Rechtzoekenden willen een Europees verbod op het procesmonopolie van advocaten
Vraag: Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in een rechtsprocedure?


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Ruud Rietveld

Twee ontwerpbrieven voor verzoek tot aangifte laten doen en het zelf doen van aangifte

Het waarom van deze publicatie....!

In de loop van twintig jaar dat de SDN bestaat is veel leed van mensen op die website weergegeven. De hoofdoorzaak van dat leed is het niet willen vinden van waarheid in rechtsprocedures, omdat machtige belangenpartijen niet van plan zijn om de door hen toegebrachte schade te vergoeden en/of verantwoordelijkheid te nemen voor wat onschuldige mensen is overkomen. Er zijn overheidsinstanties als het UWV die om een of andere reden het leven van slachtoffers van overheidcriminaliteit blijven terroriseren zoals dat bijvoorbeeld ook is gebeurd met oud-journalist Willem Oltmans.

Bij Ruud Rietveld ligt de zaak veel gecompliceerder, omdat het Ministerie van Buitenlandse Zaken (net als bij Oltmans) alles fout heeft gedaan wat maar mogelijk was; en met grove nalatigheid ook t.a.v. zijn noodzakelijke medicatie die hem te onthouden. Zijn website geeft meer dan genoeg bewijs van overheidsmanipulatie van o.a. het schandalige beleid van het UWV en de rechtsprocedures die hem het zwijgen moeten opleggen. Zie o.a.:  www.sdnl.nl/rietveld-30.htm en http://www.sdnl.nl/rietveld/rietveld-aangifte-kennisdragers.htm

Er zijn bewijsbaar meer slachtoffers van overheidscriminaliteit die door de massamedia nog steeds niet bediend worden. Een saillante geval van relevante afdekking van fraude bij faillissementen is de zaak van woordvoerder Richard Kluun ( www.sdnl.nl/kluun.htm ) die zelfs enkele dagen is gegijzeld is geweest in de politiecel om hem tot zwijgen te dwingen door een officier van Justitie, die daarmee zijn boekje ver te buiten ging. Ik raad iedereen aan om het interview met ir. R.A.A. Rietveld te bekijken ( https://youtu.be/7MpzJR5kBTI ) en dan vagen te stellen aan zowel de Tweede Kamer als aan de massamedia over het waarom van het zwijgen over deze mensenrechten schendende praktijken van de Nederlandse overheid. Het enige land binnen de Europese Unie dat geen Grondwettelijk Hof heeft en daarom rechterlijke vonnissen niet aan de grondwet kunnen en mogen worden getoetst; een grof schandaal van de hoogste orde. HetParlement is daarover verantwoordelijk.

Nog een klemmend probleem is de totale stilte ronde de geldpolitiek en  het creŽren van nieuw geld uit de blauwe lucht, waarvoor de huizenkoper dan dertig jaar rente moet betalen over een lening van niet-bestaand geld. Zie daarvoor www.sdnl.nl/geldcreatie.htm. Een tweede aspect van de geldpolitiek is het spoorloos verdwijnen van uw en mijn spaargeld in de buffer van het Spaarfonds voor de AOW van 50,9 miljard euro waarvoor de burger nu al de rekening gepresenteerd krijgt met o.a. het opschuiven  van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar. Stel hierover vragen ( ook ongewenste vragen) aan iedereen die hierbij beleidsmatig bezig is.

Als laatste ziet u onderin de oproep aan een advocaat om beslag te leggen op de bankrekening van de Omroep die blijft weigeren een gelijkwaardige gelegenheid te gunnen aan kleine en nieuwe politieke partijen met een groot verkiezingsdebat op een dag vlak voor het grote verkiezingsdebat van de grote partijen. Het stellen van vragen is essentieel, ook al durft u dat misschien nog niet. Zoek daarom medeslachtoffers van dit sloopbeleid. Neem contact op met de media en met onderzoeksjournalisten die nog steeds koudwatervrees vertonen door weg te duiken voor wat volstrekt bewijsbaar en duidelijk is.  Tot nu toe zwijgen ook alle onderzoeksjournalisten van Arnold Karskens.


Van: sdn@planet.nl [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: vrijdag 5 augustus 2016 9:55
Aan: 'voorlichting.crvb@rechtspraak.nl' <voorlichting.crvb@rechtspraak.nl>
Onderwerp: Een spetterend interview over corruptie in de rechtspleging met ir. Ruud Rietveld. Een man met zware tegenstanders met subversieve krachten

In de video zijn enkele linkjes vermeld die voor het gemak hieronder apart zijn weergegeven.

https://youtu.be/7MpzJR5kBTI -  De link naar de video op Youtube
www.sdnl.nl/pdf/donkere-kanten-van-de-nederlandse-rechtspraak.pdf
- De evaluatie van de rechtspraak van prof. van Putten
www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm
- De aangifte van ir. Rietveld bij de politie tegen het college van het Gerechtshof in Arnhem
http://www.sdnl.nl/video/corruptie-in-het-rechtssysteem.wmv
- Rietveld vertelt over die aangifte tegen het Hof bij de politie
www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm
- De eerste jaarlijkse ceremonie ter herdenking van de dodelijk slachtoffers vaan het rechtssysteem
www.sdnl.nl/pdf/kluun-antwoord-president-l-verweij-mbt-ambtelijke-instructie.pdf
- Verslag van het gesprek met president Verweij
www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm
- De mogelijke doorbraak voor nieuwe politieke partijen om een zetel te verwerven
www.sdnl.nl/rechtswinkels.htm
- Een overzicht van mailadressen van rechtswinkels in Nederland en van de sociale advocatuur
www.sdnl.nl/dwangsom-aangifte.htm
- Instructie met dwangsom voor iedereen die aangifte wil doen , maar geweigerd wordt
www.sdnl.nl/ongewenste-vragen.htm
- Het stellen van lastige vragen aan politici, ambtelijke instanties en de massamedia
www.sdnl.nl/pdf/een-spetterend-interview-over-corruptie-in-de-rechtspleging.pdf
- Link naar dit verslag over juristerij en gesjoemel

Wouw, als nu iedereen toch nog blijft slapen?
Dan krijgen wij de regering die we verdienen.

'Wij zijn dringend op zoek naar bewijzen van inmenging van
de politiek, ministeries of overheid in de rechtspraak.'
Dag Richard Kluun.

Heel veel dank voor het verslag van het gesprek met de Haagse gerechtshofpresident mr. L. Verweij. Want alleen het bewijs van het negeren van de wet door de elite kan iets in beweging brengen. De media willen wel maar kunnen en mogen niet. Dus moet er iets komen dat ze wel de kans geeft dit op te pakken. Dus alleen bewijs op officiŽle papieren met bijv. een bevel of instructie in de richting van de rechtbanken of het OM. Al het andere zullen ze negeren, met name politici, want dat zien ze als gefrustreerd schelden en lopen hard weg. Ze zoeken geen waarheid, alleen bescherming tegen het verlies van hun baan.

Het gaat er om het gesprek van Kluun met de president en Wabeke te koppelen aan de leugen dat zij nooit invloed van de politiek of ministeries toelieten en toelaten in de rechtspraak. Daarvan zullen heel weinig echte bewijzen zijn. Jouw kopie van de aanwijzing van oud-minister Hirsch Ballin is werkelijk echt ook al zegt de Hoge Raad der Nederlanden dat het een falsificatie zou zijn. Maar het liegen in de politiek en ambtenarij is standaardinstrument om de burger het bos is te krijgen.

Ir. R.A.A. Rietveld zei dat hij een harde opdracht had van V&J aan het OM en het hof of de rechtbank dat een zaak tegen hem moest worden ingetrokken. Dat is je reinste inmenging en schending van de Trias Politica. Voor journalisten en kleine partijen is dat Ďgefundenes Fressení. Maar ook voor de nieuwe partijen die een kans willen maken om in de media te mogen meepraten: www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm. Krijgen ze die kans niet, dan zullen ze geen enkele zetel kunnen verwerven, hoewel hun rotsvaste geloof in het zo mooie programma door niemand zal worden gezien. Daarvoor zijn de media verantwoordelijk. De recente publicatie van prof.dr.ir. A.F.P. van Putten is kristalhelder over wat er fout zit in de rechtspraak en de democratie.

M.v.g.

Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

P.s.: Ik ben benieuwd of iemand het waagt mij of jou per telefoon een vraag te stellen. Tot nu toe zwijgen ook alle onderzoeksjournalisten van Arnold Karskens.

Maak gebruik van de mail: www.sdnl.nl/mailinglijsten.htm en http://www.sdnl.nl/media-adressen.htm. Ga ook naar de website van Ruud Rietveld