Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

  Inhoudsopgave in hoofdstukken:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
  Het pleidooi ©

  Reclasseringsrapport Rapporteur - B. de Vries - 04-02-2002
  Bericht van Psychiater - Dr Tanghe Dr. A.J. Tanghe - 13-09-2002
  Weigering reisverzekering - Rabo bank - 02-10-2002
  Verklaring van goed gedrag - Remco Sterk - 18-10-2002
  Politieverklaring door de Groot - A. v. Velsen - 26-10-2002
  Wettenbank de Groot afgegeven - B. de Groot - 26-10-2002
  Woning aanbieding en acceptatie - Heuvelrug Wonen - 21-01-2002
  Aangetekende brief A.& S. - Silvia Videler - 28-01-2002
  Politieverklaring door van Dijk - A. v. Velsen - 28-01-2002
  Dagvaarding huisvredebreuk - Off v. justitie - 28-01-2002
  Faxbericht advocaat aan heuvelrug - - Ausma De Jong + declaratie - 30-01-2002
  Opzegging huurovereenkomst - Heuvelrug Wonen - 30-01-2002
  Faxbericht aan N.L. Amb Havanna - A. v. Velsen - 30-01-2002
  Aan Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 19-02-2002
  Aan politiechef Zorko Zeist - A. v. Velsen - 19-02-2002
  Aan Burgem./ Weth Driebergen - A.v. Velsen - 19-02-2002
  Aan baron Groeninx v. Zoelen A.& S. Promotions - 28-02-2002
  Aan college procureurs-generaal - A. v. Velsen - 28-02-2002
  Vragen lijst oneerlijke overheid - A. v. Velsen - 28-02-2002
  Aan Partij CDA Gerda Verburg - A. v. Velsen - 28-02-2002
  Aan Partij VVD 1e k. lid Vogel - A. v. Velsen - 03-03-2002
  Brief aan de Wijkerslooth over onrecht - S. Videler - 02-03-2002
  Aan Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 02-03-2002
  Aan B & W gemeente Driebergen - A. v. Velsen - 02-03-2003
  Aan secretaris-generaal Demmink - A. v. Velsen - 13-03-2003
  Ontvangstbewijs van brief aan de PG - J. Mooijen - 13-03-2003
  Aan adv. mr. Pot m.b.t. boek Pleidooi - A. v. Velsen - 13-03-2003
  Brief aan en Sandra van Velsen i.v.m. inzage boek - A.v. Velsen - 13-03-2003

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland