Actie partijen AOV en UNIE 55+ rond stijging OZB

Wat weten politici van uitzichtloze armoede en verrijking aan de top ..??

Armoede . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . AOV

Men had al ontdekt dat van lang niet alle huizen taxatierapporten bestaan

Door: Wil Verkerk (fractievoorzitter AOV)

De samenwerkende landelijke ouderenpartijen AOV en Ouderen Unie 55+ voeren - te beginnen in de afdeling Schiedam, Vlaardingen, Maassluis - actie tegen de (te) hoge onroerend zaakbelasting. Eerst werd, zo vertellen voorzitter Cathelijne en echtgenoot Jaap Raaphorst, in de eigen Schiedamse wijk eens nagegaan wat de mensen eigenlijk vonden van de hogere gemeentelijke belastingaanslag vanwege hogere taxaties van huur- of koopwoning. Een week later volgde Vlaardingen. AOV/Unie 55+ zorgden voor bezwaarschriften en voor hulp bij invulling. De eerste week kreeg het actiecomité 50 a 60 reacties, de tweede week steeg het aantal reacties tot ongekende hoogten.

Nu -midden maart- zijn ruim 5000 bezwaarschriften de deur uit. Huurdersverenigingen kwamen voor complete woonbuurten bezwaarformulieren halen. Het actiecomité is voor dit gebied van de waterweg bijna klaar. Ervaringen: burgers moeten soms 40 % meer betalen aan de zaakbelasting, maar sommige bedrijven betalen minder. Men had al ontdekt dat van lang niet alle huizen taxatierapporten bestaan, waarop de burger recht heeft. In Schiedam zijn geen taxaties beschikbaar van zo'n 600 huizen, in Vlaardingen gaat het om zo'n 1000 woningen. De gemeente Schiedam wist niet welke "peilwoning" was genomen voor een bepaalde buurt. Kranten en regionale radio staan "bol".

van de actie van AOV en Unie 55+ aan de Nieuwe Waterweg, die trouwens al drie jaar nauw samen werken. Het aantal leden van deze actieve afdeling (met een prima ledenblad) 16 verdrievoudigd, zo blij zijn de huurders met de hulp die ze krijgen. Nu zijn Tholen, Brabant en Twente ook begonnen met de bezwaarschriften tegen de onroerende zaakbelasting.


    Ouderenpartijen tegen taxaties

    DEN HAAG - Het Algemeen Ouderenverbond en de Unie 55+ zullen actie voeren tegen de hogere taxaties van onroerend goed, die het gevolg zijn van een op 1 januari van kracht geworden wet Volgens de partijen gaat vooral bij oudere huizen de taxatiewaarde sterk omhoog. De bewoners zijn daardoor aanzienlijk meer kwijt aan onroerende zaakbelasting.

    De ouderenpartijen roepen burgers op de hertaxatie aan te vechten. Ze verlenen steun bij het indienen van bezwaarschriften via regionale contactpunten. Een proef in Zuid-Holland met deze actie leverde volgens de partijen een groot succes op. In 80 procent van de gevallen leidde een bezwaarschrift tot een lagere taxatiewaarde.

    Algemeen Dagblad van 11-03-1997