De Informatie-eclips en het Kanker Preventie Fonds


Snuffelhoekje . . . . . SDN homepage

openbaarheid is de enige verdediging tegen corruptie

Hoe al heel wat jaren de burgers misleid en bedrogen worden door
autoriteiten en instellingen waarvan je dat niet zou verwachten.

Atoomproeven waren niet gevaarlijk zei de overheid via de media

Vorige week was er op televisie bij Netwerk een uitzending over bedrog en manipulatie van informatie door de Amerikaanse overheid over de gevolgen voor de gezondheid door de fall-out bij de atoomproeven in de Nevada-woestijn. Met name het stadje St. George is in de tijd van de atoomproeven zwaar getroffen door de radioactieve neerslag. Nu zo'n vijftig jaar later, nu alle verantwoordelijken al lang met pensioen zijn of overleden, komt een deel van de waarheid boven water en blijkt een aanzienlijk deel van de bevolking in de regio van St. George te lijden aan een of andere vorm van kanker en zijn vele honderden mensen er aan dood gegaan.

De Amerikaanse autoriteiten wisten wat zij deden. Zij offerden de mensen die in de fall-outzone woonden en werkten gewoon op en lieten tienduizenden mensen bewust vergiftigen met radioactief afval. Mensen die 'gezond' dachten te eten door hun eigen groenten en fruit te telen en melk van koeien uit de buurt te drinken kregen kinderen met misvormingen en allerlei genetische afwijkingen. De overheid zweeg, het leger zweeg, de pers zweeg, de deskundigen zwegen. Weliswaar waren er individuen die vragen stelden, maar die vragen kwamen nooit in een openbare discussie aan de orde, laat staan op de politieke agenda en al helemaal niet in de pers.

Je vraagt je af waarom niet in de pers?

Het antwoord daarop is heel eenvoudig. Kranten en omroepen mogen alles publiceren wat ze mógen publiceren. Zo simpel is dat, en daarom kregen de burgers van St. George niets te horen, te lezen of te zien. En als ze dood gingen aan de kankerverwekkende straling van de atoombommen in de Nevada-woestijn, dan was dat de prijs die betaald moest worden voor de "vooruitgang" en de "vooruitgang" moet je niet tegenhouden met kritiek en of onthullingen over kwalijke nevenverschijnselen. Of wel soms?

Maar hoe zit het in Nederland?

De vraag kan gesteld worden of onze Nederlandse autoriteiten niet net zo corrupt zijn als de Amerikaanse, en de bevolking en diens gezondheid eenvoudigweg opofferen aan winstbejag of welk ander oogmerk dan ook. We willen in samenwerking met het Ecologisch Kennis Centrum u uitnodigen eens na te denken over de gevolgen van het impregneren van hout met arsenicum en anderen zware metalen en de gevolgen voor de volksgezondheid op de korte en lange termijn. Uit de archieven van het EKC kwamen een aantal officiële stukken boven water die bewijzen dat ook in Nederland de overheid niet te vertrouwen is, als het gaat om de volksgezondheid en het grof verdienen aan het dumpen van zwaar giftig chemisch afval in nieuwe producten als geïmpregneerd hout, cement of andere bouwmaterialen. De bijlmerramp/bijlmer.htm">Bijlmerenquête heeft laten zien hoe zowel door de ministeries als door de politiek de belangen van de bevolking zijn verkwanseld.

Kanker op termijn met subsidie van VROM en iedereen zwijgt

Wij nemen daarom het initiatief een stichting op te richten die tot doel heeft het ontstaan van kanker te voorkomen. Het Koningin Wilhelmina Fonds (Nederlandse Kankerbestrijding) werft gelden om onderzoek te doen naar het genezen van kanker en het ontwikkelen van medicijnen, maar het Kanker Preventie Fonds wil aan de andere kant te werk gaan door kanker te voorkomen met het verstrekken van juiste informatie over de gevaren die we lopen. Het KPF wil met publicaties, lobbyen, onthullen, adverteren en onderzoeken oorzaken van kanker bekend maken en broodnodige informatie ter voorkoming daarvan aan de bevolking aanbieden.

Daarvoor is natuurlijk veel geld nodig en dat zullen we met z'n allen bij elkaar moeten zien te krijgen. Om juist de hoogst mogelijke integriteit te verschaffen doen wij op die mensen een beroep die vanuit hun maatschappelijke erkenning en kennis een kader kunnen vormen op grond waarvan de stichting op grote schaal aan fondswerving kan beginnen. Vooralsnog is dit een initiatief van enkele mensen die u willen uitnodigen om mee te werken aan het doorbreken van het gebrek aan kennis en bestuurlijke moed bij de politiek, kenniscentra en media.

Geld en carrière zijn kennelijk belangrijker dan de toekomst van onze kinderen

Hieronder geven wij een groeiende lijst van publicaties, brieven en verslagen van correspondenties over wat in Nederland de tegenhanger blijkt te zijn van de verzwegen gevolgen van de atoomproeven in Amerika. U zult misschien eerst reageren, "Maar dat kan toch niet? In ons eigen land?" Naarmate u zich verder verdiept in de materie zult u kunnen begrijpen dat het drama in Nederland nog veel groter is dan in St. George in Nevada. Het verschil is dat in Amerika het gebied en het aantal inwoners beperkt was, terwijl in Nederland het gehele Nederlandse grondgebied met zijn bevolking aan de gevaren van kankerverwekkende vergiftiging blootstaat. Net als bij de atoomproeven in Amerika gebeurt de vergiftiging van het milieu met honderden miljoenen guldens aan milieusubsidie. Wanneer komt daar een eind aan? Wel, dat bepaalt nu ook U ....!

Doe mee aan het voorkomen van kanker door informatie te verstrekken aan de Nederlandse bevolking. Steun dit initiatief. Er is nu nog geen gironummer of een officiële stichting, maar wanneer u zich wilt inzetten voor deze goede zaak dan bent u welkom. Meldt u aan op het onderstaande adres.