Actie partijen AOV en UNIE 55+ rond stijging OZB

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

Tweede Kamerfractie van het Algemeen Ouderen Verbond

MEDEWERKERS AOV - FRACTIE TWEEDE KAMER

W.J. Verkerk, fractievoorzitter

MW. mr Joke Koole en
drs Laurent-Jan van den Bogaard, beleidsmedewerkers

MW. Marielle Trieling en
MW. Noor Schutter, persoonlijk medewerksters

C.S. van Wingerden

Drs. Michael Stekelenburg, beleidsmedewerker

Mv. Petri van der Togt, persoonlijk medewerkster

   
   
   TELEFOONNUMMERS, doorkiesnummers:
   
   W.J. Verkerk         070 - 3183935
   mobiel telefoonnummer:    06 53958547
   
   J. Koole           3183934
   M. Trieling          3182934
   L. Schutter          idem
   L.J. van den Bogaard     idem
   C.S. van Wingerden      3182812
   M. Stekelenburg        3182819
   P. v.d. Togt         3183812
   
   Fax:             070 - 3183939
   

  Voor belangstellenden zijn nog exemplaren van vorige afleveringen van het AOV
  Fractienieuws beschikbaar. Indien U nog een exemplaar wilt ontvangen schrijft U dan naar:

  AOV Tweede Kamerfractie, Postbus 20018, 2500 EA DEN HAAG