Voorz. van de Raad van State, Mr. van Dijk krijgt verantwoordelijkheid op z'n bord


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN.

Aan: Voorzitter van de Raad van State,
Mr. P. van Dijk, Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 14 juli 2002.

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070 - 3651380 op 14 juli 2002.

Ons kenmerk: SBL/rijksw/25062/VV.

Uw nummer: 200203439/2/M1.

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070 - 3651380 op 14 juli 2002.

Betreft:

 1. Stichting tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving,
  Holstraat 17, 6082 BA Buggenum met 15 gemachtigden.
 2. J. Hoebers, Haelenerweg 9, 6082 AA Buggenum.
 3. J. Rulkens, Dorpsstraat 94, 6082 AR Buggenum.
 4. P. Topeeters, Neel Doffstraat 18, 6082 AE Buggenum.
 5. H. Slabbers, Galgenberg 35, 6082 AZ Buggenum.
 6. L.G.G.M. Mom, Bergstraat 13, 6082 AJ Buggenum.
 7. H.P.J. Vissers, Holstraat 6, 6082 BC Buggenum.
 8. A.M. Schreuder, Thorbeckestraat 24, 6042 CR Roermond.
 9. J. Schuermans, Roermondseweg 92, 6081 NW Haelen.
 10. C.J. Schreuder, Eikendreef 23, 6081 EA Haelen.
 11. C.J.M. Wijers, Poelakkerweg 3, 6082 NC Buggenum.

Toezending nadere stukken op ons verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing d.d. 25 juni 2002, nader gemotiveerd bij brief van 9 juli 2002, tegen het op 16 mei 2002 verzonden besluit van 14 mei 2002, nummer: DLB 2002/11200, van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.


  Geachte voorzitter Van Dijk,

Namens opgemelde stichtingen en personen hierna te noemen: appellanten, laten wij u hieronder ruim voor de behandeling ter zitting op 23 juli 2002 om 14.00 uur de volgende nadere stukken toekomen:

Ons verzoek d.d. 13 juli 2002, kenmerk: Vro/13072/vz, om handhavend op te treden tegen houtimpregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode aan drs. J.C. Scherpenzeel, regionaal inspecteur VROM inspectie Regio Zuid (zie bijlage). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Uit die inhoud kunt u opmaken wat onder uw voorzitterschap de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Nederland allemaal heeft aangericht. Met nadruk verzoeken wij u hiermee te stoppen en de wet te respecteren. Ook u moet zich aan de wet houden.

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.C.

 • Mw. A. Derks, voorzitter van de stichting tot Behoud Leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Buggenum, gemeente Haelen.
 • Dhr. Drs. A. van Bergen, Vrijwillige Milieurecherche te Nijmegen.
 • Dhr. R. Brockhus, webmaster bij de stichting Sociale Databank Nederland.
 • Dhr. T. van der Ham, journalist bij Twee Vandaag te Hilversum.
 • Dhr. H. Rijkers, redacteur bij het Katholiek Nieuwsblad te 's-Hertogenbosch.

Bijlage:

  Ons handhavingsverzoek d.d. 13 juli 2002, kenmerk: Vro/13072/vz, aan drs. J.C. van Scherpenzeel, regionaal inspecteur VROM inspectie Regio Zuid (44 pagina's).