De voetganger onder de voet gelopen bij oversteken

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

Voetgangers in het verkeer en vervoer

Door Willibrord Verkerk.

Bij de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat heb ik mij, namens AOV en Unie 55+, de tolk gemaakt van de drie miljoen Nederlanders die nooit auto rijden. Ouderen en bejaarden zijn het, mensen die moeilijk ter been zijn, gehandicapten, blinden, kinderen onder de achttien jaar. De fout van vele automobilisten is, dat ze vergeten dat ze zelf voetganger zijn. We lopen allemaal wel eens. Als er al een gemiddelde Nederlander bestaat, dan verplaatst die zich per jaar zestienhonderd keer te voet en maar 620 keer per auto.

    Plaats en bescherming van de voetganger

In het recente advies van de Raad voor Verkeer en Waterstaat over "Voetgangers in het verkeer en vervoer" kan men lezen dat 35 % van ons allen gaat lopen als de afstand tot ons doel minder dan 2500 meter bedraagt. Veertig procent neemt de fiets en 23 % de auto voor zo'n klein stukje. Kortom: we mogen best wat meer stilstaan bij onszelf als voetganger. Ik verwijs naar Prof. Asmussen en zijn bekende, recent gepubliceerde rapport over "de nieuwe norm-mens". Volgens professor Asmussen worden veel verkeerssystemen ontworpen door mannen van middelbare leeftijd. Hun "norm-mens" is een optimaal fit mens tussen de 20 en de 55 jaar. Vijf miljoen Nederlanders voldoen niet aan die normmens. Asmussen pleit voor een nieuwe norm-mens en voor een openbare ruimte die daarmee rekening houdt. Met een mens die zijn fysieke en geestelijke beperking heeft. Verkeers- en vervoerssystemen moeten daaraan worden aangepast.

    Er is iets mis met de verkeerslichten

Wettelijk is niet meer vastgelegd dan dat gewoon groen licht en knipperend groen zijn afgestemd op de lengte van de oversteekplaats. De voetgangerssnelheid wordt bepaald op maximaal een meter en twintig centimeter per seconde. Dat is een voetstap van vier stoeptegels groot. Dat heet marstempo. Mij is gebleken dat dit maximum door tal van gemeenten als normale stap wordt genomen. Maar er zijn ook andere. In Schiedam bijvoorbeeld wordt één meter per seconde genomen dat is een voetstap van ruim drie stoeptegels. Dit heet in het jargon flink wandeltempo. In de meeste gemeentelijke verkeerscirculatieplannen staat geen woord over de voetgangerslichten.

    Marstempo

"Voor de rijkswegen is ook de "ontruimingstijd" voor voetgangers gesteld op 1,20 meter per seconde, dus het marstempo. Ouderen, bejaarden, minder validen en gehandicapten, maar ook moeders met kinder- of wandelwagens moeten dus met een snelheid die ligt tussen marstempo en flink wandeltempo oversteken. AOV en Unie 55+ pleiten voor een veel lager aantal meters in de wet, namelijk 0,6 'n/sec, à 0,8 meter wat wordt genoemd wandeltempo. vergeet U niet dat dit nog altijd voetstappen zijn zo breed als twee trottoirtegels! Tilburg hanteert bij verzorgings- en ouderencentra voor oversteken een voetgangerssnelheid van 0,8 meter per seconde. Een voorbeeld van een jets beter aangepaste snelheid. Maar het is niet goed genoeg De minister heeft mij toegezegd onderzoek te laten doen naar de effecten van de nu bij veel gemeenten toegepaste oversteeksnelheden.

    Niks geen onderzoek!

Na veel gedraal is minister Jorritsma onlangs met haar 'onderzoek" gekomen. Dat komt neer op het tellen van de seconden die iemand heeft om over te steken. Geen onderzoek of opzet voor een onderzoek. In de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat hebben we nu besloten dat haar "dunne" antwoord wordt betrokken bij een overleg over verkeersveiligheid. Ondertussen ga ik zelf een al begonnen onderzoek uitbreiden. Misschien komt er uiteindelijk wel een voorstel tot wijziging van de betreffende regeling uit.

    SPOORWEGEN

Overwegen

Veilig Verkeer Nederland heeft een probleem met NS. De NS blijken de tijd in te korten tussen de sluiting van overwegbomen en het moment dat een trein passeert. De praktijk wordt, volgens Veilig Verkeer Nederland, vijf of zes seconden (VVN), terwijl de NS zelf als norm hebben acht seconden. Volgens VVN zijn door deze handelwijze op de overweg bij Naarden twee doden gevallen. Minister Jorritsma heeft mij beloofd dit jaar een onderzoek bij de overwegen te laten verrichten door de Rijksverkeersinspectie.