Pleitnotitie voor hoorzitting n.a.v. belangenverstrengeling rond Aqua Terra

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens  't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


Sint-Oedenrode, 13 augustus 1999

PERSBERICHT


Het ministerie van VROM heeft, ondanks de dioxineschandalen in kippen en varkens, aan een Nederlands bedrijf toestemming gegeven om zwaar kankerverwekkende houtsnippers naar België te exporteren voor de spaanplaatindustrie.

Nu, na een titanengevecht van meer dan tien jaar, een beleidswijziging tot stand is gekomen bij de College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) en de wolmanzouten eindelijk in de ban worden gedaan, heeft het ministerie van VROM van de weeromstuit aan het bedrijf van der Galiën in Wouterswoude (Friesland) alsnog toestemming gegeven om kankerverwekkende houtsnippers naar het bedrijf Unilin NV te Wielsbeke in België te exporteren.

Het ministerie van VROM neemt die beslissing, terwijl men kan weten dat de Belgen na het dioxineschandaal niet zitten te wachten op een lading gif in de vorm van kankerverwekkende zware metalen in anderhalf miljoen kilo houtsnippers. Afval dat hier te lande inmiddels verboden is. Het ministerie van VROM handelt daarmee niet alleen in strijd met de Europese richtlijnen 78/319/EEG en/of 91/689/EEG, maar negeert tevens een bindende uitspraak van de Raad van State.

De voorzitter van de Raad van State heeft namelijk beslist dat afvalhout uit de bouw en sloop - vanwege de onherkenbaarheid van hout dat geïmpregneerd is met giftige arseen- en chroom-VI-verbindingen - niet meer mag worden geshredderd tot houtsnippers. Vreemd genoeg heeft oud-minister Ed Nijpels van VROM (die nu voorzitter is van Gedeputeerde Staten van Friesland) deze exportvergunning eveneens goedgekeurd, ondanks het feit dat hij op de uitspraak van de Raad van State is gewezen m.b.t. het verbod op het shredderen van afvalhout. Nog vreemder wordt de zaak wanneer blijkt dat het bedrijf van der Galiën zelfs niet over een vereiste milieuvergunning beschikt om deze gevaarlijke afvalstoffen te verwerken.

Voor vrijwel iedereen in Nederland en België is dat een compleet raadsel, maar voor de mensen van het EKC is dat een 'weet'. Wilt ook u meer weten over de achtergronden? Neem dan contact op met het Ecologisch Kennis Centrum BV in Sint-Oedenrode, Noord-Brabant. Ook op de website van het EKC kan men een schat aan informatie vinden over de milieu-aspecten van wolmanzouten en jurisprudentie; over de politieke wisselwerking tussen de Tweede Kamer en de departementen en over acties van de diverse milieubewegingen. Een bezoek aan de website is zeer de moeite waard.

Subsite van het EKC bij de Sociale Databank Nederland vindt u op het internet-adres ekc.htm  Relevante archiefbijlagen bij de SDN op internet:

 • uit-rs01.htm
  Arrest van het Europees Hof in zake A.M.L. van Rooij contra het Waterschap de Dommel

 • uit-rs01.htm
  Bindende uitspraak van de Raad van State over de afvalfase van hout uit bouw en sloop

 • pronk-11.htm
  Reactie van R.M. Brockhus op de weigering verder te argumenteren door minister Pronk

 • pronk-1.htm
  Brockhus - op vakantie - kwam Jan Pronk jaren geleden tegen op vliegveld Maastricht

 • pronk-2.htm
  Met de preventiegedachte streeft het Ecologisch Kennis Centrum B.V. naar een schoon milieu

 • pronk-3.htm
  Aangetekende brief (3-10-98) aan minister Pronk als reactie op zijn antwoord DWL/98085370

 • pronk-4.htm
  Herinneringsbrief aan minister Pronk wegens het uitblijven van zijn antwoord plus toevoeging

 • pronk-5.htm
  Antwoord van minister Pronk aan R.M. Brockhus op de brief d.d. 11 september 1998

 • pronk-6.htm
  Minister Pronk op internet aan zijn jas getrokken om inhoudelijk te reageren

 • pronk-7.htm
  Bezwaarschrift tegen uitvoer van 1.500.000 kg geshredderd behandeld hout naar België

 • pronk-8.htm
  Antwoord namens minister Pronk door drs. P.F.M. Geelen op de brief d.d. 13 augustus 1999

 • pronk-9.htm
  Reactie op brief van drs. Geelen (VROM) en z'n antwoord 'Voor kennisgeving aangenomen'

 • alders1.htm
  Antwoord van minister Alders aan Remy Poppe van de Socialistische Partij over wolmanzout

 • http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gs02.htm
  Verzoek onmiddellijke intrekking van milieuvergunningen voor shredderen van afvalhout en sloopafval

 • claim-3.htm
  Schadeclaim-formulier voor indiening bij de Staat der Nederlanden

 • irm-24.htm
  Brief van Prof. dr. F. Bovenkerk (criminoloog) aan de Hoofdofficier van Justitie

 • irm-43.htm
  Brief van EKC aan de Minister van Justitie Sorgdrager

 • kpf.htm
  De Informatie-eclips en het Kanker Preventie Fonds

 • arseen-2.htm
  Vanuit Nederland wordt heel Europa diffuus vergiftigd. Een grof milieuschandaal!!

 • embassy1.htm
  Uitvoer van 30.000.000 kg. kankerverwekkende houtspaanders van het bedrijf
  G.P. Groot Recycling BV (Nederland) naar Norrköping Miljö & Energi AB in Zweden