Rechtzoekenden willen een Europees verbod op het procesmonopolie van advocaten
Vraag: Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in een rechtsprocedure?


Zie dan toch maar de concentratie van gesjoemel van o.a. het UWV: www.sdnl.nl/rietveld-uwv.htm

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Ruud Rietveld

Een aantal documenten die de verwarring bij het UWV illustreren m.b.t. zijn WAO-uitkering

Reactie van klachtenambassadeur van het UWV mevr. S. Bos
Het UWV stelt geen bekend adres te hebben en stopt daarom de uitkering
Brief namens het Bestuur van het UWV als bijlage bij een andere brief aan ir. R.A.A. Rietveld
Brief van mevr. S. Bos van het UWV aan het adres van ir. Rietveld in Castricum
Brief van P. Linden namens B&W van Castricum m.b.t. beslaglegging op de beslagvrije voet
Brief van J. Drenth-de Boer van het UWV aan Rietveld op de Boogaerd 70 in Castricum
Proces-verbaal van de Mareschaussee op Schiphol m.b.t. arrestatie wegens 'onbekend'
Advocaat J.M.G.B. Volgenant van Kennedy van der Laan met dwangsom om verbaal te zwijgen
Brief van Klachtenbureau UWV dhr. R.S. Hermans over het uitkeringsniveau
Onjuiste adreswijziging van Uitkeringsinstituut UWV, want verblijft op Bali in Indonesië
Kopie van de enveloppe van het UWV met het juiste dus bekende adres in Indonesië
Brief van het UWV aan ir. Rietveld op Bali over zijn WAO-uitkering en schorsing daarvan
Brief van L. Klijnsma van de ambassade in Jakarta over bekijken van de website van Rietveld
Melding van bezoek aan Rietveld in Indonesië door L.R. Klijnsma en Mille Kwee op zijn woonadres
Interne mail van medewerkers van het UWV over een mogelijke dubbele betaling van € 2195,75
Nog een interne mail over het hoe en waarom van die uitbetaling en wie opdracht gaf
Interne mail over het niet oproepen voor herkeuring m.b.t. afkeuring van 80/100 procent
Brief van UWV aan A. Monsch over weigering van de kantonrechter om beslagvrije voet vast te stellen
Bewijs van aanlevering door R.A.A. Rietveld van documenten aan de FIOD van de Belastingdienst
Foto van de partner van Rietveld met zijn zoon Anton Rietveld op Bali in Indonesië
Mail van de gemeente naar de gemeente over de adreswijzing van Rietveld in het GBA
Bewijs van domiciliefraude vanwege de verblijfplaats in de gemeente Castricum aan de voorzieningenrechter
Continental c.s. verstrekten onjuiste gegeven m.b.t. de verblijfplaats van Rietveld, maar negeerde dat ook nog
In de vervolgzitting bleek dat Rietveld adres wel degelijk bekend was in het GBA
Omissie van de rechter om de foutieve vermelding in het GBA van Castricum en Emmen toch mee te nemen in het vonnis
UWV, het CJIB en de Belastingdienst hanteren steevast met domiciliefraude de valse GBA-uittreksels met drama tot gevolg
Advocaat O.C. Kaligis signaleert opzettelijk frustreren van de zaken van R.A.A. Rietveld met schade tot gevolg
Dr. O.C. Kaligis op Bali in Indonesië neemt afstand van de manipulatie van de Nederlandse overheid