Minister bereid tot onderzoek borstkanker bij vrouwen boven 70

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

Door: Wil Verkerk (Tweede Kamerlid), april 1997
Bij de behandeling van de begroting 1997 Volksgezondheid c.a. heb ik gezegd dat borstkanker-onderzoek bij vrouwen boven de zeventig jaar noodzakelijk is. Uit onderzoek is al gebleken dat borstkanker bij deze groep evenveel of zelfs vaker voorkomt dan bij vrouwen onder de zeventig. Bovendien zijn de genezingskansen even groot. Ook heb ik gepleit voor verlaging van de drempel door bijv. onderzoekswagens bij verzorgingscentra en ouderenwoningen neer te zetten.

Mevrouw Borst beloofde in april dit jaar een besluit (financiën !) hierover te nemen. Ze toonde een "positieve grondhouding", zoals ze het noemde. Een en ander was afhankelijk van twee adviezen: een, inmiddels uitgebracht positief advies van de Ziekenfondsraad en een van de Gezondheidsraad.

De laatste Raad verwacht binnenkort de adviesaanvraag van de minister. Dus dat duurt weer aardig lang ! Fracties AOV en Unie 55+ wachten (met enig ongeduld) op het besluit van mevrouw Borst. De groep 70 jaar en hoger werd in 1993 geschrapt uit de onderzoeken. Als men weer uitgaat van 30% deelneemsters, dat zijn er + 135.000 jaarlijks. En de bevolking wordt ouder

Zie ook de vraag aan Minister Borst over de kosten van de gezondheidszorg