Parlementaire vragen van het lid Verkerk (AOV)
over de publicatie in Al-Ahram

AOV . . . Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Fractie Hendriks
  Vragen van het lid Verkerk (AOV) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken.
  1. Herinnert u zich het antwoord van de Minister van Justitie d.d. 7 mei 1996 (Aanhangsel Handelingen nr. 2243 Vergaderjaar 1995 - 1996) over toezicht op moskeeën?

  2. Kent u de publicatie in het Egyptische dagblad Al-Ahram van 18 februari jl?*)

  3. Bent u bereid de geschetste aangelegenheid, als voorzitter van de Europese Unie, in Unieverband te bespreken?

  4. Bent u bereid bij de Egyptische regering, zo mogelijk in Unieverband aan te dringen op bescherming van de koptische christenen in Zuid-Egypte, omdat deze niet voldoende is gebleken? **)

  5. Hebt u thans aanwijzingen dat in Nederland financiële steun wordt verleend aan moslim-extremistische groeperingen in Egypte?

  6. Zijn in Nederland dergelijke groeperingen aanwezig of vertegenwoordigd?


   *) In Al-Ahram d.d. Februari jl. Is sprake van een verschil van mening onder fundamentalistische groeperingen in Egypte, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland en Zwitserland over een aanslag op de koptische kerk in het dorp Abukorkas, Zuid-Egypte, met tien doden en een aantal gewonden. Een deel keurt de aanslag af, een deel keurt haar goed. Het bericht in Al-Ahram vermeldt verder dat er grote geldbedragen uit inzamelingen van moskeeën in deze landen (dus ook Nederland) zijn opgedoken, die bestemd zijn voor de rekening van de "Gammaa Islamia" en dergelijke groepen.

   **) Nederlandse Dagblad van 14 januari jl.

  19 februari 1997