Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi


  Driebergen 30-01-03.

  A. v. Velsen
  P/a. Cordestraat 11
  3971 VK Driebergen

  Aan:

   de Nederlandse Ambassade te Havanna
   T.a.v. mw. Cristina Kotsomailis
   Havanna Cuba.


  Geachte mevrouw;

  Heden voerden wij diverse telefoon gesprekken omtrent de problemen rond de machtiging voorlopig verblijf van mijn vriendin Nuvia Rosa Guerra Perez Geb. 23-04-1969, woonachtig te; Campamento San Antonio de los Banos prov. Havanna, aan de Carretera Alquizar, edificio 10, appartament 2, Tel. 384275 (buren).

  Reeds in oktober 2001 is er bij mijn weten een machtiging voorlopig verblijf afgegeven welke direct weer is ingetrokken door justitie naar aanleiding van mijn protesten tegen een onterechte arrestatie. Wellicht is om die reden bij U niet anders dan een afwijzing bekend.

  Nu echter vraagt zij bij U op de Ambassade wederom een machtiging voorlopig verblijf aan welke dan weer door de vreemdelingen dienst zal worden beoordeeld zoals mij door die dienst te Zeist (telefoon 030-6938860) is geadviseerd c.q. medegedeeld.

  Mijn gegevens zijn; Arie van Velsen geboren te Zeist op 20 september 1949.
  Huwelijkse staat. Gescheiden van Cristina Bover Leon. Sofi nr. 0901 00 153

  Ik ben nog woonachtig (ingeschreven) in Rotterdam, aan de Mathenesserdijk 223 F, 3027 BL Rotterdam, en met ingang van heden verhuizende naar Prinses Marijkelaan 4, 3972 AJ. Driebergen.

  Bijgaand vind U de door mij toegezegde Fax waaruit blijkt dat de Rotterdamse politie een aantal ontoelaatbare overheidsdaden pleegde na een valse aangifte van verkrachting en een aantal andere zaken. Heel voorzichtig maakt de politie excuus en bied het een en ander aan als tegemoetkoming, hetgeen echter, mede omdat ik hiermee niet akkoord kon gaan, nog niet geheel is nagekomen.

  Tevens treft U een kopie brief aan de Cubaanse Ambassade waar ik tot op heden geen antwoord op mocht krijgen.

  Vriendelijk verzoek ik U om een kopie van de aanvraag tot voorlopig verblijf en een kopie van de afwijzing uit 2001 te faxen naar NL. 030-6051551 t.n.v. Mw. H. Kayed.

  Bij voorbaat dank,

  Met vriendelijke groet;

  A. van Velsen


  Blz. TA 260

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland