Motie van Aanwijzing
Brockhus . . Politiek . . Kamerzetel <==> SDN . . Klokkenluider . . Kamervragen aan lijsttrekkers

Motie van Aanwijzing m.b.t. een politieke discussie over geldcreatie
& het advies aan nieuwe politiek partijen om zendtijd voor politieke
partijen
niet te misbruiken voor zinloze reclames met loze beloftes..!

Mijn inzet voor echt democratische verkiezingen in maart 2017 zijn nog wel dezelfde.  
Alleen ik doe niet meer mee als kandidaat ( Lijst14 ). Alleen nog spindoctortje spelen.

Mijn klemmend advies voor nieuwe partijen die alle 19 districten hebben binnengehaald en € 19.000 betaald:

Volg dit voorbeeld, en maak zelf de juiste invulling en strategisch gebruik van zendtijd voor politieke partijen.

Alle nieuwe partijen die meedoen met de verkiezingen zullen moeten weten dat de zittende elite geen behoefte heeft aan innovatie in de politiek. Zij zullen met hun spindoctors alles doen om de informatie via de massamedia zo te sturen dat de kiezer niet beseft dat hij of zij gemanipuleerd wordt.

Het is na zes keer ervaring met de media als kandidaat voor een zetel in het parlement genoeg (nu doe ik niet meer mee, want 73). Ik wil in elk geval nog proberen de nieuwelingen te behoeden voor diezelfde uitsluiting van de openbare discussie. Vandaar mijn advies om de omroepen aan te zeggen gelijkwaardige informatie op Tv en in dagbladen te geven, die niet is gebaseerd met het belachelijk maken van een nieuwe partij. De meest effectieve methode is de wet zelf te gebruiken als argument. Dit met als financiële consequentie bij overtreding van de Mededingingswet en de Discriminatiewet door beslaglegging op de bankrekening van de omroep en/of landelijke krant.
Voorbeelden om lastige en ongewenste vragen te stellen aan de kandidaten van de zittende partijen

  1) Hoeveel mensen zijn door de bezuinigingen van de coalitie hun baan kwijtgeraakt?
  2) Hoeveel mensen hebben door de bezuinigingen een pensioenbreuk opgelopen?
  3) Hoeveel mensen zijn het afgelopen jaar uit huis gezet met een rechterlijk vonnis?
  4) Hoeveel mensen hebben na vonnis, dakloosheid of faillissement zelfmoord gepleegd?
  5) Welke sprookjes gaat u de kiezers vertellen die u nooit zult (kunnen) nakomen?
  6) Wie maakt voor onze economie en banksysteem het circulatiegeld? DNB?
  7) Waar kwamen de 16,8 miljard euro vandaan voor de aankoop van ABN-AMRO?
  8) Waarom zien wij niets van € 80 miljard per maand die de ECB bijdrukt in de portemonnee?
  9) De meerderheid in de Kamer stemde tegen huisvesting van vluchtelingen in leegstand
10) Waarom heeft Nederland geen Grondwettelijk Hof om vonnissen aan te toetsen?
11) Waarom mogen advocaten onbeperkt liegen, vervalsen en lasteren in de rechtszaal?
12) Waarom is door het Pikmeer-arrest een ambtenaar immuun voor strafvervolging?
13) Hoe hoog is het inkomen van een Kamerlid per jaar een per maand?
14) Hoe hoog is het inkomen van iemand in de schuldsanering bruto en netto?
15) Zijn er vandaag meer of minder daklozen in Nederland en waardoor?
16) Hoeveel gezinnen leven op straat zonder enige sociale bescherming en waardoor?
17) Zijn er meer of minder dan 400.000 gezinnen met huurachterstand en hoe komt dat?
18) Zetten banken, corporaties en huiseigenaren meer of minder dan 30 per dag op straat?
19) Waarom leven meer dan 400.000 kinderen in armoede en wie zijn verantwoordelijk?
20) Hoeveel gezinnen leven 3 jaar onder ‘t regime van schuldsanering van € 250 per maand
21) Is ‘t normaal dat 200.000 kinderen zonder ontbijt naar school gaan omdat er geen geld is?
22) Wat gaat u doen met de 149.000 gijzelingen van mensen die geen boeten kunnen betalen?
23) Werd armoede bij werkenden, gepensioneerden, bijstandsgerechtigden kleiner of groter?
24) Zijn de rijken sinds de crisis van 2008 wel of niet € 50 miljard rijker geworden?
25) Is het aantal miljonairs met 15.000 gegroeid sinds de crisis en ten koste van wie of wat?
26) Wie is er verantwoordelijk voor dat 1 miljoen burgers de zorgkosten niet kunnen betalen?
27) Hoeveel ontslagenen in o.a. de zorg zijn ook hun pensioen kwijt door de pensioenbreuk?
28) Meer dan een half miljoen gezinnen hebben een huurachterstand, hoe komt dat?
29) Waarom faciliteert Nederland belastingontwijking en ontduiking op de Zuidas in Amsterdam?
30) Wanneer heeft de Nederlandsche Bank NV voor het laatst gepleit voor een loonsverhoging?
31) Weet ‘Den Haag’ dat ook de ECB pleit voor hogere lonen voor meer koopkracht en inflatie?
32) Verzin zelf een vraag
33) Verzin zelf een vraag


Verder zijn er na publicatie van het SCP-rapport over brede welvaart in Nederland de volgende aspecten:

  1) Gemiddeld zijn er 600.000 mensen op zoek naar een inkomen uit arbeid
  2) Gemiddeld zijn er 400.000 gezinnen met een huurachterstand
  3) Gemiddeld zijn er 120.000 wanbetalers van de zorgpremies en eigen risicobijdrage
  4) Gemiddeld staat er een bedrag uit van meer dan een miljard aan kortlopende schulden
  5) Gemiddeld zijn er ca. 30 huisuitzettingen per dag, 18 voor huur- en 12 voor hypotheekschuld
  6) Gemiddeld zijn er 9000 faillissementen per jaar
  7) Gemiddeld zijn er per jaar 32.000 schuldsaneringen
  8) Gemiddeld leven 350.000 kinderen in armoede
  9) Gemiddeld werken 10.000 vrijwilligers voor ca. 100.000 gezinnen, afhankelijk van een voedselbank
10) Gemiddeld plegen 1850 mensen per jaar zelfmoord
11) Gemiddeld plegen daarvan 500 mensen zelfdoding vanwege rechterlijke vonnissen
12) Gemiddeld moeten 32.000 gezinnen in de schuldsanering leven van ca. 50 euro per week
13) Gemiddeld leven er 370.000 werkende gezinnen onder de armoedegrens
14) Gemiddeld leven er 1200 gezinnen op straat zonder een dak boven hun hoofd
15) Gemiddeld is de levensverwachting bij schulden 15 jaar korter
16) Gemiddeld zijn er 200.000 kinderen zonder ontbijt naar school gegaan
17) Gemiddeld hebben Kamerleden ca. € 1.900 bruto per week aan inkomen
18) Gemiddeld hebben grootverdieners veel aftrekposten voor de inkomstenbelasting
19) Gemiddeld worden de 25 ultrarijken in ons land per jaar en per persoon € 200 miljoen rijker
20) Gemiddeld zijn 17 mln. burgers 50,9 mlrd. = € 3000 p.p. kwijt uit het Spaarfonds voor de AOW
21) Gemiddeld zijn de vluchtelingen en migranten dik ontevreden over de al te sobere opvang
22) Gemiddeld staan op dit moment 189.000 woningen leeg in vooral de krimpgebieden
23) Gemiddeld stemmen Kamerleden tegen huisvesting van statushouders in leegstaande woningen
24) Gemiddeld spelen de ministers en staatssecretarissen met hun mobieltje tijdens Kamerdebatten
25) Gemiddeld stellen de journalisten geen vragen over corruptie en mismanagement in de politiek
26) Gemiddeld komen de minima nooit aan het woord in publieke debatten op tv en in het parlement
27) klokkenluiders nooit rechtstreeks aan het woord in de Kamer en in de media
28) Gemiddeld krijgen brievenschrijvers geen antwoord op vragen over bestuurs- en rechtskwesties
29) Gemiddeld worden aangiften tegen beëdigde kennisdragers niet-ontvankelijk verklaard en opgelegd
30) Gemiddeld worden aangiften van fraude door curatoren rond faillissementen altijd opgelegd
31) Gemiddeld worden per jaar er 149.000 mensen door het CJIB gegijzeld zonder vonnis;

Emile Roemer (SP) zette de puntjes op de i over de kloof tussen extreem rijk en politiek gecreëerde armoede

Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 

Hoeveel voedselbanken wil de regering om weer concurrerend te worden??
De PvdK en de Werklozenbond en Arme Kant geven misschien perspectief?