Paul Quekel waarschuwde heel lang (in 1996 en juli 2002) voor de gevaren van woekerpolissen. Hij informeerde de Kamer

Wachtlijsten en gezondheidszorg in Nederland, het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986
NOVA-uitzending bewijst misbruik van algemene middelen door graaien en snaaien

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Interviews met Paul Quekel sr. over wachtlijsten en automatisering in 1986 en 1988
Zie het blad Business uit 1986 en zie het blad Werkgever uit 1988


Wachtlijsten en Gezondheidszorg in Nederland,
het zal ze een zorg zijn, al vanaf 1986

    Zie de NOVA-uitzendingen: en

Nog wat meer historie:
H. Wijffels en prof. A. Bakker

Archief van Paul Quekel senior bij de SDN:

Paul Quekel strijdt al vele jaren om de waarheid boven tafel te krijgen
Artikel van Theo van Gogh over klassenjustitie inzake de familie Quekel contra Delta Lloyd
Brief aan Kamerlid Bruls (CDA), dan begrijpt u misschien iets meer van mijn beweegredenen
Artikel van Theo van Gogh over Klassenjustitie inzake de familie Quekel contra Delta Lloyd
Recht dat krom is maakt arm die eerlijk is
Harry Mens: Worden we niet allemaal belazerd door Paars en Kok, Zalm en Vermeend?
Twaalf persoonlijke brieven aan Pim Fortuyn o.a. inzake klokkenluiders
Antwoord van de Stichting Toezicht Effectenverkeer aan Paul Quekel
Aan de voorzitter van de STE mr. Docters van Leeuwen over mijn conflict met Delta Lloyd
Aan Europees Commissielid Frits Bolkestein met Klacht Delta Lloyd, Verzekeraars en KPN
Fax aan CDA, Gerd Leers (2e Kamer) en Johan de Koning
Brief aan heer A. Docters van Leeuwen over de uitbreiding van de bevoegdheden van de STE
Sommatie m.b.t. het toezenden van brieven aan bestuursleden en directie van Delta Lloyd
De aandelen van de Delta Lloyd Beleggingsfondsen zijn per 1 mei 2001 gesplitst
Pim Fortuyn, de schrik van de gevestigde politieke orde en middenstanders in maatpak
Mailing over congres met Pim Fortuyn geeft scherpe reacties
STE of AFM impotent m.b.t. controle van o.a. Delta Lloyd?
Delta Lloyd: Delta Lloyd: Und kein Ende. Operatie: kansen kunnen keren
Delta Lloyd start kort geding tegen Paul Quekel om hem het zwijgen op te leggen
Vonnis van de Rechtbank Amsterdam inzake Delta Lloyd vs Quekel
Verzekerde krijgt verbod tot stalken schrijft de Telegraaf over Quekel versus Delta Lloyd
VEB wil meer 'blauw' op de beurs om knoeiers harder aan te pakken
Minister-president Balkenende wenst geen verdere briefwisseling met Paul Quekel
De onervarenheid van Mat Herben, de geilheid van Balkenende om premier te worden
Waarom valt u mij lastig in deze duistere dagen voor Kerst?
Wie spreekt van lage dunk en het bevattingsvermogen van de gekapittelde beroepsgroep?
Brief aan de heer Docters van Leeuwen (STE) en van Stichting Toezichthoudend Nederland
Parlementaire onschendbaarheid is geen vrijbrief voor Morele (on)schendbaarheid
De zaak Paul Quekel betreft een al jaren slepend conflict met Delta Lloyd
Politiegeweld en machtsmisbruik en gratis seks door politiebadge aan de kaak gesteld
Aan de redactie: U schrijft vandaag over Asielzoekers en illegalen en Gemeentes
Advocatenkantoor Nauta Dutilh in de problemen wegens fraude bij Parmalat
Het digitale patiëntendossier had Quekel al klaar in 1986
Longkanker door radonstraling in huis eist tot 1000 doden per jaar
De leugen regeert bij het GroenLinks van Marijke Vos
Hoezo we hebben het niet geweten? Intussen is ook Balkenende door het ijs gezakt!
Inspectie wil vervolging Jomanda: Genezend medium misleidde Sylvia Millecam
Wachtlijsten en artikelen van journalist Ton de Jong uit 1987 in Brabants Dagblad
Boekel de Nerée lijkt advocaat van de Duivel inzake Delta Lloyd versus Quekel
Men wordt wakker inzake beleggingsproducten en vindt dat de politiek moet ingrijpen
Beste kamerleden, journalisten e.a., hoezo onafhankelijke rechtspraak?
Geachte heer Marijnissen, beste Jan, Hoe onafhankelijk is onze rechtspraak?
Delta Lloyd dreigt met kort geding ex-polishouder Quekel definitief monddood te maken
Vriendjespolitiek leidt tot uitdunnen top Delta Lloyd
Delta Lloyd dreigt met kort geding ex-polishouder Quekel definitief monddood te maken
An idea to support relief operations and save human lives: Project Rainforest
Column in Brabants Dagblad hoe langer hoe meer buiten de werkelijkheid
De lobby van prof. A. Bakker was desastreus voor computerbedrijf Comdes
Interviews met Paul Quekel sr. over automatisering in 1986 en 1988
Opmerking over het CDA van Paul Quekel sr.: Mooie tekst, vooral Christus Deed Anders
Brief aan de heer Bruls met column van Theo van Gogh over Paul Quekel
Interviews met Paul Quekel sr. over automatisering van Comdes BV in 1986 en 1988
Recht dat krom is maakt arm die eerlijk is. De CDA-top weet er van !
Het antwoord aan mevrouw Femke Halsema n.a.v. een artikel in Trouw
NOVA-uitzending bewijst misbruik van algemene middelen voor graaien en snaaien
Prachtige column over schuld. Het is echter niet schuld waarover u schrijft maar gevolg
De politieke cultuur in Nederland is rot tot op het bot!
Ons systeem sociaal lijkt op Kafka
De sociale dienst van Waalwijk en Tilburg maken het al te bont
Het kwalijke ontmoedigingsbeleid van sociale diensten t.o.v. ondernemers in moeilijkheden
Onze bevindingen inzake de Nederlandse gezondheidszorg
Slachtoffers van het systeem van verplichte procesvertegenwoordiging
Gesprek met Binnert de Beaufort van het blad Quote en Quote Finance
Brief van Mr. Knoops aan Prof. Mr. H. Stein over advies rechtsvraag
Brieven van Mr. Knoops en aan senior-docent Jongbloed over advies rechtsvraag
Dagvaarding van Delta Lloyd op 30 december 1997 door Mr. Knoops & Partners
Aansprakelijkstelling van Delta Lloyd en aanbod van Delta Lloyd van f. 80.000
Uitspraak van de Raad van Toezicht inzake declaratiegedrag van Mr. Knoops
De geestelijke weerstand van de cliënten van Knoops & Partners
De ambtelijke top van NMA moet direct en op staande voet ontslagen
Bart Mos en Siep Wynia durven kritisch geluid over banken en verzekeraars te laten horen
Mantelzorg, wachtlijsten en gezondheidszorg in Nederland, het zal ze een zorg zijn
Grove nalatigheid in de infrastructuur, het zal ze 'n zorg zijn, al vanaf 1986
Antwoorden op vragen van de Kamerleden Heemskerk en Wolfsen over de Parmalat-zaak
Politici, AFM, CPB, DNB, PVK en anderen zijn al vanaf 2000 gewaarschuwd voor de crisis !
Nederlandse Staat aangeklaagd bij Verenigde Naties door drie Nederlandse burgers
Interviews met Paul Quekel sr. over automatisering in 1986 en 1988
Tientallen malen hebben kamerleden en overheidsorganisaties en media waarschuwingen
Een Eerste Kamerlid vertelde mij: 'Echte democratie in Nederland bestaat niet'
Geachte Kamerleden van de Vaste Kamercommissies Financiƫn en Justitie, e.a.
Paul Quekel, de doener, werkgever in de automatisering, een niet onderkend genie
Hoe eerlijk is (SER) was (RABO) Herman Wijffels ??
Balkenende schreef mij zelfs dat hij mijn brieven voortaan als kennisgeving zou aannemen
Abuse-meldingen voor ongewenste mail inmiddels politiek instrument voor censuur
Laten we nooit vergeten...!! Terrorisme: de wortel van het kwaad
Grond is van ons allen en niet van speculanten. Sociaal Noodplan Woningbezit, Huurwoningen