De hypotheekschuld in Nederland is extreem hoog ondanks de waarschuwingen hiervoor van Paul Quekel sr.

Geachte heer Marijnissen, beste Jan, hoe onafhankelijk is onze rechtspraak?

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

BELANGRIJK NIEUWS

Waalwijk 20 september 2004.

L.s., Van: P.Quekel sr. [queke002@planet.nl]
Verzonden: donderdag 16 september 2004 15:38
Aan: sdn@planet.nl
Onderwerp: Een onaantastbaar bolwerk van advocaten! /
Code Tabaksblat? / Onafhankelijke rechtspraak?


TER INFO: Waalwijk 20 september 2004


Geachte heer Marijnissen, beste Jan,

Als ik een kieswijzer invulde, dan was bijna altijd het advies SP. Toch heb ik als vroeger CDA lid en vriend van Gerd Leers en daarna bewonderaar van Pim Fortuyn nog nooit op de SP gestemd, dit kwam vooral door de opstelling van de SP naar Amerika. Leers is vooral door mijn hulp in de Tweede Kamer gekomen, kijk naar zijn foto's alsook die van Hanja May-Weggen en Ruud Lubbers op www.sdnl.nl/quekel-39.htm en als u nog meer over mij wilt weten, klik op www.sdnl.nl/pq-levensloop.htm. Ik hoop dat u bij de volgende verkiezingen de huidige peilingen haalt want u als persoon spreekt mij zonder meer aan. U bent consequent en u heeft ook nooit meegedaan aan de hetze tegen Pim Fortuyn en hem in zijn waarde gelaten.

Momenteel ben ik bezig om me nog verder in te zetten voor een nieuwe beweging in Nederland. We moeten af van CDA, VVD en PvdA en van links en rechts. Links en Rechts is vreselijk ouderwets en als ik naar mezelf kijk ben ik niet links en niet rechts, ik ben voor een betrouwbare en transparante overheid die doet wat ze zegt voor haar burgers! Ook na de verkiezingen! Dit profiel, het ReLi gevoel hebben vele Nederlanders momenteel.

Nederland moet opgeschoond worden. Het wordt tijd voor een grote schoonmaak! Het beste zou een volkspartij zijn die opkomt voor de burgers en niet voor de bestuurlijke, publieke en politiek macht van het huidige establishment. Laat het doel onze kinderen en kleinkinderen zijn!

Ben slim en wijs, zorg voor veel politieke opwinding in Den Haag, weiger als gehele fractie naar Prinsjesdag te gaan en ga met uw fractieleden uw tegenbegroting uitdelen aan mensen langs de route van de Gouden Koets. Misschien doet Groen Links ook wel mee. Laat Zalm het heen en weer krijgen met zijn afbraak beleid, www.sdnl.nl/ln-quekel.htm. De koningin heeft u al vaak genoeg gezien en alle Zalmse onzin heeft u ook al genoeg gehoord. Stel Nederland op scherp en zet dit Balkenende Kabinet op zolder! Geef de burger zijn echte inspraak, www.sdnl.nl. Nu al hebben meer dan 40% van de bevolking grote financiële problemen om rond te komen.

Lees wat hij en Kok in 1999 vonden in een interview in Dagblad de Telegraaf www.sdnl.nl/quekel-40.htm.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior, een bezorgde Nederlander en ik ben ReLi.


Nu ter info:


Geachte heer Kamer,

Met plezier heb ik weer naar u geluisterd. Visionairs worden in eigen land vaak verketterd. Ook u bent een man die de samenleving op scherp zet en dat wordt u niet in dank afgenomen. Zoveel mogelijk verbergen voor het grote publiek en met TV spotjes van politieke partijen, zoals Wouter Bos, Gerrit Zalm en Jan Peter Balkenende dat doen, de samenleving voor de gek houden, de groots mogelijke onzin verkopen die het goed doet bij de niet bewuste burgers. U bent maar lastig en wordt als een groot gevaar gezien, zoals ook een andere visionair die zei: "vergis u niet, dit land wordt aan het volk teruggegeven". Hoe het met deze man vergaan is kunt u lezen op www.sdnl.nl/pimpernel.htm

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.Geachte mevrouw Halsema en heer Bakker,

U was beiden vandaag 19 september 2004 op TV en na aanleiding daarvan enige gedachten van mij over de uitzendingen van Business Class en Buitenhof. Over de vazal van Zalm, de heer Hoogervorst en de gezondheidszorg heb ik al voldoende geschreven, onder andere op: www.sdnl.nl/quekel-34.htm.

Met vriendelijke groet en veel wijsheid,

Paul Quekel senior.Riek Kamer in Business Class
voorspelt (terecht) doomsday voor de beleggers.

Maar ook Balkenende, Zalm en de Graaf hebben de paarse ellende niet veranderd. Dat kan ook niet, want zowel Zalm als de Graaf zijn Paars gebleven! Ze hebben houtjes touwtjes oplossingen gecreëerd  en prediken nu doomsday voor alle Nederlanders. Alle Nederlanders? Nee, niet voor alle Nederlanders! De gewone burgers draaien nu op voor de politieke paarse missers van vele jaren. Niet de schuldigen en verantwoordelijken zoals Jan Marijnissen dat wil, maar wij de gewone huis- tuin en keukenburgers betalen het gelag en dus niet de elite die zich ver verheven voelt boven het gepeupel. Hoe het met elite kan aflopen, daarvan getuigd de geschiedenis, de Franse Revolutie en de Bastille! Jan Marijnissen wil de Carrington-code bij parlementaire controle, maar geen Kamerzetel 151

Jarenlang werd er en wordt nog steeds feest gevierd door een select groepje mensen van ons geld. Welke groep?

Dat zijn de bevoorrechten met een baan in de bestuurlijke, publieke en politieke sector. Die krijgen uit de ruif van Nederland elke maand hun vaak vorstelijk salaris met pensioenrechten, die liggen niet wakker zoals de oude van dagen, de zieken en de vele eigenaren van MKB-bedrijven die vaak wel slapeloze nachten hebben.

Met vragen zoals: Kan ik de volgende maand nog wel mijn rekeningen betalen? Hebben we nog wel voldoende over om van te leven? Kan ik de salarissen voor mijn personeel en afdrachten van wettelijk opgelegde heffingen betalen? Vindt de Bank en/of Verzekeraar het risico niet te groot worden? Hoe kunnen we de aangekondigde prijsverhogingen van gas en elektra nog betalen? Wat zijn de autokosten met de afschaffing van het grijze kenteken? Hoe hoog zal volgend jaar de OZB worden? Welke graai en snaaibelastingen worden nog meer aan ons opgelegd? Hoe pakt de nieuwe zorgverzekering uit?

Vele vragen blijven over. Waarom eerst beloven? Kwartje van Kok terug, OZB verdwijnt en dat dan gewoon weer terugdraaien? Wie houdt wie voor de gek? Waarom moeten per wet verplicht vanaf 1 januari 2005 alle ondernemers hun belastingen elektronisch aanleveren? Weer extra kosten voor MKB bedrijven die al helemaal hor en dol worden van de doorgeslagen regelgeving

Je zult Nederland mee opgebouwd hebben, als hardwerkende Nederlandse burger en meer dan 40 jaar alle afdrachten betaald hebben, of een hardwerkende MKB eigenaar zijn, dag en nacht gewerkt hebben met vaak ook de onbetaalde inzet van vrouw en kinderen en niet behoren tot het select gezelschap dat de ruif leegsteelt, dan ben je in Nederland te beklagen want deze deur van solidariteit blijft dicht.

Afgeschermd door: www.sdnl.nl/quekel-41.htm en
De Raden van Bestuur van Banken en Verzekeraars
De vele directies van deze Banken en Verzekeraars
De top van de ambtenarij gebonden door lobby en eigen persoonlijk belang
De top van graaiende zakkenvullende directies en Raden van Bestuur van Multinationals
De vele nevenfuncties van journalisten, advocaten, fiscalisten, accountants, hoogleraren, rechters en raadsheren
De vele geheime genootschappen
De verwevenheden van bestuurlijke met publieke en politieke macht

De partij discipline die werkzame oplossingen in de weg staan, met daardoor een lamgeslagen Tweede Kamer, dat als een gekortwiekt vogeltje altijd te pletter valt, of het groen, blauw, rood of welke linkse of rechtse kleur dan ook. Hoofdkleur, nevenkleur of onderkleur, de Nederlandse gewone burgers staan er gekleurd op, namelijk paars, verkleumd van de vreselijke Siberische toestand in Nederland! Doodgevroren in een land van honing en overvloed.

De Eerste Kamer die hetzelfde zingt als het gekortwiekte vogeltje.

De vele commissies, stichtingen, adviesgroepen, raden van toezicht op van alles en nog wat, die met het produceren van rapporten, aanbevelingen, tegenbegrotingen en onderzoeken slechts een enkel doel hebben: "het eigen gelijk en liefs met nog meer subsidie".

Maar bovenal de onwil om er gezamenlijk de schouders onder te zetten door degenen die van ons een mandaat gekregen hebben. Door ons gekozen zijn! Het zijn de 225 bestuurders van Eerste en Tweede Kamer, die aan de knoppen van de macht zitten. Deze 225 bestuurders die moeten toezien op een transparante en loyale samenleving zodat de gewone huis tuin en keuken burgers niet opnieuw worden gefileerd en de publieke en politieke misstanden moeten betalen.

Afschrikwekkende voorbeelden zijn zeer velen. Miljarden zijn er verkwanseld en verspeeld. Uw geld en mijn geld, dus ons geld! In het casino van de partijbelangen!

Niemand roept de directies van pensioenfondsen ter verantwoording. Niemand roept Zalm ter verantwoording. Niemand klaagt Wim Kok aan. Niemand heeft de moed om zich te verzetten omdat de paarse kolderpolder Nederland heeft opgezadeld met een onbetaalbaar geworden en desastreus bestuurlijk, publiek en politiek wangedrocht dat vertakkingen heeft als een gigantische octopus binnen alle maatschappelijke stromingen en zijn zuignappen heeft vastgezet op al het geld dat van de normale huis tuin en keuken burgers wordt gestolen.

Gestolen met slechts een enkel doel, de continuering van de eigen macht, de eigen portemonnee, het eigen geluk, de eigen doelstellingen, de eigen partij, de eigen victorie en voorspoed van zichzelf tot in het extreme. Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken! We hebben nog geen 300.000 leden van politieke partijen en slechts 3% dus ongeveer 9.000 figuurtjes verdelen alle macht en mooie baantjes onder zichzelf en partijgenoten!

Want de Binnenhofhaan heeft al vele malen meer gekraaid dan 3 keer en de zilverlingen zijn al ontelbare keren uitgekeerd als gouden handdrukken, premievrije pensioenen, doorbetaalde salarissen en allerlei te pas en onpas verzonnen baantjes voor de eigen geloofsgenoten, die toch nog even gefêteerd moesten worden na hun wanprestaties, hun missers en het verbrassen van collectief (ons) geld. Het gewone volk en vele MKB-bedrijven zijn ontelbare keren verraden en gegeseld door deze Pontius Pilatussen en dit soort oppassers van de macht.

Er blijft de Nederlandse burgers slechts een ding over, genoeg is genoeg en we stoppen met al die onzin en pleiten voor een nieuwe maatschappij, iedereen een basisinkomen en we schaffen alle subsidies en uitkeringen af. We besparen daardoor al aan miljarden voor de overbodige controleurs, die niet meer nodig zijn om bijvoorbeeld te constateren dat er twee tandenborstel staan op de wastafels van ouden van dagen!

Riek Kamer in Business Class voorspelt (terecht) doomsday voor de beleggers.

Carrington-codehttp://www.mstsnl.net/video/marijnissen-carrington-code.wmv

bij parlementaire controle, maar geen Kamerzetel 151

Conclusie:

Altijd gaat de elite in Nederland maar verder inzake de vele kwalijke gevolgen voor de Nederlandse samenleving en nooit met een doelbewuste, laat staan een doeltreffende aanpak van de oorzaken, want pas op in de openbaarheid gekomen gevolgen wordt altijd verbijsterd, bezorgd en onthutst gereageerd door de 225 verantwoordelijken in Eerste en Tweede Kamer.

Laat staan dat er een daadwerkelijke aanpak komt om de schuldigen van de vele miljarden kostende oorzaken te vervolgen en te bestraffen. De lafheid van onze volksvertegenwoordigers gaat zo ver dat ze liever tot hun schaamte onwetendheid toegeven (of fingeren?), dan hun verantwoordelijkheid tonen. Een pluk - ze - wetgeving voor veroorzakers? Die zitten bij de WereldBank, of zijn Minister van Staat, of hebben vele dikbetaalde commissariaten, of zijn volstrekt losgeslagen over hun eigen gelijk zoals ZALM; "wie zal dat betalen, zoete lieve gerritje, dat gaat naar Europa toe zoete lieve meid?".

Uiteindelijk bepalen de omroepen en de pers hoever de politiek met rotzooien kan gaan. Stellen zij de grens aan liegen en bedriegen, dan houdt dit en het misbruik van macht vanzelf op.

De media bepalen echter waarover u mag nadenken. De politiek is een operette van opportuniteit. De media zijn de hoofdschuldigen aan de verwording van onze maatschappij met prulprogramma's op de buis en een overload van (multi) culturele kul. De structurele discussie over het functioneren van de maatschappij ontbreekt vrijwel totaal. Met in verkiezingstijd de blik altijd naar voren met schone beloften, maar nooit naar de lessen van het verleden kijkend en naar de puinhopen van paars, groen, blauw, rood en violet. Bovenkleur, middenkleur, onderkleur, we staan er als samenleving gekleurd op!

Toch vreemd dat kamerleden zo vaak aangeslagen zijn door deze gevolgen. Zijn ze werkelijk zo blind, doof en onwetend?


=====================================


 
Geachte heer Schraven,  bezint eer u begint en lees eerst het navolgende voor uw eigen bestwil:
 
Geachte heren Neeling en Schoten,
 
Heer Neeling het is al weer een lange tijd geleden dat ik u op de hoogte gesteld heb over mijn bevindingen inzake de bestuurlijke onwil in de Gezondheidszorg. U staat zelfs in mijn www.sdnl.nl/quekel-34.htm. Ik heb er enkel nog twee bewijzen aan toegevoegd over Prof. Bakker en Herman Wijffels. Waar is het geld van de verkoop van het Bakker systeem aan Baan gebleven? Dat zou u eens kunnen uitzoeken!
 
Wanneer nemen uw professoren en doktoren hun verantwoording? Wilt u deze eerbiedwaardige dames en heren op de hoogte stellen van deze e-mail. Het is belangrijk voor de toekomst van uw kinderen, mijn kleinkinderen van alle toekomstige kinderen in Nederland, lees ook www.sdnl.nl/quekel-35.htm en nog veel meer artikelen op http://www.sdnl.nl/ekc.htm en http://www.sdnl.nl/corus.htm.
 
Prof.Dr. Smalhout schrijft vele columns over het management in de gezondheidszorg en er was eens een visionair die zei,"géén geld erbij, er moet beter en effectiever gewerkt worden in de gezondheidszorg, ontmantel eerst het management! It's a bloody shame". Hoe het hem vergaan is kunt u lezen op www.sdnl.nl/pimpernel.htm.

Schandalig Nederland! Gezondheidszorg? Het zal ze een zorg zijn! De grootste zorg is de eigen portemonne en eigen financiële situatie door de financiële plundering van de gewone huis, tuin en keuken burgers onder aanvoering van Paarse Zalm met zijn vazal Hoogervorst! Hoe minder zorg, hoe meer mensen sterven, goed voor AOW en pensioenfondsen, want hoe sneller gestorven des te minder uitkeringen, lees artikel van Prof. Geert Braam  in het Limburgs Dagblad. 

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior,

want U bent beiden de contact personen voor:
 
Beraadsgroep Geneeskunde

De taak van de beraadsgroep Geneeskunde is te adviseren over algemene medische onderwerpen en over onderwerpen die niet door een andere beraadsgroep getoetst worden. Binnen het werk van de Gezondheidsraad neemt de beraadsgroep Geneeskunde een centrale plaats in. Zij draagt onderwerpen aan uit het terrein van de curatieve somatische zorg en de geestelijke gezondheidszorg, en op het gebied van preventie en care. De beraadsgroep toetst daarnaast conceptadviezen van ad hoc-commissies die haar terrein raken. Vaak is de beraadsgroep Geneeskunde ook tweede toetsende instantie, samen met een andere beraadsgroep. De beraadsgroep is breed samengesteld met vertegenwoordigers uit veel verschillende medische disciplines.

Samenstelling

prof. dr JA Knottnerus; Gezondheidsraad, Den Haag, voorzitter
prof. dr HR Büller, hoogleraar interne geneeskunde; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, vice-voorzitter
prof. dr ID de Beaufort, hoogleraar medische ethiek; Erasmus Universiteit, Rotterdam
prof. dr DJ Gouma, hoogleraar heelkunde; Academisch Medisch Centrum - UvA, Amsterdam
prof. dr JDF Habbema, hoogleraar medische besliskunde; Erasmus Universiteit, Rotterdam
prof. dr JJ Heimans, hoogleraar neurologie, VU Medisch Centrum, Amsterdam
drs FrCA Jaspers, lid Raad van Bestuur; Academisch Ziekenhuis, Groningen
prof. dr JH Kingma, Inspecteur-generaal, Inspectie voor de Gezondheidszorg, adviseur
prof. dr ALM Lagro-Janssen, hoogleraar vrouwenstudies; Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen
dr M van Leeuwen, algemeen secretaris; Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
prof. dr WPThM Mali, hoogleraar radiologie; Universitair Medisch Centrum, Utrecht
prof. dr JWM van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde; Academisch Ziekenhuis, Nijmegen
prof. dr HGM Rooijmans; voorzitter Raad voor Gezondheidsonderzoek, Den Haag
prof. dr JJ Sixma, emeritus hoogleraar haematologie; Academisch Ziekenhuis, Utrecht
prof. dr P Smits, hoogleraar klinische farmacologie; Universitair Medisch Centrum, Nijmegen
prof. dr SP Verloove-Vanhorick, hoogleraar preventieve en curatieve gezondheidszorg voor kinderen; Universiteit Leiden
prof. dr M de Visser, hoogleraar neurologie; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam; vice-voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag
prof. dr EGE de Vries, hoogleraar medische oncologie; Academisch Ziekenhuis, Groningen
prof. dr JW Wladimiroff, hoogleraar obstetrie en gynaecologie; Academisch Ziekenhuis Dijkzigt, Rotterdam
prof. dr FG Zitman, hoogleraar psychiatrie; Universiteit Leiden
dr JND de Neeling; Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris
drs EJ Schoten; Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Contacpersoon

 
Verder ter info:
 
----- Original Message -----
Sent: Saturday, September 18, 2004 7:45 PM
Subject: Stralingshygiëne wordt op grote schaal genegeerd in Nederland door vooral de heer van Geel

Geachte heer van Rongen,
 
Wanneer nemen uw professoren hun verantwoording, en wilt u deze professoren op de hoogte stellen van deze e-mail, het is belangrijk voor de toekomst van uw kinderen en mijn kleinkinderen, lees www.sdnl.nl/quekel-35.htm en nog veel meer artikelen op http://www.sdnl.nl/ekc.htm en http://www.sdnl.nl/corus.htm 
 
Met vriendelijke groet,
 
Paul Quekel senior,
 
want U bent de contact persoon voor:
 

Beraadsgroep Stralingshygiëne

De beraadsgroep Stralingshygiëne houdt zich bezig met vragen op het gebied van de gezondheidseffecten van blootstelling aan straling en vragen over de toepassing van technieken voor medische beeldvorming. Bij de blootstelling aan straling wordt in toenemende mate aandacht besteed aan niet-ioniserende straling, aan elektrische en magnetische velden en aan ultraviolette straling. Bij de medische beeldvorming rekent de beraadsgroep ook ultrageluid tot haar werkterrein.

Samenstelling:

prof. dr M de Visser; Vice-voorzitter Gezondheidsraad, Den Haag, voorzitter
prof. dr D van Norren, hoogleraar oogfysica; Universiteit Utrecht, vice-voorzitter
dr LM van Aernsbergen, fysicus; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, adviseur
prof. dr JJ Broerse, emeritus hoogleraar medische stralingsfysica; Leids Universitair Medisch Centrum
dr KH Chadwick, fysicus; Wezembeek-Oppem, België
prof. dr H van Dam, hoogleraar reactorfysica; Technische Universiteit Delft
dr ir PH van der Giessen, klinisch fysicus; Dr Bernard Verbeeten Instituut, Tilburg
dr FR de Gruijl, exp. natuurkunde; Sylvius Laboratorium, Leiden
dr ir ChrJ Huyskens, stralingsfysicus; Technische Universiteit Eindhoven
prof. dr AJ van der Kogel, radiobioloog; UMC Sint Radboudziekenhuis, Nijmegen
prof. dr JJW Lagendijk, hoogleraar klinische fysica; Universitair Medisch Centrum Utrecht
prof. dr JC van der Leun, emeritus hoogleraar dermatologie; Bunnik
prof. dr ir PHM Lohman, emeritus hoogleraar stralengenetica en chemische mutagenese; Universiteit Leiden
ir LW Meinders; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag, adviseur
dr JWM Tuyn, fysicus; Zwinderen, adviseur
prof. dr WF Passchier; plaatsvervangend algemeen secretaris; Gezondheidsraad, Den Haag, adviseur
prof. dr TJF Savelkoul, hoogleraar medische toxicologie en stralingshygiëne; Universitair Medisch Centrum Utrecht
prof. A Vander Vorst, elektrotechniek en werktuigbouwkundig ingenieur; Hyperfrequences UCL, Louvain-la-Neuve, België
prof. dr L Verschaeve, bioloog; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Mol, België
prof. dr ir AA van Zeeland, hoogleraar moleculaire stralingsdosimetrie en stralingsmutagenese; Leids Universitair Medisch Centrum
dr E van Rongen; Gezondheidsraad, Den Haag, secretaris

Contactpersoon:

 
NB, weet u dat de voorzitter van het VNO de heer Schraven nu een topfunctie bij Corus aanvaard heeft en weet u dat commissarissen voortaan ook persoonlijk verantwoordelijk zijn?
 
De Telegraaf van 17 september 2004
 
Schraven krijgt baan bij Corus

LONDEN, vrijdag
       Jacques Schraven, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, gaat per 1 december werken bij het Brits- Nederlandse staalconcern Corus. Hij wordt daar vice-voorzitter van de 'board', het hoogste bestuur van Corus.
        Dat heeft het bedrijf gisteren gezegd. Schraven blijft nog tot het voorjaar bij VNONCW. In de board van Corus zitten zowel de uitvoerende als adviserende en toezichthoudende bazen van het bedrijf. In Nederlandse termen zijn dat de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Schraven krijgt volgens een woordvoerder van Corus een adviserende functie zonder directe uitvoerende taken.
       Ook na 1 december zal Schraven aanblijven als voorzitter van VNO-NCW, zegt een woordvoerder. Zoals eerder bekend is gemaakt door de VNO-NCW blijft hij tot het voorjaar van 2005 aan.
       Op dit moment is de belangenorganisatie op zoek naar een nieuwe voorman. In april liepen gesprekken met Gerlach Cerfontaine over de functie op het laatste moment stuk, volgens VNO-NCW vanwege zijn ongebruikelijk hoge pensioeneisen.
       

 
  CONCERN DENKT RESULTAAT IN TWEEDE HALFJAAR TE VERBETEREN

Corus vol zelfvertrouwen na zeldzame halfjaarwinst

Van onze correspondent

 
 
LONDEN, vrijdag
       Corus heeft zich voor het eerst sinds zijn ontstaan door de fusie tussen British Steel en Corus in 1999 uit de verliezen gewerkt. Het Brits-Nederlandse staalconcern behaalde in de eerste helft van dit jaar een nettowinst van £100 miljoen (€ 150 miljoen) vergeleken met een verlies van £125 miljoen (€ 187 miljoen) over de eerste helft van 2003.
        Bestuursvoorzitter Philippe Varin verwacht dat Corus de tweede helft van dit jaar met nog betere cijfers voor de dag zal komen. 'Wij staan met onze voeten op de grond en boeken vooruitgang. Wij zijn op de juiste weg', zei de Fransman gisteren in Londen bij de presentatie van de halfjaarcijfers.
       Het staalbedrijf is volgens hem in beter vaarwater gekomen, maar is nog niet waar het moet zijn. Varin benadrukte dat de operatie Herstel Succes onverminderd wordt uitgevoerd om zo het bedrijf in 2006 concurrerend te laten zijn met andere staalbedrijven. Van de huidige 25.000 werknemers zullen er via reorganisaties en het afstoten van fabrieken (onder meer het Britse Teesside) 22.500 overblijven.
       Corus schrijft de winst voor 50% toe aan de reorganisatie binnen het bedrijf en de andere helft aan het herstel van de wereldmarkt voor staal. Vooral de toenemende vraag uit China die liefst 15% hoger ligt dan een jaar geleden en zo'n 27% van de omzet betreft, heeft voor de opleving bij Corus gezorgd. De omzet in de eerste zes maanden van dit jaar steeg met 11% naar £4,5 miljard.
       De vraag naar staal blijft hoog. Varin kondigde zelfs aan dat met grote afnemers gesprekken gaande zijn om de staalprijzen voor volgend jaar met maar liefst 20% te verhogen. 'Wij hebben geen keus. Onze winst is nog niet groot genoeg. We willen op hetzelfde niveau komen als onze concurrenten. Er was een gat van 6%. Dat is nu teruggebracht naar 4,5%. In 2006 moeten we concurrerend zijn', lichtte de bestuursvoorzitter toe.
       Ook zal de reorganisatie voor verbeteringen blijven zorgen. Het concern verkoopt bedrijfsonderdelen die niet tot de kernactiviteiten behoren. 'In de eerste helft van 2004 incasseerde de groep een bedrag van £58 miljoen uit onderdelen die werden afgestoten, waaronder de Noord-Amerikaanse servicecentra, commerciële activiteiten gericht op damwanden, en overtollig grondbezit', aldus het halfjaarverslag.
       Al enige tijd is Corus op zoek naar een koper voor zijn aluminiumdivisie. De transactie is echter vertraagd tot na dit jaar door de golf van overnames in die branche op dit moment, aldus Varin. Corus denkt £666 miljoen bij de verkoop te kunnen incasseren. Het bedrijf acht de tijd wel rijp voor de uitgifte van € 500 miljoen aan obligaties. Corus stelde de lening eerder uit wegens een algehele zwakke vraag naar schuldpapier. Het concern gaat met de opbrengst zijn schuld herfinancieren en het werkkapitaal aanvullen. De nettoschuld bedroeg eind juni £1,2 miljard.
       Het voormalige Hoogovens doet het onverminderd goed binnen Corus. Er werd een productieverhoging van maar liefst 27% bereikt. Varin toonde tevreden over dit resultaat. Maar volgens hem is er nog ruimte voor verbetering. Op de vraag of Corus meer geld zal investeren in de Nederlandse activiteiten, zoals de vakbonden gisteren bepleitten, antwoordde Varin dat de lopende verbeteringsoperatie zoals afgesproken zal worden uitgevoerd. Hij meende dat het concern op die manier aan zijn verplichtingen voldeed. Om de raad van bestuur en commissarissen minder Brits te maken, maakte hij gisteren twee Nederlandse benoemingen bekend.
       VNO-NCW-voorzitter Jacques Schraven (62) zal vanaf 1 december vice-voorzitter worden van de raad van commissarissen. Hoogovens-oudgediende Rauke Henstra (58) wordt eveneens commissaris bij de staalgigant. Een halfjaar geleden werd hij al als kanshebber genoemd. Volgens Varin komt hij nu tegemoet aan de kritiek dat er een onvoldoende Nederlands geluid binnen de top van Corus is. Op de kritiek dat Schraven geen staalachtergrond heeft zei de bestuursvoorzitter dat dit er niet toe deed, want in de raad van commissarissen heb je niet alleen specialisten nodig, maar ook mensen met een wijder blikveld. 'De staat van dienst van Schraven laat zien dat we iemand in huis hebben gehaald die zijn sporen volop heeft verdiend.'
       
Ruzie werkgevers over prepensioen

Van een onzer verslaggeefsters

AMSTERDAM, vrijdag
       Juist op het moment dat VNO-NCW duidelijk wil maken dat de onderlinge gelederen gesloten zijn, laten de werkgevers in het beroepsgoederenvervoer over de weg weten dat ze afwijken van de opstelling van VNO-NCW wat betreft het prepensioen.
        De werkgevers in het beroepsgoederenvervoer (140.000 werknemers), waaronder Koninklijk Nederlands Vervoer, vragen het kabinet de huidige prepensioenregeling voor het vroegpensioen in stand te houden, dus ook de collectieve basis van het vroegpensioen.
       Het kabinet wil dat werknemers zelf kunnen kiezen of zij sparen voor het vroegspensioen. VNO-NCW is akkoord gegaan met deze keuzemogelijkheid.
       Voorzitter Schraven (VNO-NCW) en voorzitter Kraaijeveld (FME-CWM) schreven gisteren nog in een open brief aan de vakbeweging hun buik vol te hebben over de zogenaamde verdeeldheid van de werkgevers. Volgens hen is die er niet. Een woordvoerder van KNV zegt dat VNO-NCW praat namens alle sectoren, terwijl KNV voor de eigen sector stelliger kan zijn.
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


====================================


Geachte heer Wilders, pak dat beet wat al uw collega's al vele jaren hebben laten liggen. Na de openbaring van journalisten met nevenfuncties en hun bijklussen komt nu eindelijk een nog veel groter en schrijnender probleem aan de orde,

m.vr.gr. Paul Quekel senior.


Binnenland

  Donner scherpt regels bijbanen ambtenaren aan DEN HAAG (ANP) - Minister Donner van Justitie scherpt de regels over nevenbetrekkingen van rechters en rechters in opleiding aan. Voor hen komt er een wettelijke toetsingsnorm voor dergelijke bijbanen en ze moeten meer gegevens over hun activiteiten voor derden melden en openbaar maken.

  Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een wetsvoorstel van Donner waarin dit is geregeld. De minister neemt de maatregelen om het vertrouwen in de onpartijdigheid en integriteit van de rechterlijke macht te waarborgen. In de praktijk melden rechters hun nevenfuncties al. Via www.rechtspraak.nl is inmiddels veel van dergelijke informatie beschikbaar voor alle geïnteresseerden. Een wettelijke plicht om bijbanen te melden en via de website openbaar te maken, was er tot nog toe niet.

  Nieuwe wet

  De bestaande wet bepaalt dat nevenfuncties moeten worden gemeld. Meer inhoudelijke gegevens hoeven de rechters niet te verstrekken. Dat verandert met de komst van de nieuwe wet. Als die van kracht is, moeten rechters ook aangeven wat de aard is van de nevenbetrekking. Ze moeten de naam noemen van het bedrijf of de instelling waarvoor ze actief zijn, en ze moeten aangeven hoeveel tijd ze eraan besteden en wat ze ermee verdienen. Een deel van de gegevens over de nevenbetrekkingen wordt opgenomen in een openbaar (toegankelijk) register, zoals nu al op www.rechtspraak.nl. De extra inkomsten en de tijd die de rechters besteden aan hun nevenfunctie komen niet in dit register te staan. Een andere noviteit is de melding van rechters die geen bijbaan hebben.

  Geactualiseerd om 17.50 uur

  Bron Dagblad de Telegraaf
  18 september 2004:
  Nevenfuncties van rechters openbaar

  Van onze parlementaire redactie

   
   
  DEN HAAG, zaterdag
  Rechters zijn voortaan wettelijk verplicht allerlei bijzonderheden over hun nevenfuncties openbaar te maken.
  Het gaat bijvoorbeeld om de aard van de functie, de naam van het bedrijf of de instantie, de inkomsten en de tijd die ermee is gemoeid.
  Tot nu toe konden rechters vrijwillig hun nevenfuncties aanmelden, waarvan op internet melding werd gemaakt. Maar niet alle rechters doen dat en het kabinet wil af van de vrijblijvendheid.Beste Henny, journalisten, kamerleden e.a.,

Vanmorgen heb ik met ongeloof de krant gelezen. Wat met grote kapitalen op de voorpagina had moeten staan, staat in een klein artikel op pagina 7. Er wordt eindelijk een bres geslagen in het bastion wat men in Nederland de "onafhankelijke rechtspraak?" noemt. Een succes voor de heren Nico Burhoven Jaspers http://www.sdnl.nl/burhoven.htm en Paul Ruys mede initiatiefnemers van het IRM Rapport (Intergriteit Rechterlijke Macht). Ook zijn er diverse artikelen over dit onderwerp te lezen op http://www.sdnl.nl/kn.htm zoals van Prof. Twan Tak Universiteit Maastricht.

 
De heer Donner en alle kamerleden zouden de navolgende website eens moeten bezoeken. http://www.raadsheer-wedzinga.nl/wordpress/2009/03/02/zo-maar-een-paar-rechterlijke-dwalingen/
 
Kijk en luister naar de volgende uitzendingen op www.sdnl.nl :


Rechter soms niet onafhankelijk
(klik)

 


Paul Ruys: Het Zwarte Schaap
(klik)

Dit is slechts een kleine stap naar de noodzakelijke opschoning van "onze" gerechterlijke macht. Pas als er een verbod komt op alle bijbanen, nevenfuncties en bijklussen van welke aard dan ook en dat Rechters en Raadsheren alleen datgene mogen doen waarvoor wij als Nederlandse bevolking betalen, namelijk recht spreken.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig in naam van de Koningin en ik Rechter.... Raadsheer.... verklaar alleen recht te spreken en niet gehinderd te worden door welke nevenfunctie dan ook en volkomen onafhankelijk te zijn en zeker geen lid te zijn van geheime genootschappen zoals de Vrijmetselarij en de Malezer Ridders.

Dan per direct de vele honderden Raadheer en Rechter Plaatsvervangers afschaffen die vaak ook nog advocaat zijn in hert eigen arrondissement.

Hieronder deze e-mail brieven van jaren geleden aan de heer Gerd Leers, CDA en nu burgemeester van Maastricht en mevrouw Timmerman-Buck, CDA nu voorzitter van de Eerste Kamer en de Heer Hillen CDA, en nu colomnist. Het ontlokt mij de uitspraak: "bestuurlijke molens malen wel heel langzaam!". En zeg nooit meer: "dat hebben we niet geweten". Vele waarschuwingen zijn zelfs aangetekend verstuurd door Ab Flipse van www.toezicht.nl.

Alleen van Gerd Leers kreeg ik soms antwoord, www.sdnl.nl/gerd-leers.htm Van alle anderen kamerleden en bewindslieden nooit antwoord gehad, slechts nietszeggende brieven van Balkenende, verantwoordelijk voor de uitspraak: "we moeten beter naar de burgers luisteren zoals hij zei tijdens de verkiezingen in 2003, luisteren?" www.sdnl.nl/quekel26.htm

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel seniorFAXBERICHT

 

Aan             :        CDA

Faxn            :        070 318 2602

Telnr.          :        070 318 2211 (2564)

 

T.a.v.          :        Gerd Leers prive  tel.013 5344481 Fax.013 5345616

 

Van             :        Paul Quekel

Betreft        :        IRM RAPPORT

 

Referentie   :        CDA-004

Pagina's      :        3 (inclusief dit voorblad)

 

 

Mocht u dit faxbericht niet in goede orde hebben ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen. Tel. 0416-650777  Fax. 0416 - 652815

 

 

Waalwijk, 08 november 1999

 

Beste Gerd,

 

Naar aanleiding van de vele missers in uitspraken door rechters en met name van die rechters, welke advocaat zijn in hun eigen arrondissement is er door Henk Rem en Rob van der Vaart in 1996 een IRM rapport  (  I -integriteit  R -rechtelijke M -macht) uitgegeven.

 

Naar aanleiding van dit Rapport heeft onze 'adequate'  toenmalige minister  Sorgdrager een wet in voorbereiding gegeven. In het kort kwam deze wet erop meer dat advocaten in hun eigen arrondissement geen rechtertje meer mogen SPELEN.

 

Ondanks het feit dat er grote belangenverstrengelingen kunnen optreden,

(Een advocaat/rechter-plaatsvervanger moet recht spreken over een zaak van een kantoorgenoot in hetzelfde arrondissement) heeft onze huidige minister Korthals ervoor gezorgd dat dit wetsvoorstel onder druk van de advocatenlobby naar de bekende prullenbak wordt verwezen.

 

Nog los van de vraag of het verstandig is dat advocaten als rechter-plaatsvervanger optreden, doet zich het volgende voor. In een lopende procedure voor de rechtbank te Breda wordt het vonnis steeds uitgesteld omdat er onvoldoende rechters zijn om vonnissen te maken. In Breda zijn er ca. 50 vaste rechters en ruim 60 rechter-plaatsvervangers. Wat doet de rechter-plaatsvervanger nu eigenlijk?. Maken deze wel vonnissen of dient deze titel onder meer ter opsiering van de eigen c.v.?

 

Het maken van een vonnis levert ca. fl.500,= op. Voor een duurbetaalde advocaat van fl.400,= tot fl.900,= per uur is dit geen aantrekkelijke baan. Welke beweegredenen heeft een advocaat om rechter-plaatsvervanger te worden als hij geen vonnissen maakt? . Is het bedoeld om een goede ingang te hebben bij de betreffende rechtbank om bijvoorbeeld te lobbyen voor zaken die zijn kantoorgenoten in behandeling hebben?. Maakt hij indruk en tracht hij een voorsprong op te bouwen in zijn eigen zaken bij andere gerechten die ongetwijfeld weten dat deze advocaat zelf ook rechter is.

 

Het vorenstaande kan volgens mij niet de bedoeling zijn en elke schijn van partijdigheid dient te worden vermeden. Volgens mij zijn en waren rechter-plaatsvervangers aangesteld om bij drukte de overloop van zaken op te vangen. Naar verwachting maken heel veel rechter-plaatsvervangers nooit vonnissen en ontstaat de indruk dat zij om andere redenen hun positie als rechter-plaatsvervanger handhaven.

 

Is het niet verstandig om eens aan de MINISTER te vragen hoeveel rechter-plaatsvervangers er in Nederland zijn en hoeveel vonnissen zij maken?. Indien blijkt dat vele rechter-plaatsvervangers geen vonnissen maken, is het dan niet verstandig om te onderzoeken met welk doel deze rechter-plaatsvervangers aanblijven?. Ligt het niet voor de hand dat er voor deze rechter-plaatsvervangers andere motieven zijn om rechter-plaatsvervanger te blijven. Is het niet verstandig de rechter-plaatsvervangers te verplichten minstens 18 vonnissen per jaar te maken, alleen maar om te leren verstandige vonnissen te maken en om werkelijk de echte rechters adequaat te ontlasten.

 

Overigens vernam ik van een advocaat dat de situatie bij de rechtbank Maastricht nog veel schrijnender is. De wachttijd voor een vonnis loopt daar op naar meer dan een jaar, terwijl er op een bestand van een kleine 40 vaste rechters meer dan 40 rechter-plaatsvervangers zijn.    

 

Het lijkt mij zinvol om de Rechtstaat Nederland, die toch al zo weinig succes heeft  door de vele missers (IRT affaire), zich in  ieder geval in deze zaak niet laat leiden door belanghebbenden, maar door eerlijke en morele politici, die het nog steeds een eer vinden om de Nederlandse burgers te vertegenwoordigen in het parlement.

 

Beste Gerd ik schaar  je zeker tot deze categorie.

Doe er wat aan en laat de burger eerlijke en moreel verantwoorde uitspraken krijgen van  onze gezamenlijke gerechtelijke macht.

 

Het moet niet zo zijn dat de bedrijven met de grootste geldbuidel rechtszaken met slimme advocaten kunnen manipuleren en de betreffende burger jaren laten wachten op een uitspraak. Recentelijk zijn er hierover schrijnende voorbeelden te zien geweest in de diverse actualiteiten programma's op de TV.

 

Ik heb zelfs schriftelijke bewijzen van hoe en waarom dit gebeurt en hoe zaken worden overgeheveld door een slimme advocaat naar een ander arrondissement, alwaar de rechter die de uitspraak doet lid  is van een rotary club, waar ook advocaten en partners van het advocatenkantoor van de betreffende tegenpartij  lid van zijn. Je kunt de zeer negatieve uitspraak van deze rechter  ten voordele van zijn medeleden niet goedkeuren maar wat moet je eraan doen.

 

Alleen de politiek heeft de macht in opdracht van ons de gewone Nederlander hier iets aan te doen. Dus zorg er in  ieder geval voor, dat nooit, maar dan ook nooit een advocaat rechter-plaatsvervanger kan zijn in zijn eigen arrondissement, maar ook nooit in een zaak van een kantoorgenoot, ook niet van een kantoorgenoot van een gelieerd kantoor. Namelijk om hun eigen belangrijkheid te onderstrepen zie je tegenwoordig op het briefpapier van advocatenkantoren heel veel samenwerking verbanden.

 

Laat rechters en zeker de rechter-plaatsvervangers  bij wet altijd hun nevenfuncties en veranderingen van deze nevenfuncties openbaar maken in een openbaarregister dat in elke stadsbibliotheek door alle burgers opgevraagd kan worden. Ook hun lidschappen van achtingwaardige clubs zoals Lyon, Rotary, Haagse Schans, etc.

 

De gerechtelijke macht wordt net als in de gezondheidszorg een dienst, die voor de normale burger onbegrijpelijk wordt met zeer lange wachtlijsten die als uiteindelijk gevolg het volgende opleveren: bedrijf / persoon financieel uitgekleed, patiënt overleden. Laat de C van christelijk als de L van Leeuw weer eens echt brullen.

 

By the way, vraag nu eindelijk eens dat kwartje aan KOK terug.

 

Je kent nog wel mijn uitleg gedurende onze campagne in 1986. P (ra) V D A.

PRAVDA betekent waarheid. Gelooft u de Waarheid! Als Uilen het te vertellen krijgen in het sprookjesbos Nederland. Wij boekten toen als CDA een klinkende overwinning en werden de grootste partij. Laat het CDA nu een echte Meester KOK naar voren brengen (R. LUBBERS???), zodat de Nederlandse gerechten weer als van ouds gaan smaken, en de Nederlandse burger weer met plezier aan tafel gaat. Laat de sorry politiek van de vroegere socialen van Den Haag, vanuit Rotterdam het ruime sop kiezen. Misschien is Peper een zeer goede kapitein. Het doet mij deugd dat mijn brief  CDA-003  ten aanzien van de eigen woning succes heeft gehad. De eigen woning  is  in het nieuwe belastingstelsels geen vermogen meer en zit in BOX 1.

 

Met vriendelijke groet,

 

Paul Quekel 

 

N.B. Het IRM rapport  kun je bestellen bij  R. van der Vaart 7206 BT Zutphen

Tel. 06 51 424 360.

 

FAXBERICHT

Eerste Kamer CDA-fractie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.a.v. Mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck

Ursalaland 11

 

2591 GS  Den Haag

 

 

Referentie TIMMERMAN-001

 

Betr            :        Zorgen over Nederland

Pagina's      :        1 + bijlagen en brieven van Dekens

Telefoon     :         070 347 57 53

Fax             :        070

E-mail          :    m.d.a.m.timmerman@planet.nl

 

Waalwijk, 25 mei  2001

 

Geachte weledelgestrenge mevrouw Timmerman-Buck,

 

Bij deze informeren wij u over de brieven en bijlagen welke naar de heren Leers en Hillen gestuurd zijn.

 

Wij zenden u deze informatie aangezien u voorzitter bent van de commissie voor Justitie. Wij verzoeken u om de nodige aandacht te schenken aan een mogelijk protectionisme dat ontstaan is in de advocatuur.

 

Een oplossing zou kunnen zijn om gepensioneerde Rechters en Raadsheren in te zetten voor onafhankelijke tuchtrechtspraak. Deze heren belonen met een vergoeding die vrij is van alle belastingen. De Nederlandse samenleving zou er zeer bij gebaat zijn. Ook Justitie heeft dan een grote zorg minder. De Nederlandse Burger wordt hoe langer hoe meer mondiger en laat zich terecht niet meer met een kluitje in riet wegsturen.

 

Overigens het inzetten van gepensioneerden op ander gebieden zoals onderwijs en zorg kan een enorme stimulans zijn voor de Nederlandse economie. Maak echter niet de fout om de verdiensten van deze gepensioneerden te gaan belasten. Ze hebben hun hele leven lang al belasting betaald. Zie deze aanpak als een ontlasting voor de betreffende disciplines.

 

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

 

Aquvex

P.L.G. Quekel

 

c.c. Gerd Leers.

 

FAXBERICHT

Afzender Aquvex Grotestraat 413 B   5142 CB  Waalwijk

 

Tweede Kamer CDA-fractie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.a.v. Drs. J.S.J. Hillen

's-Gravenlandseweg 170

 

1217 GB Hilversum 

 

Referentie HILLEN-003

 

Betreft        :        Eerlijke samenleving

Pagina's      :        7

Telefoon      :        035 621 1326

Fax              :        035 621 8749

E-mail          :        geen

 

Waalwijk,  13 juli 2002.

 

Geachte Heer Hillen,

 

Bij deze verzoek ik u om een afspraak. Het is erg belangrijk voor mij om u over een aantal zeer onverkwikkelijke zaken op de hoogte te stellen. Wederom heb ik ervaren dat wat het CDA zo voorstaat als een fatsoenlijke, eerlijke en christelijke samenleving door velen van ons etablissement met voeten getreden wordt.

 

Als bijlage twee kleine kranten artikelen en een brief van mijn advocaat.

 

Begin dit jaar heb ik Pim Fortuyn gesproken, hij zei tegen mij 'dat de gehele rechtelijke macht alsook de Verzekeraars en Banken op de schop zouden moeten'.

 

Nu de heer Balkenende Minister President wordt en Piet Hein Donner minister van Justitie, waarbij de laatste de roem heeft om zeer snel en goed nieuwe wetgeving te  maken, die maar voor een uitleg vatbaar is, kan nu misschien een begin worden gemaakt met het afbreken van het protectionisme in en om de rechtelijke macht.

 

1e. Geen rechter en raadsheer plaatsvervangers meer in het eigen arrondissement.

 

2e. Alleen nog maar rechters in de Raden en het Hof van Discipline, mijn voorstel aan mevrouw Timmerman-Buck is geweest om hiervoor gepensioneerde rechters te gebruiken en hun verdiensten onbelast en zonder korting op hun pensioenen te betalen. Terwijl de uitspraak kennelijk ongegrond niet meer mogelijk zou moeten zijn. Deze uitspraak wordt zeer vaak gedaan, maar er wordt niet bijgehouden, waarom en hoe vaak. Ik heb hier brieven over van de NOVA. Zelfs die weten het niet. Na deze uitspraak houdt de democratie op te bestaan. 

 

3e. De Raad van Toezicht moet een wettelijke door de overheid gecontroleerde en uitgevoerde taak worden. Bijvoorbeeld door ambtenaren van EZ, Justitie en BZ aangevuld met een of twee topjournalisten.

 

4e. De wettelijke toezichthouders moeten veel grotere bevoegdheden krijgen.

 

5e Alle wettelijke toezichthouders moeten controleerbaar zijn door een overkoepelde toezichthouder waar personen van de regering, universiteiten, media en twee burgers in zitten. Er dient voor deze twee burgers en de uitgekozen media een rouleringssysteem te komen.

 

6e. De burger moet met een klacht naar een onafhankelijke toezichthouder kunnen, die boven alle partijen staat. In ieder geval een toezichthouder met een veel grotere werkgebied, bevoegdheid en invloed heeft dan de Nationale Ombudsman. Die te pas en te onpas wordt aangehaald. (zie het artikel in het Brabants Dagblad van vandaag). Nooit heeft deze over mijn zaak geoordeeld, het was Prof. Mr. J. de Ruiter, als Ombudsman Levensverzekering, die maar voor een heel klein gedeelte over mijn klacht heeft geoordeeld. Deze uitspraak achtervolgt mij al vele jaren en wordt door Delta Lloyd gebruikt om mij steeds verder monddood te maken.

 

Het slachtoffer moet beschermd worden, als is het zelfs ten koste van de dader!

 

Als deze nieuwe regering niet snel en vlug de rechtelijke macht op orde stelt en zoals de huidige verwachting is dat een economische teruggang de financiële problemen van vele burgers ernstig zal versterken dan vrees ik voor zeer zware tijden in Nederland en zal de woordelijke revolutie van Pim Fortuyn wel een gevolgd kunnen worden door een echte revolutie. Ik lees hierover op websites en in de ingezonden brieven in Nederlandse Dagbladen.

 

Als voorbeeld zou via het Ministerie van Justitie en Financiën nu reeds een parlementaire enquête gestart kunnen worden naar de beleggingsproducten van Verzekeraars en Banken.

 

Nu nog kan een en ander hersteld worden zonder vele miljarden euro's aan kosten en claims.

 

Als men nu van overheidswege niet ingrijpt en paal en perk stelt aan de roofridders die de Nederlandse Burgers hebben opgezadeld met vele ondoorzichtige, veel te dure en onzinnige financiële beleggingsproducten waarvan nu nog steeds geen fatsoenlijke financiële bijsluiter voorhanden is dan zal dit letterlijke dood gaan betekenen voor vele mensen in onze samenleving. Ze zullen ten onder gaan aan de financiële malaise van de meer dan 700 miljard gulden schuld aan hypotheken.

 

Het zijn maar weinigen die de moed en durf hebben om zich te verzetten. Waarbij komt dat de tegenwoordige jeugd niet geleerd heeft met tegenslagen om te gaan. 

 

 

Ik kan u nog veel meer vertellen, maar ik zou u graag eens ontmoeten. Ook de heer Balkenende, met Mat Herber heb ik al gesproken tijdens de ledenvergadering.

 

Lees over mij op de website www.sdnl.nl/quekel-7.htm of op www.toezicht.nl en lees ook over Verzekeraars op www.sgsl.nl en www.lijf-behoed.nl het zwartboek. In het zwartboek staan enkele voorbeelden, 'maar vergis u niet meneer, dit zijn er tienduizenden en tienduizenden, it's a bloody shame and a hell of a job'.

  

Lees vooral: Lees in ieder geval voor u eigen inzicht de artikelen over Verzekeraars:

 

BELASTINGRAMP 21e EEUW:  http://www.sdnl.nl/flipse-1.htm

 

Wilt u deze informatie doorsturen naar de heren Balkenende en Donner en naar iedereen waarvan u vindt dat hij deze informatie kan gebruiken.    

 

Geef mij in ieder geval een antwoord.

 

Er waait in dit opzicht zelfs een nieuwe wind door Nederland, op mijn brief over Minister Borst krijg ik nu zelfs antwoord van de SP en D66, verbazingwekkend! Mevrouw Goes, beleidsmedewerker Gezondheidszorg van D66 is het zelfs met mijn zienswijze eens. Alleen jammer dat mijn zienswijze al van 1985/1986 was.

 

Als u hierover meer wilt weten, stuurt u dan uw e-mail adres.

 

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

 

Aquvex Beheer BV

 

P.L.G. Quekel een CDA-er in hart en nieren die op Pim Fortuyn heeft gestemd.