Kamervragen over technolease Philips / Rabobank

EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Werkgroep uit Kamer stelt vragen over technolease op

Van onze verslaggever, 5 februari 1997

DEN HAAG - Een werkgroep van leden van de Tweede Kamer gaat vragen formuleren over de technolease-constructie, de fiscale steun voor Philips en Fokker in 1993 en 1994. De vragen zullen worden voorgelegd aan het kabinet, de Algemene Rekenkamer en eventuele betrokkenen uit die jaren die inmiddels de politiek hebben verlaten. De Tweede Kamer heeft daartoe dinsdag besloten omdat ze meer inzicht wil hebben in de besluitvorming over deze constructie. De kamerleden vermoeden dat ze in 1994, toen het kabinet in een besloten vergadering informatie gaf over de omstreden steun, misleid is. Met de technolease zou bijna twee miljard gulden gemoeid zijn, blijkt achteraf.

Na de beantwoording van de vragen besluit de Kamer of er meer onderzoek nodig is. 'Ik kan me herinneren dat ons indertijd is gezegd dat het om enkele honderden miljoenen ging', zegt het D66-kamerlid Ybema nu. Ybema is voorzitter van de kamercommissie voor Financiën. Zijn collega Van Rey (VVD), voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, zegt toen eenzelfde bedrag gehoord te hebben. De Kamer zal vragen donderdag voorleggen aan de betrokkenen, onder wie mogelijkerwijs 'oud-bewindslieden', aldus Ybema. Dat betreft ex-minister Andriessen van Economische Zaken en ex-staatssecretaris Van Amelsfoort van Financiën. Premier Kok was indertijd minister van Financiën.

Ook de Rekenkamer, die de technolease al eerder onderzocht, zal om nieuwe informatie gevraagd worden. Deze onafhankelijke instelling die de rijksuitgaven onderzoekt, reageerde gisteren niet enthousiast. 'De precieze cijfer kan de Kamer zelf rechtstreeks aan het kabinet vragen', aldus woordvoerder van de Wal. 'Het is omslachtig om dat aan ons te vragen. Daarnaast is de Kamer zelf veel beter toegerust dan wij om te onderzoeken of ze verkeerd geïnformeerd is'. De geluidsbanden met de opnamen van de besloten van 23 juni 1994 zouden zijn gewist in opdracht van PvdA-kamerlid Vos. 'Ik was geen voorzitter van die vergadering, en heb daar nooit iets over gezegd.' De banden zijn gewist nadat de Algemene Rekenkamer had verzocht ze te mogen afluisteren.