Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Zwolle / Driebergen Rijsenburg 14 maart 2003.

  A. van Velsen
  P/a.: A&S Promotions,
  Dollard 123
  8032 KC ZWOLLE.

  Aan: Mevr. Mr. H.M. Pot,
  Postbus: 3371
  1001 AD AMSTERDAM.

  Mr. Pot,

  Hierbij geef ik u en mijn ex-vrouw, uw cliŽnt, de mogelijkheid tot inzage van een binnenkort te publiceren en uit te geven boek aangaande mijn belevenissen met justitie e.d. inzonderheid de zaken betreffende de oorzaak van alle problemen, waarbij mijn ex-echtgenote een cruciale rol in heeft gespeeld c.q. de aanleiding is geweest.

  Uit eerlijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel naar haar toe stellen wij u in de gelegenheid vanaf 15 april 2003 en drie maanden daarna, dus tot uiterlijk 15 juli 2003 met mij een afspraak te maken teneinde alle passages door te nemen waarin haar rol wordt beschreven. Wij stellen haar dan in staat eventuele fouten, correcties, en of andere mogelijke onvolmaaktheden te corrigeren.

  Over de wijze hoe, waar en wanneer e.a. dient plaats te vinden laten wij aan uw inzicht over. Echter de kopij als zodanig geven wij niet aan u uit handen.

  Deze brief zal u aangetekend worden verstuurd met bericht van ontvangst en mocht u een en ander niet relevant achten en derhalve geen gehoor zult geven aan deze door ons aan uw cliŽnt geboden kans, behouden wij ons na 15 juli 2003 alle rechten voor met betrekking tot publicatie.

  Zowel in druk als op het internet.

  Hoogachtend,

  A. van Velsen  C.c.

   aan alle belanghebbenden.

   Bijl.

    Alle belanghebbenden
    Persoonlijk archief


  Blz. TA 272 A

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland