De Telegraaf: Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

Inhoudsopgave in hoofdstukken:

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

De complete overheid gaat voor schut met het boek van Ad van Velsen: Mijn Pleidooi

Compliment voor Procureur-generaal mr. Harm Brouwer voor zijn moed en integriteit

Beste Rob en alle medestanders van SDN, Bellamy &. Eurostaete

Ad van Velsen publiceert over zijn ervaringen met Justitie en politie. Het kostte hem 'n jaar gevangenis.

23 nov. 2009

Op 21 november 2009 ging de telefoon en verrast hoorde ik even later Rob Brockhus de vraag stellen of ik al geld van justitie had ontvangen. Nee Rob, zover is het nog niet. Ik zal logischerwijze ook niets ontvangen voor er een akkoord is met de landsadvocaat. En daar werkt mijn advocaat aan. Een moeilijke zaak die veel tijd kost.

De kwestie met Justitie is zoals ik eerder verklaarde, goed opgelost vanwege de veelzijdige hulp en helder inzicht van de heren mr. Harm Brouwer en baron P.R.F. Groeninx van Zoelen.

Toen Nederland het geluk ten deel viel met de nieuwe voorzitter van het College van Procureur Generaal van Justitie, mr. Brouwer, bleek al snel dat de rechtstaat al jaren op zo een man zat te wachten. Een sterke persoon met moed en een geweldig vermogen om recht, maar ook rechtvaardigheid te ventileren. Rechtvaardigheid!! Een zeer belangrijk maar door voorgangers van de heer Brouwer in de diepvries geplaatst en vergeten deel van het Romeins recht, het “rechtvaardigheidsbeginsel”.

Door de heer Brouwer's herintroductie van het rechtvaardigheidsbeginsel is mijn naam gezuiverd van blaam en dat was het belangrijkste punt in mijn strijd om recht. Ik hoor mr. Brouwer, na het voorstel van baron Groeninx van Zoelen nog zeggen: “van Velsen, als een van de twee hoogleraren strafrecht uw gelijk aantonen, dan krijgt u van mij het voordeel van de twijfel en wordt uw zaak herzien”. Beide hoogleraren toonden onafhankelijk van elkaar mijn gelijk aan.

Diezelfde dag nog deed de heer Brouwer zijn woord gestand. Dit is de VOC-mentaliteit waar de natie op zit te wachten. Hij is de man die naast de frisse wind die hij door de gelederen van officieren en hoofdofficieren van Justitie blaast, ook de man die de voor de rechtstaat zo nodige en soms voor ene of andere partij, harde waarheid durft te spreken. Dat dit niet zonder slag of stoot en/of van de ene dag op de andere gaat zal begrijpelijk zijn.

Ten gevolge van het excuus van justitie, het terug draaien van de vernederende aantekeningen in mijn, door deze kwestie indrukwekkend justitieel document en het aanbod van het College van Procureurs Generaal om mij op de gebruikelijke wijze de opgelopen schade te vergoeden, alsmede recente andere in de media genoemde voorbeelden, ben ik ervan overtuigd geraakt dat de heer Brouwer van grote betekenis is voor het leerproces van een rechtstaat in wording.

Daarom van mijn zijde niets dan lof voor de heer Brouwer en mijn volledige begrip voor de moeilijke situatie waaraan hij het hoofd moet bieden. Het is immers wel eens schipperen met recht en rechtvaardigheid tussen de burger enerzijds en anderzijds het risico om door interne conflicten met zijn functionarissen een stuurloos justitie apparaat te worden. De functionarissen die onder het regime van de voorzitter vallen zijn immers net als u en ik hedonistische wezens die zich aangetast en beledigd kunnen voelen, óók als dit wordt veroorzaakt door hun eigen gedragingen.

De heer Brouwer kan en mag t.b.v. een enkele burger natuurlijk nooit de controle over zijn apparaat overboord zetten. Zelfs als die burger Ad van Velsen is. Daarom ook was advies van de hoogleraren nodig.

Ik vraag de mensen van de Sociale Databank Nederland, de Bellamy Stichting en/of Eurostaete, begrip voor hetgeen de heer Harm Brouwer doet en tot stand brengt. Hij doet immers iets ten bate van verbetering van de rechtstaat, hij heeft moed en is oprechter dan al hetgeen hem voorgegaan is. Een man van zijn woord, zo bleek mij, en daarom ben ik hem veel dank verschuldigd en dat zal ik hem en u allen laten blijken zodra dit mij mogelijk is. Hierover later meer.

Vr. Groet Ad van Velsen.

Hoogachtend,

Arie van Velsen

Blz 239 TA

Sympathiebetuiging van mevr. S. Videler op de hoopvolle actie van procureur-generaal mr. H.N. Brouwer
Dr G.J.J. Beukeveld vraagt procureur-generaal Brouwer eenzelfde inspanning als voor van Ad van Velsen


Gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH) - Tel.: 06-17125374
Disclaimer