Nog nooit zijn de raadsverkiezingen zo belangrijk geweest voor de burgers in Groningen om ook de recessie te beëindigen

CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

Aangifte van WILNU.nu tegen de Staat der Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wegens
strafbaar handelen en zwijgen over boekhoudfraude m.b.t. het verdwijnen van het Spaarfonds voor de AOW

Hoe zit het met het politieke en journalistieke antwoord op bovenstaande vragen?

Wie durft hierover vragen stellen? U niet ?
Klaag dan niet over afbraak van de zorg !!!

Redactie van Buitenhof,

Ik hoorde van een goede vriend dat Joris Luyendijk met Onno Ruding in discussie ging. Mooi..!! Maar durft Joris het aan om de essentie van de geldpolitiek aan de orde stellen zoals dat voor het eerst in 170 jaar in het Britse parlement, en in het Nederlandse sinds 200 jaar nog nooit is gebeurd?! Wie van jullie durft daarnaar te verwijzen? Ik heb met Arnold Merkies van de SP gesproken om een motie in te dienen om alle leden van de Staten-Generaal verplicht daarnaar te laten kijken (twee uur een 13 minuten) om dan voor Nederland en de hele EU daarover te debatteren. Daarnaast moet zonder enige twijfel het Basisinkomen worden ingevoerd op het niveau van het betreffende land, om de wisselkoersverhoudingen die wegvielen met de invoering van de euro weer te herstellen en de schulden problematiek een oplossing kan vinden in het voorstel van de Griekse minister van FinanciŽn Janis Varoufakis dat lijkt als twee druppels water op het voorstel dat is verwoord in de Belgische Verdwijntruc.

Na 170 jaar van (ver)zwijgen dan eindelijk een parlementaire discussie in Londen over het creŽren van geld en de banken.

Sinds de inauguratie van Willem van Oranje als vorst van de Staat der Nederlanden is dat ook nooit in Den Haag gebeurd.

R.M. Brockhus (redacteur SDN)

Westkade 227 - 1273 RJ Huizen (NH)

T: 035-5244141 - E-mail: sdn@planet.nl  - Web: www.sdnl.nl  en www.sdnl.nl/motie-merkies.htm

Zie het videoverslag van het Kamergesprek

  SDN-rubrieken
  Economische onderwerpen
  Geld, het DNA van de economie
  De euroramp treft ons allemaal!
  De banken houden zich zelf niet aan de renteregels
  Eurobankiers tegen leuke dingen voor de mensen
  Wetenschappelijke onderbouwing EMU ontbreekt
  Gebruiker euro moet tegen inflatie worden beschermd
  Voorspelling EMU-criteria door SDN uitgekomen
  Nederlandsche Bank moet reserves uitkeren aan Zalm
  Stichting Bankrente Terug wil rentediefstal van banken aanpakken
  Kamervragen die niet aan bod komen m.b.t. de EMU en het ABP-vermogen
  Kamervragen over de EMU over opwaardering van goudvoorraden en ABP-vermogen
  De euro komt er aan. De onzekerheid groeit en het gevaar voor inflatie en armoede
  Econoom Harry van Dalen: De euro brengt de pensioenfondsen voor- noch nadelen
  Het gaat slecht met de koers van de euro, 'n feit dat werd doodgezwegen
  Schadeclaim tegen de staat de Nederlanden wegens foute gulden-euro wissel
  Amsterdam Summit, Inflation is coming with the euro. If true so, then what ?
  The introduction of the euro will cause a wave of inflation
  Mars tegen armoede en werkloosheid vanuit alle landen van Europa voor Eurotop
  Europa is rijk ........ aan werkloosheid en armoede!
  Faxlijst van NIET-gestelde Kamervragen over de EMU-norm en het ABP-vermogen
  Staatsschuld hoeft nooit te worden afgelost, dat is zelfs onverstandig
  Groeiende geldberg baart Wellink van de Nederlandsche Bank zorgen
  Crisisdebat: MAS! Monetaire Alternatieve Systemen in de Balie te Amsterdam
  Private schuld in 2003 is anderhalf keer zo hoog als de staatsschuld. Niemand zegt wat !!
  Comparitiezitting Stichting Bankrente Terug versus ABN AMRO

  Terug naar het begin