Afluisteren in Nederland gebeurt massaal naast partijdigheid, belangenverstrengeling, corruptie en politiek gesjoemel!

Inbraak in de server van de Sociale Databank Nederland

Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

Op EuroStaete is besloten een tribunaal in te richten om rechtspraak te evalueren. Met name over
het inspraakrecht van de burger in het parlement met Kamerzetel 151 en het Nationaal Zorgfonds

Vijf miljoen Nederlanders ontvangen zorgkostensubsidie ! Dat impliceert dat ca. eenderde van de bevolking op het
minimum leeft. Daarop kan niet nog eens bezuinigd worden. Daarom is de zorgkosten nivellering 'n prima regeling
om de inflatie die o.a. gevolg is van de BTW-verhoging en koopkrachtverlies te compenseren. Slim met compliment
aan de regeringspartijen daarvoor. Frappant is, dat VVD-ers nooit protesteerden tegen verlaging van het minimum

De zorgkosten in de VS zijn ook voor de minima zonder subsidie 500 dollar per maand. Wordt wakker?
Waarom de zorgkosten verschuiven? Om de inflatie voor de minima te kunnen compenseren? zie Buitenhof

Oproepen tot het direct opzeggen van de huidige zorgverzekering is niet goed. Denk eerst goed na...!!

Mijn ijn oude oproep om de afbraak van de sociale bescherming te stoppen. Iedereen bleef zwijgen en wegkijken.

De Monitor (KRO/NCRV)

Meer dan genoeg politiek geļnitieerde ellende om daar nog veel breder aandacht aan te schenken (Bijlage)

Mijn inzet voor echt democratische verkiezingen in maart 2017 zijn nog wel dezelfde.
Alleen ik doe niet meer mee als kandidaat ( Lijst14 ). Alleen nog spindoctortje spelen.

Mijn klemmend advies voor partijen die alle 19 districten hebben binnengehaald en € 19.000 betaald:
Voorbeeld: en maak zelf de juiste invulling en strategisch gebruik van zendtijd voor politieke partijen.

Er moet een democratisch groot verkiezingsdebat worden gehouden voor alle nieuwe deelnemende partijen, een dag voor het grote verkiezingsdebat van de grote partijen. Laat dat de NOS en andere betrokkenen weten! Dreig met beslaglegging op de bankrekening van de omroep wanneer de Mededingingswet en Discriminatiewet worden geschonden.

       Nu nog het grote verkiezingsdebat voor nieuwe partijen voor in maart 2017.Grondwet art. 1

Mijn klemmend advies voor nieuwe partijen die alle 19 districten hebben binnengehaald en € 19.000 betaald:ald:

Volg dit voorbeeld, en maak zelf de juiste invulling en strategisch gebruik van zendtijd voor politieke partijen.

Alle nieuwe partijen die meedoen met de verkiezingen zullen moeten weten dat de zittende elite geen behoefte heeft aan innovatie in de politiek. Zij zullen met hun spindoctors alles doen om de informatie via de massamedia zo te sturen dat de kiezer niet beseft dat hij of zij gemanipuleerd wordt.

Het is na zes keer ervaring met de media als kandidaat voor een zetel in het parlement (nu doe ik niet meer mee, want 73), wil ik in elk geval proberen de nieuwelingen te behoeden voor de uitsluiting van openbare discussie. Vandaar mijn advies om de omroepen aan te zeggen gelijkwaardige informatie op Tv en in dagbladen te geven die niet is gestuurd met het belachelijk maken van een nieuwe partij. De meest effectieve methode is de wet zelf te gebruiken als argument en als financiėle consequentie bij overtreding van de Mededingingswet en Discriminatiewet; en dan beslagleggen op de bankrekening.

L.s., in maart 2010 heeft president Obama een wet ondertekend met bescherming van de patiënt en voor betaalbare zorg, met een hervorming van de ziekteverzekering. Een wetsvoorstel dat de dekking van 32 miljoen Amerikaanse burgers zal uitbreiden in 2016. Dit door een  particuliere ziektekostenverzekering voor de algemene bevolking met Medicaid ook voor de armen. De totale uitgaven aan gezondheidszorg - publieke plus private - steeg van 9,0% van het BBP in 1980 tot 17,9% in 2010. Nog zonder uitbreiding van de zorg voor 32 miljoen nu nog onverzekerden.

In juli 2010 heeft de president de Dodd-Frank Wall Street Reform en Consumer Protection Act getekend. Dat is een wet om de financiële stabiliteit te bevorderen voor de bescherming van de consument tegen financiële misstanden, waardoor bailouts van de belastingbetaler van financiële ondernemingen worden afgestopt m.b.t. in moeilijkheden verkerende banken die "too big to fail" zijn. Dit door het verbeteren van de verantwoording en transparantie in het financiële systeem. In het bijzonder door te eisen dat bepaalde financiële derivaten worden verhandeld op markten die onderhevig zijn aan de overheidsregulering en toezicht. Lange termijnproblemen zijn onder andere, onvoldoende investeringen in de slijtage van de infrastructuur, de snel stijgende medische en pensioenkosten van een vergrijzende bevolking, aanzienlijke lopende rekening- en begrotingstekorten - met inbegrip van aanzienlijke begrotingstekorten voor deelstaatregeringen - energietekorten en stagnatie van de lonen voor de lagere inkomens.

De kosten voor de gezondheidszorg in Nederland zijn demagogisch voorgesteld als dat die 'n kwart van het salaris zouden gaan opslokken. In 2011 werd € 90 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg en welzijnszorg (CBS, 2012). In 2011 ging het grootste deel naar de ziekenhuiszorg (€ 23,6 miljard) en de ouderenzorg (€ 16,1 miljard). De andere sectoren waren aanzienlijk kleiner: huisartsenpraktijken € 2,7 miljard, GGZ € 5,5 miljard, verstrekkers van geneesmiddelen (zoals apotheken en drogisten) € 6,5 miljard en gehandicaptenzorg € 8,3 miljard. De categorie overig omvat onder andere therapeutische middelen, kinderopvang en arbodiensten. Zie het BBP met de schatting voor 2011 van € 643 miljard. De zorgkosten zijn in Nederland in 2011 ca. 90 miljard, zodat de zorg nu in Nederland 13,9% van het BBP kost. Vergelijk dat eens met de kosten in de VS: 17,9% BBP.BBP.

Ook in Duistland wordt de Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble wakker dat alleen schuldsanering (afwaardering of kwijtschelding) de ultieme oplossing is voor de schuldencrisis die Aristoteles (384-322 voor Christus) al voorspelde, door de rente de meest waanzinnige uitvinding van de mens te noemen. Ook de Nederlandse Nobelprijswinnaar economie prof. Jan Tinbergen schreef mij op een briefkaart: "Van geld heb ik geen verstandtand". Dat geldt voor de meeste economen, bankiers en politici nog steeds. En luisteren naar andere inzichten is er niet of nauwelijks bij. Vragen worden er dan ook niet gesteld. Ik heb geprobeerd om Kamervragen te laten stellen in de zendtijd voor politieke partijen door een aantal kandidaten van de SOPN vóór de Kamerverkiezingen. Het mocht niet zo zijn, want het bestuur koos voor de standaard zeepsopreclame van "Wij zijn goed, stem op ons !". Wat natuurlijk en bij voorbaat moest mislukken. Misschien dat bij de komende verkiezingen een partijbestuur zo slim is om de enige kans op oningeperkte meningsvrijheid over een politiek onderwerp te grijpen en dat ongecensureerd in de massamedia te krijgen. Voor mij is het met mij 69 jaar echt wel te laat.

Wat betreft de bezuinigingen op terreinen als de omroep en cultuur levert dat alleen maar werkloosheid en sociale verpaupering op. Jan Slachter van Omroep Max kan wel sputteren over weer 600 ontslagen bij de omroepen, maar hij doet er zelf niks aan om dat echt te voorkomen met het stellen van de juiste vragenagen. Niks sterker uit de crisis, want dat is economisch een super dom argument. Koningin Beatrix zei het zo helder: "De leugen regeert", daar komen de VVD'ers en bijna alle andere kiezers nu wel achter. Het recht van inspraak in het Vragenuurtje in de Tweede Kamer van de burger kan dat manco deels verhelpen. Mark Rutte loog er lustig op los met zijn cadeau van 1000 euro alleen aan de werkenden en eerder met: "Stem op de VVD want wij doen geen greep in uw portemonnee!".

Overigens vindt ik Mark een prima functionerende premier, maar hij weet geen snars van wat er m.b.t. ons geldsysteem aan de hand is. Zie daarvoor het interview van Rutte met Eva Jinekinek over de crisis. Dat is echt schaterlachen als het niet zo triest was. Niet dat andere politici en journalisten er wakker door werden; met name niet de Krant van Wakker Nederland en Emile Roemer evenmin. Of toch?

© Met vriendelijke groet,
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl


Het einde van de beschaving komt met de groei van de VVD dichterbij
De PvdA, VVD en D66 zijn het volstrekt oneens over een tijdelijk lager minimumloon
Plan door om werknemers soms voor minder dan het minimumloon te laten werken
Winschoten biedt minima honderd koopwoningen aan
Betekent de vernieuwing weer een nieuwe, zoveelste verslechtering?
Toename van de geldhoeveelheid (geen) gevaar voor een heropleving van de gevreesde inflatie
Essays over de zorg
Werk, werk, werk in de thuiszorg
Zorggroep mag 40 thuishulpen ontslaan
Remigratie van tienduizenden Nederlanders voor zorg begint
Zorgrede van bisschop Muskens van Breda: Stop de verarming van de zorg
Bisschop Muskens vindt beleid tegen armoede te mager
Verslag hiervan in de Volkskrant van 14 september 1996
Bisschop Muskens toont begrip: de Arme mag brood stelen
Bisschop Muskens aangeslagen na belerende preek van Bolkestein
Arbeid mag niet tot handelswaar worden gereduceerd zegt bisschop Muskens
Aldo Dikker en Hugo Klooster: 'Er is nog niet genoeg armoede' en het verzet van bisschop Muskens
Brief van R. Brockhus aan Dr. A. Szász van De Nederlandsche Bank NV (20 juni 1988)
Nederlandsche Bank vecht tegen inflatie en windmolenslens
De staatsschuld en waarom die juist géén last is voor komende generaties

terug naar begin


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/nationaal-zorgfonds.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141
Disclaimer