Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 19-02-03.

  Arie van Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen Rijsenburg


  Aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente Driebergen-Rijsenburg,
  Bosstraat 1
  3971 XA Driebergen


  Geacht College,

  Hierbij neem ik de vrijheid u de bijgaande afschriften van brieven gericht aan politiechef P.M. Zorka en mevrouw van Dort, woonconsulente bij heuvelrug wonen, te doen toekomen. (Deze hele correspondentie zal ik onverwijld ook gebruiken in mijn binnenkort uitkomend boek, getiteld " Het Pleidooi" wat eveneens in zijn geheel binnenkort op het internet gepubliceerd gaat worden)

  Ik verwijt u allen als college en als burgemeester in het bijzonder dat u weigerde om van uw "uitzonderingsbevoegdheid" gebruik te maken om aan de schandelijke en ronduit asociale situatie, welke mij ten deel is gevallen naar aanleiding van gemeentelijke weigerachtigheid mij in te schrijven als woningzoekende.

  Deze situatie welke nu reeds 14 jaren duurt en al tot gevolg had dat ik met terugwerkende kracht, dankzij inzicht en medewerking van mevr. Nanna Bies, alsnog en onder grote tegenzin van de gemeente en van de woningstichting werd ingeschreven, escaleerde wederom op 28 januari j.l.

  Ondanks de wetenschap zowel bij gemeente als bij de woningstichting dat ik "genaaid" werd door justitie in Den Haag en de politie Rotterdam, waarna ik een brief kreeg waarin vermeld is dat de politie zorg zou dragen voor een correcte afhandeling van de verblijfsvergunning van mijn vriendin, werd mij na een wachttijd van maar liefst vijf jaar, de aangeboden en door mij geaccepteerde woning, weer afgenomen.

  De woningstichting meldde mij mondeling dat ik geen relatie had en dus geen recht had op die woning. Het woningaanbod kwam binnen drie weken na wijziging van de eisen welke waren gesteld door de immigratiedienst. (Aanvankelijk: logischerwijze eerst woonruimte en dan een verblijfsvergunning).

  Sinds 1 januari echter mag men van de verantwoordelijke topfunctionarissen, een relatie uit het buitenland halen zonder over woonruimte te beschikken! Om met hem of haar in de goot gaan wonen? Mij was van deze "beleidswijziging" niets bekend.! Ik kreeg hierover ondanks de beloofde medewerking van de politie geen bericht!

  Een ander struikelblok om mij met mijn (jarenlange)- relatie te verenigen, is mijn huidige financiŽle omstandigheid, welke door ontoelaatbare en asociale overheidsdaden, teruggevallen zijn van een ruime 6 tot 7 duizend gulden netto per maand naar een goede 1000 euro per maand. Dat ik dankzij diezelfde overheid niet in staat was om persoonlijk contact te hebben met mijn relatie en haar kind laat ik dan nog maar even buiten beschouwing.

  Blz. TA 263 A

  Ik meldde destijds bij de topfunctionaris, de secretaris generaal van justitie: Harry Borghouts die i.v.m. een bemiddelingspoging naar een bijeenkomst in Utrecht kwam en andere betrokkenen dat ik, indien er een teken van goede wil zou komen van de zijde van de overheid, ik redenen zou hebben om in overleg aan de wensen van mijn ex-werkgevers tegemoet te komen en op korte termijn weer mijn oude werkzaamheden zou kunnen opvatten.

  Het moge duidelijk zijn dat, als ik kan beschikken over een normale huisvesting, ik ook weer terug aan het werk kan, met voldoende inkomen en derhalve ook aan de financiŽle eisen zal voldoen. Een kwestie van de kip en het ei!!!

  Echter u als burgemeester en wethouders hebben zich m.i. niet alleen weigerachtig, maar ook inhumaan en asociaal opgesteld in deze.

  Mijn voorgevoel in de rol die u heeft gespeeld en naar het blijkt een hoofdrol, in zowel het begin als het einde van de ptolomeïsche overheidsstoornis welke ten grondslag ligt aan de problematiek waar Nederland aan ten gronde dreigt te gaan, blijkt juist en overtuigend bevestigd. M.i. heeft B en W. met opzet (immers u liet Nanna Bies de gemeente vertegenwoordigen) nagelaten in een uitzonderingssituatie (als dit geen dergelijke situatie is welke is het dan wel?) gebruik te maken van haar bevoegdheid om een einde te maken aan een ongerechtvaardigde voortzetting van dit probleem.

  Met de u toekomende achting,

  A. van Velsen

  C.c.:

  • voorzitter 2e kamer der Staten Generaal,
  • college procureurs generaal,
  • justitie,
  • web-site sdnl.nl (Sociale Databank Nederland)


  Blz. TA 263 B

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland