Ad van Rooij (Ecologisch Kennis Centrum) luidt de klok m.b.t. diffuse vergifting van het milieu met Wolmanzout in hout

Antwoord namens minister Pronk door drs. P.F.M. Geelen op de brief d.d. 13-8-99

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De kwalificatie: 'voor kennisgeving aangenomen', is m.i. onacceptabel
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag
Interne Postcode 650
Tel: 070-339 4467
Fax: 070-339 1305

Directoraat Generaal Milieubeheer         Aan de heer R.M. Brockhuis
Stafbureau Milieubeheer              Westkade 227
                         1273 RJ HuizenUw kenmerk    Uw brief        kenmerk      Datum

                     SBM 99200161    13 AUG. 1999
                     SBM 99200644
Onderwerp:

Geachte heer Brockhus


Namens minister Pronk dank ik u voor uw faxen. We hebben deze voor kennisgeving aangenomen. Hoogachtend, het hoofd van het Stafbureau Milieubeheer.

drs. P.F.M. GeelenBijlagen

Verzoeke bij beantwoording onderwerp, datum en kenmerk van deze brief te vermelden
In verband met het reeringsbeleidom het aantal autokilometers terug te dringen wordt het zeer op prijs gesteld
dat u bij bezoek aan een VROM-kantoor gebruik maakt van het openbaar vervoer.