Motie van Aanwijzing
Spaarfonds AOW . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . De Boekenplank

De enige mogelijkheid voor de PvdA om niet 30 zetels kwijt te raken is aandacht hiervoor

Welke oplossingen bieden de lijsttrekkers niet die u hartgrondig wel wenst ?


Verslag van het telefoongesprek d.d. 17 februari 2017 tussen Officier van Justitie mr. J.R. Klunder van het Arrondissementsparket
Oost-Nederland en Gonnie Akkermans, voorzitter van de Stichting "Vrouwe Justitia in Verval". Nu eerst enige cruciale toelichting.

Integriteitstest voor alle kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017
Ben je tevreden met de verkiezingsretoriek? Doe dan helemaal niks. Zo niet? Sponsor ons !

Bewijs van verzending en ontvangst van het WOB-verzoek m.b.t. de corruptie bij de rechterlijke macht
Geen enkele kandidaat die de eed op de Grondwet aflegt kan een dergelijk bewijs van corruptie negeren
Journalisten evenmin...!! Of toch...?? Eis daarom het examen van de integriteitstest van alle kandidaten

Integriteitstest voor de kandidaten en Tweede Kamerleden m.b.t. corruptie bij de rechterlijke macht
De Officier van Justitie eist dat iedereen zich aan de wet houdt. Maar..., er zijn uitzonderingen (klik)

     

Ontluisterende ontmaskering van 'n foute officier van Justitie mr R. Mud in de zaken van Rietveld & Zaky
Ir. R.A.A. Rietveld verzoekt minister van der Steur persoonlijk om interventie bij corruptie rond het UWV

Documenten die de verwarring bij het UWV illustreren m.b.t. zijn WAO-uitkering. Zie ook De Telegraaf ...!
Dr. J.M. Eustatia uit Curašao klaagt over corruptie bij de rechterlijke macht en advocatuur op de Antillen

CBD-olie en andere producten en preparaten ter bevordering van de gezondheid en welbevinden

Even tussendoor: er zijn 41 steunbetuigingen voor H.H. Bor voor de Nobelprijs Economie naar Oslo vanuit de SDN zelf. Anderen die het persoonlijk hebben gedaan komen daar nog bij. Hoeveel? Geen idee....!.

Geachte Kamerleden, U hebt bij uw aantreden de eed afgelegd of belofte gedaan om zonder last of ruggespraak als volksvertegenwoordiger te functioneren. Vele pogingen van burgers om u daaraan te houden blijken toch vergeefs te zijn. Met name de recente reactie van GroenLinks om de aan de fractievoorzitters toegezonden DVD te laten vernietigen, omdat men bij GroenLinks een dergelijk medium niet wenst te gebruiken. En dan op mijn verzoek die DVD maar terug te sturen of naar iemand die op ambtseed wel ge´nteresseerd is in machtsmisbruik, corruptie en valsheid in geschrift, gepleegd door de staande en zittende magistratuur.

Dit op instigatie van het College van Procureurs-generaal, naar aanleiding van een aanwijzing van oud-minister Hirsch Ballin om alle zaken waarbij fraude aannemelijk is en gepleegd door een curator onder verantwoordelijkheid van een rechter-commissaris, dan alle art. 12 Sv-procedures altijd op te laten leggen met de afstemming van de minister met het gerechtshof. Niet duidelijk is of de minister alle gerechtshoven zelf heeft ge´nstrueerd, of zoals waarschijnlijk het geval is, via het college van procureurs-generaal, waarbij de schending van de Trias Politica concreet is.

Want alle officieren van Justitie verwijzen deze zaken naar het Gerechtshof in Den Haag met Ausputzer mr. J.A. Wabeke. U als volksvertegenwoordiger bent verplicht hierover vragen te stellen aan de minister van Veiligheid en Justitie en de regering. Met name m.b.t. oplegging van Art.12-procedures bij curatorfraude en het weigeren van aangifte opnemen bij de politie. Justitie en de Hoge Raad doen niets.

 
In de loop van twintig jaar dat de SDN bestaat is veel leed van mensen op die website weergegeven. De hoofdoorzaak van dat leed is het niet willen vinden van waarheid in rechtsprocedures, omdat machtige belangenpartijen niet van plan zijn om de door hen toegebrachte schade te vergoeden en/of verantwoordelijkheid te nemen voor wat onschuldige mensen is overkomen. Er zijn overheidsinstanties als het UWV die om een of andere reden het leven van slachtoffers van overheidcriminaliteit blijven terroriseren zoals dat bijvoorbeeld ook is gebeurd met oud-journalist Willem Oltmans. Lees verder.

Zie overzicht van verwaring en gesjoemel bij het UWV: www.sdnl.nl/rietveld-uwv.htm.

Bij Ruud Rietveld ligt de zaak veel gecompliceerder, omdat het Ministerie van Buitenlandse Zaken (net als bij Oltmans) alles fout heeft gedaan wat maar mogelijk was; en met grove nalatigheid ook t.a.v. zijn noodzakelijke medicatie die hem is onthouden. Zijn website geeft meer dan genoeg bewijs van overheidsmanipulatie van o.a. het beleid van het UWV en de rechtsprocedures die hem het zwijgen moeten opleggen. Zie o.a.: www.sdnl.nl/rietveld-30.htm en www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-aangifte-kennisdragers.htm

1 Mei-beweging: eerlijk delen, hoe doe je dat. Met samen de crisis te lijf te gaan ?
Emile Roemer gaf een heldere analyse, maar doet niks, want geeft geen oplossing

De SP brengt het Nationaal Zorgfonds terug en stopt de plunder van de burger

Kustaw Bessems tweet dat de Commissie Oosting uitstekend overweg kan met doofpotten
De vraag aan Bas Haan: Niemand vroeg: Hoe en wanneer kwam Nieuwsuur aan de info?
Verbijsterende uitspraak Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden in Buitenhof
Onlangs rechtszaak in Zwolle bijgewoond: het geld klotst er letterlijk tegen de muren

Zie het interview met het slachtoffer van kindermisbruik Robert van de Luitgaarden op Youtube van 25 mei 2016.

Motie van Aanwijzing m.b.t. een politieke discussie over geldcreatie

De motie van Arnold Merkies (SP) n.a.v. het gesprek met de redacteur van de Sociale Databank Nederland

Dinsdag 2 juni 2015

De Kamer, gehoord de beraadslaging vraagt de regering alle volksvertegenwoordigers der Staten-Generaal en hoge ambtenaren te verplichten het debat in het Britse Lagerhuis van november 2014 te bekijken en beluisteren en daarna een inhoudelijk debat daarover te voeren m.b.t. de situatie in Nederland en in de Europese Unie; en gaat over tot de orde van de dag.

De antwoorden van de aangeschreven instanties met klemmende vragen en daarin een vijf-eurobiljet

Met retourzending van het vijf-eurobiljet

Met retourzending van het vijf-eurobiljet

Zonder retourzending van het vijf-eurobiljet

Het antwoord van de FIOD van de Belastingdienst en Autoriteit Financiële Markten ontbreken in het geheel

Hoe zit het met het politieke en journalistieke antwoord op onderstaande vragen?

Wie durft hierover vragen stellen? U niet ?
Klaag dan niet over afbraak van de zorg !!!

Redactie van Buitenhof,

Ik hoorde van een goede vriend dat Joris Luyendijk met Onno Ruding in discussie ging. Mooi..!! Maar durft Joris het aan om de essentie van de geldpolitiek aan de orde stellen zoals dat voor het eerst in 170 jaar in het Britse parlement, en in het Nederlandse sinds 200 jaar nog nooit is gebeurd. Wie van jullie durft daarnaar te verwijzen? Ik heb met Arnold Merkies van de SP gesproken om een motie in te dienen om alle leden van de Staten-Generaal verplicht daarnaar te laten kijken (twee uur een 13 minuten) om dan voor Nederland en de hele EU daarover te debatteren. Daarnaast moet zonder enige twijfel het Basisinkomen worden ingevoerd op het niveau van het betreffende land, om de wisselkoersverhoudingen die wegvielen met de invoering van de euro weer te herstellen en de schulden problematiek een oplossing kan vinden in het voorstel van de Griekse minister van FinanciŰn Janis Varoufakis dat lijkt als twee druppels water op het voorstel dat is verwoord in de Belgische Verdwijntruc.

Na 170 jaar van (ver)zwijgen dan eindelijk een parlementaire discussie in Londen over het creŰren van geld en de banken.

Sinds de inauguratie van Willem van Oranje als vorst van de Staat der Nederlanden is dat ook nooit in Den Haag gebeurd.

R.M. Brockhus (redacteur SDN)

Westkade 227 - 1273 RJ Huizen (NH)

T: 035-5244141 - E-mail: sdn@planet.nl  - Web: www.sdnl.nl  en www.sdnl.nl/motie-merkies.htm

Zie het videoverslag van het Kamergesprek

SDN-rubrieken
Columns van critici
Economische onderwerpen
Geld, het DNA van de economie
Hank Monrobey: "Goodbye Money"
Inflatie, het schandaal v/d 20e eeuw
Via salaris naar inleveren en recessie
Rente en meedenken zijn gevaarlijker dan heroïne
Martin Dessing: De euroramp treft ons allemaal!
Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
The introduction of the euro will cause a wave of inflation
Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen

Terug naar het begin

steun SDN op bankgiro PNL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/antwoorden-vijf-euro-actie.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141