwaar aangetekend bij plaatsvervangend voorzitter Jan Poelstra van het het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant. Voorzitter Jan Poelstra heeft geweigerd om daarop een besluit te nemen. Tegen die weigering om te beschikken (fictief besluit) hebben De Groenen op 8 maart 2011 gemotiveerd bezwaar aangekend bij voorzitter Ton Rombouts van het centraal stembureau van de provincie Noord-Brabant met de eis dat vóór uiterlijk 10 maart 2011 daarop een besluit moet zijn genomen anders zal om redenen zoals staat verwoord in betreffend bezwaarschrift daarna rechtstreeks beroep worden aangetekend bij het Hof van Justitie van de Europese Unie              

 

Omdat het Christen-Democratisch Appèl (CDA) daarmee hebben gehandeld overeenkomstig de volgende 10 verboden:

1.     Het CDA vereert en aanbid de grootste afgod “het geld” voor persoonlijke verrijking boven het leefbaar houden van de aarde voor de volgende generaties.

2.     Het CDA misbruikt in hun benaming de naam van Christus om daarmee de 10 geboden van God te kunnen overtreden.

3.     Het CDA vervloekt de dag des Heren.

4.     Het CDA hebben hun vader en moeder verraden met het overtreden van de 10 geboden van God. 

5.     Het CDA vergiftigt miljarden wereldburgers tot de dood erop volgt.

6.     Het CDA misbruikt kinderen.

7.     Het CDA steelt als de raven.

8.     Het CDA geeft valse getuigenissen af.

9.     Het CDA helpt pedofielen.

10.  Het CDA jaagt rechtvaardige Nederlanders, na eerst alles van hen te hebben afgenomen, het land uit.

heeft Ad van Rooij vanuit zijn functie als acoliet in de Rooms-katholieke kerk Heilige Martinus te Olland (Sint-Oedenrode) kopiehouder Mgr. W.J. Eijk, aartsbischop Nederland (pers@aartsbisdom.nl) verzocht om dit bezwaarschrift onverwijld door te sturen aan Paus Benedictus XVI met het verzoek daarop door de Paus het besluit te laten nemen dat de Nederlandse politieke partij de CDA op grond van bovengenoemde feiten niet langer de naam Christen-Democratisch Appèl mag voeren. Dit des te meer anders de Rooms-katholieke kerk daarmee medeplichtig wordt aan de in zijn bezwaarschrift feitelijk onderbouwde sluipmoordende genocide op miljarden wereldbewoners.

 

Voor de inhoud van het bezwaarschrift, LEES HIER

Voor onderliggende strafaangifte bij het Landelijk Parket, LEES HIER


Introductie + specifieke standpunten van De Groenen in Sint-Oedenrode
Vraag aan Kiesraad over deelname van De Groenen aan de verkiezingen
Rooise ondernemers georganiseerden een lijsttrekkersdebat in De Beurs

De Groenen
DE GROENEN - Sint-Oedenrode

Beste bewoners van Sint-Oedenrode. Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen lijst 6. Ik ben 56 jaar, getrouwd met Annelies en vader van 2 kinderen Jos en Lisette. Wij wonen in Olland waar ik geboren en getogen ben. Ik werk parttime als safety manager bij Philips Healthcare te Best en parttime voor het Ecologisch kennis Centrum B.V. dat adviezen geeft op het gebied van Arbo, Milieu en Ecologie in samenhang met het voeren van juridische geschillen.  Daarnaast run ik samen met mijn vrouw en kinderen een minicamping bij de paardenhouderij ‘Camping en pensionstal ‘Dommeldal’ op de plaats waar ik ben geboren. Omdat veel Nederlanders de oude politiek zat zijn heb ik bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen meegedaan en stond als kandidaat nummer zes op lijst 14.

Als waardering voor hetgeen ik in het algemeen belang voor Nederland heb gedaan heeft Wieteke van Dort een schilderij aan mij opgedragen en uitgereikt bij de opening van onze mini camping op de paardenhouderij en heeft Ine Veen een boek over mij geschreven “Alarm u wordt vergiftigd” Ondanks uitnodigingen daarvoor is niemand van het college van burgemeester en wethouders en raadsleden van Sint Oedenrode bij onze minicamping aanwezig geweest en ook niet bij de uitreiking van het boek “Alarm u wordt vergiftigd” in zalencentrum het Leeuwke te Nijnsel. Daarmee is voor mij duidelijk geworden dat de huidige politiek van Sint Oedenrode erg is verouderd, niets van het nieuwe wil weten en daarmee erg aan vernieuwing toe is. Om die reden ben ik gaan meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint Oedenrode voor landelijke partij De Groenen.

Wat een mooie oude beukenhaag met een bramenstruikje erdoor verweven teweeg heeft gebracht, heeft als resultaat dat ik De Groenen ga vertegenwoordigen als lijsttrekker in de gemeente Sint Oedenrode in nauwe samenwerking met De Groenen in Heusden. Door het illegaal rooien van die beukenhaag in de gemeente Heusden en deze illegaal weer te plaatsen in de gemeente Sint-Oedenrode, kwam ik, dan wel niet gevraagd, wederom terecht in de duistere gemeentepolitiek van gemeente Sint Oedenrode en Heusden. Ik heb ondervonden dat vrijheid, openheid, eerlijkheid, gelijkheid en transparantie ver te zoeken is binnen de gemeente Sint Oedenrode. Wetten, rechten en plichten worden naar persoonlijke willekeur wel of niet nageleefd en tegen het overtreden ervan wordt naar persoonlijke willekeur wel of niet handhavend opgetreden. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de gemeente Sint Oedenrode zelf de grootste wetsovertreder is. Als je uitleg, opheldering, of een duidelijk "to the point" antwoord wil krijgen, wordt er omheen gedraaid of je krijgt helemaal geen antwoord.

Hieruit blijkt dat er veel tweede agenda en/of achterkamertjes politiek is binnen de gemeente Sint Oedenrode. Dit moet ophouden. Iedere burger moet gelijkwaardig zijn. Ik denk dan zeker aan een transparante politiekvoering. Iets wat illegaal is of je het nu hebt over bijv. een bouwvergunning of iets wat in een later stadium niet volgens een bepaalde vergunning is ontstaan, dus illegaal, dan moet het niet zo zijn dat we dan een zogenaamde legaliseringsprocedure op gaan starten. Een leefbare gemeente behouden voor ons allen, maar zeker ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik dank nog steeds die oude beukenhaag dat deze Heusden en Sint Oedenrode bij elkaar heeft gebracht. Samen staan wij voor veranderingen. Samen staan wij voor de nieuwe politiek.

De regering van CDA, PvsA en Christen Unie willen via het ministerie van Binnenlandse Zaken alle gemeenten 20% korten op de financiering vanuit het gemeentefonds. Voor de de gemeente Sint-Oedenrode betekent dat 150 euro per inwoner = 17.427 x 150 = 2.614.050 euro. Voor elke gemeente ligt dat bedrag anders en is uit te rekenen Zie: alle gemeenten.

Ons standpunt t.a.v. de korting op het gemeentefonds vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken is duidelijk. Want wij zijn tegen de verhoging van de lasten van de burger die al uitgeknepen is. Vooral omdat het bezuinigen vanuit Den Haag helemaal niet nodig is wanneer wij anders gaan kijken naar het karakter van de staatsschuld. Het laten krimpen van de economie en het creëren van werkloosheid met bezuinigen is het paard achter de wagen spannen. Wij zijn daar tegen. Het verhogen van de OZB is bij ons niet aan de orde.

Wij hoeven die staatsschuld helemaal niet af te lossen en is dat zelfs vanwege de pensioenen zeer ongewenst; het is alleen maar een getal. Niemand vraagt daarom en de deurwaarder is nog nooit op het Binnenhof geweest met een exploot. Staatsschuld is namelijk van een heel andere dimensie dan particuliere schuld. Want kunt u vandaag brood eten dat morgen pas gebakken wordt? Nee? Dan is de staatsschuld ook geen probleem voor onze kinderen. Dat geldt ook voor de onzinnige plannen van de regering om de studiebeurs te privatiseren nog verder te privatiseren naar een leenstelsel zoals dat in Amerika geregeld is. Om je kinderen te laten studeren moet je straks krom liggen om de kosten te betalen.

Onze staatsschuld in op dit moment 65% van het BBP, die van België is 105%, van Frankrijk 86%, van Italië 130%, van de VS 98% procent, die van Japan 218% en die van Griekenland 115%. Waar praten wij dan over als het beste jongetje van de klas? Wat ook niet verteld wordt is, hoeveel bezit wij met de staatssteun hebben gekregen, die moet namelijk er vanaf worden getrokken. Daarover hoor je nooit wat, alleen maar over het oplopen van de staatsschuld met investeringen. Investeringene in wat? En wie heeft er al een belastingaanslag gekregen om die opgelopen staatsschuld te financieren? Niemand...!! Dus moeten we vragen gaan stellen over waar al die miljarden dan vandaag zijn gekomen.

Laten wij Den Haag een stevig signaal afgeven door te stemmen op een partij die kan aantonen dat het korten op het gemeentefond niet nodig is. Bezoek onze site en lees waarom. Groenen in Sint-Oedenrode en www.sdnl.nl/staatsschuld.htm

Ik ben samen met anderen kandidaat voor de gemeenteraad

De poster van De Groenen in de gemeente Sint-Oedenrode