AOV Houdt poot stijf bij gezondheidszorg

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

    Door: Joke Koole-Guns

Het is zover! Het kunstgebit kan terug in het ziekenfonds, iets waar het AOV van meet af aan voor heeft geijverd. Op 14 februari 1996 verschenen in de Volkskrant uiteenlopende opinies over de mogelijke voor- en nadelen van een door het ziekenfonds vergoed kunstgebit.

Will Verkerk, fractievoorzitter van het AOV, nam het toen reeds op voor een belangrijke groep gedupeerden toen hij pleitte: "Het kunstgebit terug in het ziekenfonds? Liever vandaag dan morgen; dat geldt zeker voor de ouderen en de sociale minima. Wel valt te betreuren dat dergelijke positieve stappen steeds langs een omweg worden genomen.

Regeringspartijen stribbelen tegen en stellen totaal andere prioriteiten binnen het door hen gevoerde beleid. Toch hebben ze het er moeilijk mee de eer van een "sympathiek besluit aan kleine partijen te laten. Dus springen ze nog net op de laatste kar en.... gaan met de pluimen lopen. Zo verging het ook het kunstgebit. Na een kunstgebit-pleidooi door AOV en Unie 55+ waren eerst moties van Oudkerk (PvdA) en Van Boxtel (D66) nodig om de regeringspartijen over de streep te halen. Gelukkig wel met het door het AOV beoogde resultaat.


    Kunstgebit?

Sinds minister Borst van Volksgezondheid begin vorig jaar de vergoeding van de gebitsprothese deels uit het Ziekenfonds haalde, zijn er minder kunstgebitten verkocht. Een belangrijke groep is gedupeerd door haar maatregel: de ouderen met een klein inkomen. Moet het kunstgebit terug in het ziekenfondspakket?

W.J. Verkerk fractievoorzitter Algemeen Ouderen Verbond in de Tweede Kamer: 'Laten we hopen dat de Ziekenfondsraad niet met de mond vol tanden staat. Het kunstgebit helemaal terug in het ziekenfonds? Liever vandaag dan morgen; dat geldt zeker voor de ouderen en de sociale minima. Als je een slecht gebit hebt, krijg je het aan je maag en moet je bij andere instanties aankloppen voor geneeskundige hulp, wat ook veel geld kost. 'Ik heb gelezen dat de tandartsenorganisatie tegen is omdat ze bang is dat mensen zo maar kiezen en tanden laten trekken en zich dan even om de hoek een kunstgebit laten aanmeten. Dat was misschien zo in de tijd dat ook die tandtechnische laboratoria als paddestoelen uit de grond rezen, met nogal wat prutsers ertussen. Ik zeg: de tandartsen moeten hun klanten de noodzaak van preventie voorhouden. Ze moeten zeggen: niet alleen met de auto naar de garage, maar ook met de mond naar de tandarts. Tandartsen hebben meer belang bij een goed gebit dan bij een kunstgebit!