Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem tot aan de Hoge Raad!
Pamela Hemelrijk, Ad van Rooij en Theo van Gogh klimmen in de pen


Raad van State pleegt strafbare feiten, waarvan aangifte is gedaan bij de politie (video)
EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De vrijheid van meningsuiting laat niemand zich afpakken

    Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens
      Columns uit onverdachte hoek