Wil Verkerk over de relatie tussen parlement en pers

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

De relatie Parlement en Pers dus ook eens als Kamerlid bekijken
PARLEMENT EN PERS


Als oud-journalist voor Zeelands enige dagblad - de PZC, ben ik onlangs uitgenodigd door het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen om te spreken over Parlement & Pers. De relatie Parlement - Pers dus eens als Kamerlid bekijken. Het is hier niet de plaats om mijn causerie te herhalen. Ik wil U alleen mijn stellingen laten horen, die het slot van mijn lezing vormden.

 1. Journalistieke en politieke eerlijkheid duren het langst.

 2. Liever een journalist bij de hand dan tien in de gebakken lucht.

 3. Journalisten dienen voordat zij in de parlementaire journalistiek gaan eerst een (betaalde) stage te lopen bij een Kamerfractie.

 4. Een Kamerlid kan niet en Kamerlid en voorzitter of bestuurslid zijn van een politieke partij.

 5. Een goede partijbestuurder moet minstens tweemaal vier jaar in dit bestuur blijven werken en niet eerder een Kamerlidmaatschap ambiëren.

Willibrord J. Verkerk


  De Gelderlander

  van 06/02/1997

Partijen voor ouderen gaan samenwerken

  Door onze redactie binnenland

  Den Haag

  Het Algemeen Ouderenverbond (twee zetels in de Tweede Kamer, een in de senaat) en de Unie 55+ (een zetel in de Tweede Kamer) hebben gisteren in Den Haag een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het doel is een fusie tussen de twee partijen. AOV en Unie streven ernaar bij de verkiezingen in 1998 tenminste net zoveel zetels te behalen als in 1994. Toen kwamen zijn met zeven vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, maar de AOV-fractie viel na een fors aantal ruzies uiteen in drie delen: de groep Nijpels (drie zetels), het AOV en Hendriks. Voorzitter J. Goeman van de Unie 55+ zei gisteren te betreuren dat het niet is gelukt de Groep Nijpels, die zich buiten de kamer Senioren 2000 noemt, bij de samenwerking te betrekken. Goeman gaf toe dat persoonlijke conflicten vruchtbare contacten in de weg staan.van 25/09/1996

Ouderenpartijen gaan samenwerken in Kamer

  Van onze verslaggeefster

  DEN HAAG

  De twee ouderenpartijen Unie 55 + en het AOV gaan in de Tweede Kamer samenwerken. De fracties (een en twee man sterk) zullen bij debatten namens elkaar het woord voeren. Dat stelt ze in staat vaker mee te doen aan grote debatten. Op regionaal en lokaal niveau werken Unie 55+ en AOV al samen De partijbesturen proberen bij de volgende kamerverkiezingen met een gezamenlijke lijst te komen.

  Met de Groep Nijpels, met drie kamerleden de grootste Ouderenfractie. wordt geen samenwerking gezocht. Volgens Unie 55+ heeft die fractie daar niet om gevraagd en is er landelijk geen uitgebreide partijorganisatie. Ook speelt mee dat de Groep Nijpels is ontstaan na ruzies in de AOV-fractie.