Ingrediënten voor Kamerlidmaatschap: men komt tijd tekort

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

  Door: Wil Verkerk (fractievoorzitter AOV), april 1997

   Van Apartheid tot Eenheid

  
  In het nummer van 'AOV Nieuws' geven de AOV-fracties in de Tweede en de Eerste Kamer U een indruk van
  hetgeen er in het nieuwe parlementaire jaar sinds september jl. tot heden is gebeurd.
  
  

  Het begon met de beschouwingen bij de begrotingsbehandeling in september, met daarna o.m. de besprekingen van een aantal deelbegrotingen. Daarbij kunt U denken aan Financiën, Sociale Zaken, Volksgezondheid c.a., Volkshuisvesting c.a. en Verkeer en Waterstaat. Mocht U de complete teksten willen nalezen dan verzoeken wij U die te vragen aan de medewerkers van de AOV-fractie.

  Maar het ging ook over het tracé voor de Hoge Snelheids-Lijn, over het "tabak-ontmoedigingsbeleid" en - bijvoorbeeld - in de Eerste Kamer over de herindelingsplannen van ons land. Van veel belang achten wij de tot stand gekomen samenwerking tussen de AOV-fractie en de fractie van Unie 55+ in de Tweede Kamer. Daardoor kon - te beginnen bij de begrotingsbehandeling van een aantal ministeries worden gesproken ook namens de fractie van Unie 55+. De Unie 55+ heeft dit ook beloofd te doen. Er is een taakverdeling gemaakt en de medewerkers hebben regelmatig overleg. Natuurlijk is alles voor verbetering vatbaar, maar de eerste stappen voor een nauwere samenwerking zijn gezet. Met behoud van de eigen verantwoordelijkheid als Kamerlid en als fractie.

  SOLIDARITEIT GEEFT ZEKERHEID

  Als bijlage bij het Fractieblad treft U aan het onderzoeksrapport "Solidariteit geeft zekerheid". Dit rapport is geschreven door mevr. Drs. Minca Verboom, medewerkster van het Politiek Wetenschappelijk Instituut van de Ouderen Unie 55+ en van de Unie - fractie in de Tweede Kamer. Het kwam tot stand in samenwerking met een werkgroep Pensioenen AOV/Unie 55+. Extra exemplaren zijn beschikbaar op de fractiebureaus van AOV resp. Unie 55+ in de Tweede Kamer. Dit rapport van mevrouw Verboom geeft een heldere visie op "een solide pensioen voor jong en oud".

  AOV NIEUWS

  Uitgave en copyright AOV-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

  In dit nummer o.m.

  • Grote partijen "lenen" ideeën van AOV
  • volksgezondheid
  • Sociale Wetgeving
  • Volkshuisvesting