Paul Quekel waarschuwde heel lang (in 1996 en juli 2002) voor de gevaren van woekerpolissen. Hij informeerde de Kamer

Wachtlijsten en gezondheidszorg in Nederland, het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986
NOVA-uitzending bewijst misbruik van algemene middelen door graaien en snaaien

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Interviews met Paul Quekel sr. over wachtlijsten en automatisering in 1986 en 1988

Zie het blad Business uit 1986 en zie het blad Werkgever uit 1988


  Wachtlijsten en Gezondheidszorg in Nederland,
  het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986

   Zie de NOVA-uitzendingen: en

  Nog wat meer historie:
  H. Wijffels en prof. A. Bakker

  Archief van Paul Quekel senior bij de SDN:

  Paul Quekel strijdt al vele jaren om de waarheid boven tafel te krijgen
  Artikel van Theo van Gogh over klassenjustitie inzake de familie Quekel contra Delta Lloyd
  Brief aan Kamerlid Bruls (CDA), dan begrijpt u misschien iets meer van mijn beweegredenen
  Artikel van Theo van Gogh over Klassenjustitie inzake de familie Quekel contra Delta Lloyd
  Recht dat krom is maakt arm die eerlijk is
  Harry Mens: Worden we niet allemaal belazerd door Paars en Kok, Zalm en Vermeend?
  Twaalf persoonlijke brieven aan Pim Fortuyn o.a. inzake klokkenluiders
  Antwoord van de Stichting Toezicht Effectenverkeer aan Paul Quekel
  Aan de voorzitter van de STE mr. Docters van Leeuwen over mijn conflict met Delta Lloyd
  Aan Europees Commissielid Frits Bolkestein met Klacht Delta Lloyd, Verzekeraars en KPN
  Fax aan CDA, Gerd Leers (2e Kamer) en Johan de Koning
  Brief aan heer A. Docters van Leeuwen over de uitbreiding van de bevoegdheden van de STE
  Sommatie m.b.t. het toezenden van brieven aan bestuursleden en directie van Delta Lloyd
  De aandelen van de Delta Lloyd Beleggingsfondsen zijn per 1 mei 2001 gesplitst
  Pim Fortuyn, de schrik van de gevestigde politieke orde en middenstanders in maatpak
  Mailing over congres met Pim Fortuyn geeft scherpe reacties
  STE of AFM impotent m.b.t. controle van o.a. Delta Lloyd?
  Delta Lloyd: Delta Lloyd: Und kein Ende. Operatie: kansen kunnen keren
  Delta Lloyd start kort geding tegen Paul Quekel om hem het zwijgen op te leggen
  Vonnis van de Rechtbank Amsterdam inzake Delta Lloyd vs Quekel
  Verzekerde krijgt verbod tot stalken schrijft de Telegraaf over Quekel versus Delta Lloyd
  VEB wil meer 'blauw' op de beurs om knoeiers harder aan te pakken
  Minister-president Balkenende wenst geen verdere briefwisseling met Paul Quekel
  De onervarenheid van Mat Herben, de geilheid van Balkenende om premier te worden
  Waarom valt u mij lastig in deze duistere dagen voor Kerst?
  Wie spreekt van lage dunk en het bevattingsvermogen van de gekapittelde beroepsgroep?
  Brief aan de heer Docters van Leeuwen (STE) en van Stichting Toezichthoudend Nederland
  Parlementaire onschendbaarheid is geen vrijbrief voor Morele (on)schendbaarheid
  De zaak Paul Quekel betreft een al jaren slepend conflict met Delta Lloyd
  Politiegeweld en machtsmisbruik en gratis seks door politiebadge aan de kaak gesteld
  Aan de redactie: U schrijft vandaag over Asielzoekers en illegalen en Gemeentes
  Advocatenkantoor Nauta Dutilh in de problemen wegens fraude bij Parmalat
  Het digitale patiëntendossier had Quekel al klaar in 1986
  Longkanker door radonstraling in huis eist tot 1000 doden per jaar
  De leugen regeert bij het GroenLinks van Marijke Vos
  Hoezo we hebben het niet geweten? Intussen is ook Balkenende door het ijs gezakt!
  Inspectie wil vervolging Jomanda: Genezend medium misleidde Sylvia Millecam
  Wachtlijsten en artikelen van journalist Ton de Jong uit 1987 in Brabants Dagblad
  Boekel de Nerée lijkt advocaat van de Duivel inzake Delta Lloyd versus Quekel
  Men wordt wakker inzake beleggingsproducten en vindt dat de politiek moet ingrijpen
  Beste kamerleden, journalisten e.a., hoezo onafhankelijke rechtspraak?
  Geachte heer Marijnissen, beste Jan, Hoe onafhankelijk is onze rechtspraak?
  Delta Lloyd dreigt met kort geding ex-polishouder Quekel definitief monddood te maken
  Vriendjespolitiek leidt tot uitdunnen top Delta Lloyd
  Delta Lloyd dreigt met kort geding ex-polishouder Quekel definitief monddood te maken
  An idea to support relief operations and save human lives: Project Rainforest
  Column in Brabants Dagblad hoe langer hoe meer buiten de werkelijkheid
  De lobby van prof. A. Bakker was desastreus voor computerbedrijf Comdes
  Interviews met Paul Quekel sr. over automatisering in 1986 en 1988
  Opmerking over het CDA van Paul Quekel sr.: Mooie tekst, vooral Christus Deed Anders
  Brief aan de heer Bruls met column van Theo van Gogh over Paul Quekel
  Interviews met Paul Quekel sr. over automatisering van Comdes BV in 1986 en 1988
  Recht dat krom is maakt arm die eerlijk is. De CDA-top weet er van !
  Het antwoord aan mevrouw Femke Halsema n.a.v. een artikel in Trouw
  NOVA-uitzending bewijst misbruik van algemene middelen voor graaien en snaaien
  Prachtige column over schuld. Het is echter niet schuld waarover u schrijft maar gevolg
  De politieke cultuur in Nederland is rot tot op het bot!
  Ons systeem sociaal lijkt op Kafka
  De sociale dienst van Waalwijk en Tilburg maken het al te bont
  Het kwalijke ontmoedigingsbeleid van sociale diensten t.o.v. ondernemers in moeilijkheden
  Onze bevindingen inzake de Nederlandse gezondheidszorg
  Slachtoffers van het systeem van verplichte procesvertegenwoordiging
  Gesprek met Binnert de Beaufort van het blad Quote en Quote Finance
  Brief van Mr. Knoops aan Prof. Mr. H. Stein over advies rechtsvraag
  Brieven van Mr. Knoops en aan senior-docent Jongbloed over advies rechtsvraag
  Dagvaarding van Delta Lloyd op 30 december 1997 door Mr. Knoops & Partners
  Aansprakelijkstelling van Delta Lloyd en aanbod van Delta Lloyd van f. 80.000
  Uitspraak van de Raad van Toezicht inzake declaratiegedrag van Mr. Knoops
  De geestelijke weerstand van de cliënten van Knoops & Partners
  De ambtelijke top van NMA moet direct en op staande voet ontslagen
  Bart Mos en Siep Wynia durven kritisch geluid over banken en verzekeraars te laten horen
  Mantelzorg, wachtlijsten en gezondheidszorg in Nederland, het zal ze een zorg zijn
  Grove nalatigheid in de infrastructuur, het zal ze 'n zorg zijn, al vanaf 1986
  Antwoorden op vragen van de Kamerleden Heemskerk en Wolfsen over de Parmalat-zaak
  Politici, AFM, CPB, DNB, PVK en anderen zijn al vanaf 2000 gewaarschuwd voor de crisis !
  Nederlandse Staat aangeklaagd bij Verenigde Naties door drie Nederlandse burgers
  Interviews met Paul Quekel sr. over automatisering in 1986 en 1988
  Tientallen malen hebben kamerleden en overheidsorganisaties en media waarschuwingen
  Een Eerste Kamerlid vertelde mij: 'Echte democratie in Nederland bestaat niet'
  Geachte Kamerleden van de Vaste Kamercommissies Financiƫn en Justitie, e.a.
  Paul Quekel, de doener, werkgever in de automatisering, een niet onderkend genie
  Hoe eerlijk is (SER) was (RABO) Herman Wijffels ??
  Balkenende schreef mij zelfs dat hij mijn brieven voortaan als kennisgeving zou aannemen
  Abuse-meldingen voor ongewenste mail inmiddels politiek instrument voor censuur
  Laten we nooit vergeten...!! Terrorisme: de wortel van het kwaad
  Grond is van ons allen en niet van speculanten. Sociaal Noodplan Woningbezit, Huurwoningen