Leerkes voorgdragen voor de vacature in het presidium

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

Voordracht voor de vacature in het presidium van de Tweede Kamer

Tweede Kamerfracties van Ouderen Partijen

Unanieme voordracht voor vacature in het Presidium van de Tweede Kamer


Door het vertrek van kamerlid L.E.C. Bogaard in september 1996 is een vacature ontstaan in het presidium van de Tweede Kamer. De vier ouderenfracties in de Kamer hebben unaniem besloten om de heer H.A. Leerkes voor te dragen voor benoeming op de vrijgekomen zetel in het presidium.